Tid
Kursnamn
Kurskod
Aktivitet
Lokal, Plats
Kartlänk
Personal
Titel
Publik kommentar
Länk
v 2 Mån 2024-01-08 v 2
08:00 - 08:30 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Annat Canvas Nu är det möjligt att genomföra självregistrering på er kurs. Logga in med ert Umu-id på studentwebben: https://www.umu.se/student/ så ska möjligheten komma upp.

Registreringen hålls öppen fram till tisdagen den 16/1 kl. 23:55.

Du måste registrera dig på kursen som du är antagen till. Utan en registrering kan du inte få ut dina studiemedel eller examineras.
v 3 Mån 2024-01-15 v 3
09:15 - 10:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Föreläsning HUM.F.231 Cecilia Stenling
Josef Fahlén
Kursintroduktion Kursintroduktion
10:15 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Föreläsning HUM.F.231 Josef Fahlén Idrottens inst. arr. Idrottens institutionella arrangemang
  Tis 2024-01-16
10:15 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Föreläsning BET.F.102 Josef Fahlén Idrottspolitisk styrning Idrottspolitisk styrning
  Tors 2024-01-18
10:15 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Föreläsning HUM.G.211 Josef Fahlén Idrottspolitisk styrning Idrottspolitisk styrning
  Fre 2024-01-19
10:15 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Föreläsning BET.F.114 Josef Fahlén Implementering Implementering av idrottspolitiska initiativ
v 4 Mån 2024-01-22 v 4
10:15 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område
Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område
2IP028
2IP030
Föreläsning HUM.F.221 - Rum för lärande Cecilia Stenling
  Ons 2024-01-24
08:15 - 10:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Föreläsning HUM.F.200 Josef Fahlén Mål, effektivitet & strategi Mål, effektivitet & strategi
10:15 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Föreläsning HUM.F.200 Josef Fahlén Organisationsstruktur & design Organisationsstruktur & design
v 5 Mån 2024-01-29 v 5
10:15 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Föreläsning HUM.G.211 Cecilia Stenling Organisationskultur Organisationskultur
  Ons 2024-01-31
10:15 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Föreläsning HUM.G.230 Cecilia Stenling Makt & konflikt Makt & konflikt
  Fre 2024-02-02
10:15 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Föreläsning HUM.F.231 Cecilia Stenling Organisationsförändring Organisationsförändring
v 6 Ons 2024-02-07 v 6
09:15 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Examination SAM.A.233 Cecilia Stenling Redovisning gruppuppgift Redovisning gruppuppgift
12:00 - 12:30 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Utvärdering SAM.A.233 Ewacarin Sehlstedt Muntlig utvärdering Idrott för alla-kurserna
  Fre 2024-02-09
10:15 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Workshop Zoom Josef Fahlén Frågestund inför tentan
v 7 Tis 2024-02-13 v 7
08:00 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Examination Josef Fahlén Tentamen 1a examinationstillfälle
08:00 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Digital tentamen Inspera ÖP Skrivsal 1 Josef Fahlén
  Tors 2024-02-15
09:15 - 10:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Föreläsning BET.E.217 Jenny Svender
Maria Johansson
Kursintroduktion Modul 2 Modul 2: Strategiskt ledarskap inom idrottens område
10:15 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Föreläsning BET.E.217 Maria Johansson Föreläsning: Ledarskap 1
  Fre 2024-02-16
08:00 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Föreläsning Canvas Se förinspelade filmer: Ledarskap 2 + Effektiva team
v 8 Mån 2024-02-19 v 8
10:15 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Föreläsning SAM.A.257 Maria Johansson Föreläsning: Ledarskap 3
13:15 - 15:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Föreläsning BET.F.102 Maria Johansson Föreläsning: Datainsamling
  Tis 2024-02-20
10:15 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Föreläsning BET.E.217 Jenny Svender Föreläsning: Genus/mångfald
  Tors 2024-02-22
10:15 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Workshop BET.E.217 Jenny Svender Workshop Ledarskapsteorier
  Fre 2024-02-23
10:15 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Workshop BET.F.202 Jenny Svender Workshop Effektiva Team
v 9 Mån 2024-02-26 v 9
10:15 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Workshop BET.E.217 Jenny Svender Workshop Genus och mångfald
  Tis 2024-02-27
10:15 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Workshop BET.E.217 Maria Johansson Workshop Skapa intervjuguide
v 10 Tors 2024-03-07 v 10
08:00 - 10:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Handledning Zoom Maria Johansson Handledning Gruppuppgift
v 11 Ons 2024-03-13 v 11
12:00 - 12:15 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Deadline Canvas Maria Johansson Inlämning inför Peer review
