Tid
Kursnamn
Kurskod
Aktivitet
Lokal, Plats
Kartlänk
Personal
Titel
Publik kommentar
v 7 Tors 2024-02-15 v 7
13:00 - 15:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Föreläsning BET.E.217 Cecilia Stenling Kursintro + Föreläsning Kurs/modulintroduktion + Föreläsning utbildningsplaneringsprocessen
v 8 Tis 2024-02-20 v 8
13:00 - 16:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Annat BET.F.102 Maria Johansson Arbetspass 1 Arbetspass 1
  Tors 2024-02-22
09:00 - 12:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Annat BET.F.202 Maria Johansson Arbetspass 2 Arbetspass 2
v 9 Tis 2024-02-27 v 9
13:00 - 16:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Annat BET.E.217 Maria Johansson Arbetspass 3 Arbetspass 3
  Fre 2024-03-01
10:00 - 12:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Examination BET.E.217 Maria Johansson Redovisning grupparbete Redovisning grupparbete
v 10 Mån 2024-03-04 v 10
10:00 - 12:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Annat BET.E.217 Cecilia Stenling Arbetspass Utbildningsplanering Arbetspass Utbildningsplanering
  Ons 2024-03-06
10:00 - 12:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Seminarium BET.E.217 Cecilia Stenling Seminarium Seminarium: Lärande och kompetensutveckling
  Fre 2024-03-08
09:00 - 11:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Handledning Zoom Cecilia Stenling Handledning 1 - se Canvas för mer information
v 11 Tors 2024-03-14 v 11
09:00 - 11:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Handledning BET.E.217 Cecilia Stenling Handledning 2 - se Canvas för mer information.
v 12 Tis 2024-03-19 v 12
16:30 - 17:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Examination Valfri plats Cecilia Stenling Examinationstillfälle 1 Individuell utbildningsplan. Se anvisad plats på Canvas.
  Ons 2024-03-20
09:00 - 10:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Annat BET.F.102 Cecilia Stenling
Maria Johansson
Momentintroduktion Momentintroduktion
13:15 - 15:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Föreläsning NAT.A1.321 Cecilia Stenling Föreläsning: Processbaserad verksamhetsutveckling
  Fre 2024-03-22
09:15 - 12:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Annat BET.E.109 Cecilia Stenling Workshop Workshop: Processbaserad verksamhetsutveckling
v 13 Mån 2024-03-25 v 13
16:30 - 17:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Deadline Canvas Maria Johansson Inlämning gruppkontrakt
  Tis 2024-03-26
09:15 - 12:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Annat BET.E.101 Cecilia Stenling Workshop Workshop: Utvärdering av processbaserad verksamhet
16:30 - 17:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Deadline Canvas Maria Johansson Underlag avstämning 1
  Tors 2024-03-28
08:00 - 10:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Handledning Zoom Maria Johansson Projektavstämning 1
v 14 Ons 2024-04-03 v 14
08:00 - 11:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Examination Cecilia Stenling Salstentamen
08:00 - 11:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Digital tentamen Inspera ÖP Skrivsal 1 Cecilia Stenling
  Tors 2024-04-04
10:15 - 12:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Föreläsning BET.E.217 Maria Johansson Föreläsning Föreläsning: Projekt och projektledning
  Fre 2024-04-05
16:30 - 17:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Examination Maria Johansson Examinationstillfälle 2: Gruppuppgift Utbildningsplanering 7.5 hp. Se anvisad plats på Canvas.
v 15 Tis 2024-04-09 v 15
13:00 - 15:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Handledning BET.E.217 Maria Johansson Projektavstämning 2 Projektavstämning 2
v 16 Tors 2024-04-18 v 16
10:00 - 12:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Handledning BET.F.102 Maria Johansson Projektavstämning 3 Projektavstämning 3
v 17 Ons 2024-04-24 v 17
13:00 - 15:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Examination BET.E.101 Maria Johansson Projektredovisning Projektredovisning
  Tors 2024-04-25
16:45 - 17:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Examination Canvas Maria Johansson Examinationstillfälle 1 gruppuppgift. Inlämning skriftlig projektplan
  Fre 2024-04-26
09:15 - 12:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Föreläsning BET.F.202 Cecilia Stenling Modulintroduktion + Återknytning till tidigare utbildningsinslag
13:15 - 15:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Föreläsning BET.F.202 Inger Eliasson Gästföreläsning Monica Svonni (Umeå kommun)
16:30 - 17:30 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Examination Cecilia Stenling Examinationstillfälle 2: Individuell uppgift Utbildningsplanering 7.5 hp. Se anvisad plats på Canvas.
v 18 Mån 2024-04-29 v 18
10:15 - 12:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Föreläsning BET.F.202 Cecilia Stenling Föreläsning: Styrning av praktiskt utvecklings- och förändringsarbete
13:15 - 15:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Föreläsning BET.F.202 Cecilia Stenling Föreläsning: Projektifiering av idrottens förändrings- och utvecklingsarbete
  Tis 2024-04-30
08:30 - 12:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Föreläsning BET.E.217 Inger Eliasson Föreläsning: Aktuella behov inom idrottens område + Uppstart Utlysning
  Tors 2024-05-02
10:15 - 12:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Föreläsning BET.E.109 Inger Eliasson Gästföreläsning Sofi Andersson (USM)
  Fre 2024-05-03
10:15 - 12:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Föreläsning BET.E.109 Inger Eliasson Gästföreläsning Daniel Sandström (RF-SISU Västerbotten)
v 19 Fre 2024-05-10 v 19
10:00 - 12:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Handledning BET.F.202 Inger Eliasson Handledning Utlysning ('intern pitch')
v 20 Tis 2024-05-14 v 20
16:30 - 17:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Examination Deadline Inger Eliasson Examinationstillfälle 1: Utlysning (skriftlig del). Se anvisad plats på Canvas.
  Ons 2024-05-15
08:00 - 11:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Digital omtentamen Inspera
Omtentamen
ÖP Skrivsal 1 Cecilia Stenling
10:15 - 12:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Föreläsning HUM.G.219 Inger Eliasson Uppstart Ansökan
v 21 Tis 2024-05-21 v 21
10:00 - 12:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Handledning BET.F.202 Inger Eliasson Handledning Ansökan
  Tors 2024-05-23
10:15 - 12:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Examination BET.F.114 Inger Eliasson Examination: Muntlig presentation Ansökan
  Fre 2024-05-24
11:30 - 12:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Examination Deadline Inger Eliasson Examinationstillfälle 1: Ansökan. Se anvisad plats på Canvas.
13:00 - 15:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Föreläsning BET.F.202 Cecilia Stenling Uppstart Bedömning
v 22 Ons 2024-05-29 v 22
10:00 - 12:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Handledning HUM.C.122 - Filosofen Cecilia Stenling Handledning Bedömning
  Tors 2024-05-30
16:30 - 17:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Examination Maria Johansson Examinationstillfälle 2: Gruppuppgift, Projekt som verktyg för verksamhetsutveckling 7.5 hp
  Fre 2024-05-31
16:30 - 17:00 Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 2IP030 Examination Deadline Cecilia Stenling Examinationstillfälle 1: Bedömning. Se anvisad plats på Canvas.
 
KurskodKursnamn, Anmälningskod
2IP030Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område, 20302vt24