v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 2/9 
Förskollärare som profession (UK)
Grundlärare som profession (UK)
Studie- och yrkesvägledningens grunder
Ämneslärare som profession (UK)
68613ht19
61813ht19
69006ht19
64413ht19
Undervisning
Ingela Jonasson
U Aula Nordica
use.mazemap.com
12:00
08:30
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Föreläsning
Anders Berg
Helena Näs
Hörsal NAT.D.320
Kursstart och föreläsning om vetenskaplighet och vetenskapligt skrivande
use.mazemap.com
16:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 3/9 
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Workshop
Jonas Wikström
NAT.A1.425
utomhusövningar samling inne
4-6 grupp A, B och C
use.mazemap.com
10:00
08:30
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Lektion
Helena Näs
NAT.A2.436
Läroplaner och John Dewey
4-6 grupp D,E och F
use.mazemap.com
10:00
08:30
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Workshop
Jonas Wikström
NAT.A1.425
utomhusövningar samling inne
4-6 grupp D,E och F
use.mazemap.com
12:00
10:30
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Lektion
Helena Näs
NAT.A2.436
Läroplaner och John Dewey
4-6 grupp A, B och C
use.mazemap.com
12:00
10:30
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Workshop
Jonas Wikström
NAT.A1.425
utomhusövningar samling inne
F-3 grupp D, E och F
use.mazemap.com
14:30
13:00
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Lektion
Helena Näs
NAT.A2.436
Läroplaner och John Dewey
F-3 grupp A, B och C
use.mazemap.com
14:30
13:00
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Workshop
Jonas Wikström
NAT.A1.425
utomhusövningar samling inne
F-3 grupp A, B och C
use.mazemap.com
16:30
15:00
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Lektion
Helena Näs
NAT.A2.436
Läroplaner och John Dewey
F-3 grupp D, E och F
use.mazemap.com
16:30
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 4/9 
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Workshop
Jonas Wikström
NAT.A1.425
utomhusövningar samling inne
F-3 grupp G, H och I
use.mazemap.com
10:00
08:30
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Lektion
Helena Näs
NAT.A2.436
Läroplaner och John Dewey
Fritidslärare grupp A, B, C och D
use.mazemap.com
10:00
08:30
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Workshop
Jonas Wikström
NAT.A1.425
utomhusövningar samling inne
Fritidslärare grupp A, B, C och D
use.mazemap.com
12:00
10:30
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Lektion
Helena Näs
NAT.A2.436
Läroplaner och John Dewey
F-3 grupp G, H och I
use.mazemap.com
12:00
10:30
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Föreläsning
Jonas Wikström
H Hörsal E
Ledarskapsföreläsning
use.mazemap.com
14:30
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 5/9 
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Annat
Helena Näs
Utomhus
VÄLKOMSTMÄSSA
14:00
10:00
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Föreläsning
Margita Rönngren
Hörsal NBET.A.101
Föreläsning "Språk och kommunikation"
use.mazemap.com
15:15
14:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 6/9 
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Föreläsning
Gabriella Hilberts
Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1
Föreläsning i skoljuridik.
use.mazemap.com
12:00
10:00
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Lektion
Anders Berg
Helena Näs
S Hörsal S213
Vetenskapligt skrivande exempel och hjälp att komma igång.
use.mazemap.com
16:00
13:00

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 9/9 
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Redovisning
Margita Rönngren
S201
Basgruppsredovisningar
use.mazemap.com
17:00
08:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 10/9 
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Redovisning
Margita Rönngren
S201
Basgruppsredovisningar
use.mazemap.com
17:00
08:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 11/9 
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Annat
Utomhus
Hälsans dag
16:45
08:45
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 12/9 
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Redovisning
Margita Rönngren
S201
Basgruppsredovisningar
use.mazemap.com
17:00
08:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 13/9 
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Seminarium
Lina Sidenhag
UB338
Seminarium skoljuridik för grupp A-C, 4-6.
use.mazemap.com
10:00
08:15
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Seminarium
Lina Sidenhag
UB338
Seminarium skoljuridik för grupp D-F, 4-6.
use.mazemap.com
12:00
10:15