  Tors 2024-03-14
13:15 - 15:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Examination BET.F.114 Maria Johansson Examination: Grupparbete
15:00 - 16:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Workshop BET.F.114 Jenny Svender
Maria Johansson
  Fre 2024-03-15
09:00 - 11:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Handledning BET.F.114 Jenny Svender handledning inför individuella uppgiften
16:45 - 17:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Deadline Canvas Maria Johansson Inlämning gruppuppgift
v 12 Tis 2024-03-19 v 12
16:40 - 17:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Deadline Canvas Jenny Svender Inlämning individuell uppgift
  Ons 2024-03-20
08:00 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Examination Josef Fahlén Tentamen 2a examinationstillfälle
08:00 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Digital omtentamen Inspera
Omtentamen
ÖP Skrivsal 1 Josef Fahlén
13:15 - 14:30 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Introduktion BET.F.202 Jenny Svender Kursintroduktion modul 3, Strategiskt ledarskap i praktiken
15:00 - 17:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Föreläsning Canvas Förinspelade föreläsningar HRM
17:00 - 18:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Examination Cecilia Stenling Inlämning gruppuppgift 2a examinationstillfälle
  Fre 2024-03-22
10:00 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Föreläsning
Workshop
BET.F.202 Maria Johansson Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
v 13 Mån 2024-03-25 v 13
13:00 - 15:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Workshop BET.E.217 Maria Johansson Organisationskultur
  Ons 2024-03-27
10:00 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Workshop HUM.F.216 Jenny Svender SWOT-analys
v 14 Fre 2024-04-05 v 14
13:15 - 15:15 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Seminarium BET.E.217 Maria Johansson Litteraturseminarium
v 15 Mån 2024-04-08 v 15
13:00 - 17:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Examination BET.F.202 Maria Johansson Examination muntlig individuell uppgift, Perspektiv på HRM
  Tis 2024-04-09
09:00 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Förberedelse Canvas Marius Sommer Förbered med material om samtal och beteendeanalys
13:15 - 15:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Föreläsning BET.F.202 Marius Sommer Samtalsmetodik 1
HRM-perspektiv
  Ons 2024-04-10
10:00 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Föreläsning BET.E.217 Jenny Svender
13:00 - 15:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Föreläsning
Workshop
BET.E.217 Marius Sommer Samtalsmetodik 2
  Tors 2024-04-11
09:00 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Annat Canvas Se förinspelade filmer om argumentations- och presentationsmetodik
13:00 - 15:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Workshop BET.E.217 Jenny Svender Presentationsteknik
  Fre 2024-04-12
10:00 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Workshop BET.F.114 Marius Sommer Samtalsövningar
13:00 - 15:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Föreläsning BET.E.217 Marius Sommer Motiverande samtal
v 16 Mån 2024-04-15 v 16
09:00 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Annat Canvas Förbered samtal och beteendeanalys
  Ons 2024-04-17
13:00 - 15:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Workshop NBET.B.118
NBET.B.124
NBET.B.140
NBET.B.146
NBET.B.152
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Marius Sommer Samtalsövningar
  Fre 2024-04-19
10:00 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Föreläsning BET.E.217 Marius Sommer Beteendeanalys och HR
16:30 - 17:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Deadline Canvas Maria Johansson Examinationstillfälle 2 Gruppuppgift
v 17 Mån 2024-04-22 v 17
10:00 - 11:30 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Handledning Canvas Marius Sommer Handledning Individuella uppgift Samtal och beteendeanalys
  Tis 2024-04-23
13:00 - 16:30 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Examination UB340 Jenny Svender Examination gruppuppgift
16:45 - 17:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Deadline Canvas Jenny Svender Examinationstillfälle 2 individuell uppgift, modul 2
  Tors 2024-04-25
16:30 - 17:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Deadline Canvas Marius Sommer Inlämning individuell skriftlig uppgift, Samtal och beteendeanalys
v 18 Mån 2024-04-29 v 18
10:00 - 12:00 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 2IP028 Examination BET.E.217 Maria Johansson Examinationstillfälle 2, muntlig individuell uppgift Perspektiv på HRM
 
KurskodKursnamn, Anmälningskod
2IP028Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område, 20300vt24
2IP030Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område, 20302vt23