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 16/9 
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Seminarium
Gabriella Hilberts
UB338
Seminarium skoljuridik för grupp A-D, fritids.
use.mazemap.com
10:00
08:15
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Seminarium
Gabriella Hilberts
UB338
Seminarium skoljuridik för grupp A-C, F-3. Lärare: Lina Sidenhag
use.mazemap.com
12:00
10:15
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Seminarium
Gabriella Hilberts
UB338
Seminarium skoljuridik för grupp D-F, F-3.
use.mazemap.com
15:00
13:15
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Seminarium
Gabriella Hilberts
UB338
Seminarium skoljuridik för grupp G-I, F-3.
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 17/9 
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Redovisning
Jonas Wikström
NAT.A1.425
ledarskapsredovisningar och seminarium
4-6 grupp A, B och C
use.mazemap.com
10:00
08:30
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Seminarium
Helena Näs
NAT.A2.436
John Dewey seminarium
4-6 grupp D,E och F + grupp G
use.mazemap.com
10:00
08:30
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Redovisning
Jonas Wikström
NAT.A1.425
ledarskapsredovisningar och seminarium
4-6 grupp D,E och F
use.mazemap.com
12:00
10:30
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Seminarium
Helena Näs
NAT.A2.436
John Dewey seminarium
4-6 grupp A, B och C
use.mazemap.com
12:00
10:30
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Redovisning
Jonas Wikström
NAT.A1.425
ledarskapsredovisningar och seminarium
F-3 grupp D, E och F
use.mazemap.com
14:30
13:00
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Seminarium
Helena Näs
NAT.A2.436
John Dewey seminarium
F-3 grupp A, B och C
use.mazemap.com
14:30
13:00
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Redovisning
Jonas Wikström
NAT.A1.425
ledarskapsredovisningar och seminarium
F-3 grupp A, B och C
use.mazemap.com
16:30
15:00
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Seminarium
Helena Näs
NAT.A2.436
John Dewey seminarium
F-3 grupp D, E och F
use.mazemap.com
16:30
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 18/9 
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Redovisning
Anders Berg
Jonas Wikström
NAT.A1.425
ledarskapsredovisningar och seminarium
F-3 grupp G, H och I
use.mazemap.com
10:00
08:30
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Seminarium
Helena Näs
NAT.A2.436
John Dewey seminarium
Fritidslärare grupp A, B, C och D
use.mazemap.com
10:00
08:30
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Redovisning
Anders Berg
Jonas Wikström
NAT.A1.425
ledarskapsredovisningar och seminarium
Fritidslärare grupp A, B, C och D
use.mazemap.com
12:00
10:30
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Seminarium
Helena Näs
NAT.A2.436
John Dewey seminarium
F-3 grupp G, H och I
use.mazemap.com
12:00
10:30
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Seminarium
Lorentz Edberg
H Hörsal G
Föreläsning Estetiska lärprocesser
use.mazemap.com
16:30
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 19/9 
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Workshop
Helena Näs
NAT.A2.436
vetenskapligt skrivande för
4-6-lärare och fritidslärare
use.mazemap.com
11:00
09:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 20/9 
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Workshop
Helena Näs
NAT.A2.436
vetenskapligt skrivande för
F-3-lärare
use.mazemap.com
11:00
09:00
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Lektion
Helena Näs
Hörsal NAT.D.320
Inför VFU
use.mazemap.com
12:00
11:00
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Workshop
Ewa Anehult Lundberg
L210-Bildateljé
use.mazemap.com
15:30
13:00
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Workshop
Lorentz Edberg
L123
use.mazemap.com
15:30
13:00
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Workshop
Anna Lindwall
L214
Uk 1 -slöjd
use.mazemap.com
15:30
13:00

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 23/9 
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Workshop
Ewa Anehult Lundberg
L210-Bildateljé
use.mazemap.com
16:30
08:30
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Workshop
Lorentz Edberg
L123
use.mazemap.com
16:30
08:30
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Workshop
Lena Liljemark
L214
Uk 1 -slöjd
use.mazemap.com
16:30
08:30
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 24/9 
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Workshop
Lena Liljemark
L214
Uk 1 -slöjd
use.mazemap.com
16:00
08:30
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Workshop
Ewa Anehult Lundberg
L210-Bildateljé
use.mazemap.com
16:30
08:30
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Workshop
Lorentz Edberg
L123
use.mazemap.com
16:30
08:30
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 25/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 26/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 27/9 

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 30/9 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 1/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 2/10 
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Seminarium
Jonas Wikström
NAT.A1.425
VFU-seminarium
Alla A-basgrupper, alla D-basgrupper + F-3 basgrupp G
use.mazemap.com
10:00
08:30
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Seminarium
Helena Näs
NAT.A2.436
VFU-seminarium
Alla A-basgrupper, alla D-basgrupper + F-3 basgrupp G
use.mazemap.com
10:00
08:30
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Seminarium
Lena Liljemark
L214
Vfu seminarium,
4-6 basgr F, F-3 basgr F, F-3 basgr I
sal L214
use.mazemap.com
10:00
08:30
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Seminarium
Ewa Anehult Lundberg
L210-Bildateljé
Vfu seminarium
4-6 basgr C, F-3 basgr C, Fritids basgr C
sal L210
use.mazemap.com
10:00
08:30
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Seminarium
Anna Burman Nyberg
HB211
Alla B-basgrupper
use.mazemap.com
10:00
08:30
Grundlärare som profession (UK)
61813ht19
Seminarium
Anna Burman Nyberg
HB213
Alla E-basgrupper samt basgrupp H för F-3
use.mazemap.com
10:00
08:30
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 3/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 4/10 

Dölj bokningar
Länk till detta schema Textschema