Time
Course name
Course code
Activity
Room, Location
Map link
Staff
Public comment
Link
w39 Thu 2023-09-28 w39
13:00 - 15:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Lecture Hörsal HUM.D.230 Johan Eliasson F1 - Introduktion
15:00 - 17:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Workshop MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
MIT.A.176
Map
Map
Map
Map
Map
Kevalin Rojroung
Linus Gustafsson
Robert Carlsson
Simon Berglund
Simon Mikaelsson
Viktor Färnegårdh
Datorintroduktion
Grupp 1 och 2 samt alla i grupp 5 med efternamn som börjar med bokstav tidigare i alfabetet än i
  Fri 2023-09-29
08:00 - 10:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Workshop MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
MIT.A.176
Map
Map
Map
Map
Map
Emma Jernelo
Jasmine Lundvall
Linnéa Andersson
Oskar Vonkavaara
William Wellén
Datorintroduktion
Grupp 3 och 4 samt alla i grupp 5 med ett efternamn som börjar på i eller senare i alfabetet
13:00 - 15:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Lecture Hörsal HUM.D.230 Johan Eliasson F2 - Variabler, input, output, introduktion till strängar, Kontrollstrukturer - villkor
w40 Mon 2023-10-02 w40
08:00 - 10:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
MIT.A.176
Map
Map
Map
Map
Map
Emma Jernelo
Jasmine Lundvall
Linnéa Andersson
Oskar Vonkavaara
Simon Mikaelsson
10:00 - 12:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision Zoom Oskar Vonkavaara
Robert Carlsson
William Wellén
13:00 - 15:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Lesson BET.E.101
BET.E.109
BET.F.102
BET.F.108
MIT.C.413
Map
Map
Map
Map
Map
Emil Häglund
Emma Jernelo
Jasmine Lundvall
Kevalin Rojroung
Martin Berglund
Lektion1
G1 i BET.E.101
G2 i BET.E.109
G3 i BET.F.102
G4 i BET.F.108
G5 i MIT.C.413
15:00 - 17:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
MIT.A.176
Map
Map
Map
Map
Map
Jasmine Lundvall
Linnéa Andersson
Linus Gustafsson
Simon Mikaelsson
Viktor Färnegårdh
  Tue 2023-10-03
08:00 - 10:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
MIT.A.176
Map
Map
Map
Map
Map
Emma Jernelo
Jasmine Lundvall
Robert Carlsson
Simon Mikaelsson
William Wellén
10:00 - 12:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision Zoom Oskar Vonkavaara
Robert Carlsson
William Wellén
13:00 - 15:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Lecture Hörsal HUM.D.230 Johan Eliasson F3 Kontrollstrukturer - upprepning, Listor, dictionaries och strängar
15:00 - 17:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
MIT.A.176
Map
Map
Map
Map
Map
Kevalin Rojroung
Linnéa Andersson
Linus Gustafsson
Simon Berglund
  Wed 2023-10-04
08:00 - 10:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
MIT.A.176
Map
Map
Map
Map
Map
Kevalin Rojroung
Linus Gustafsson
Simon Berglund
Viktor Färnegårdh
10:00 - 12:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision Zoom Oskar Vonkavaara
Simon Mikaelsson
Viktor Färnegårdh
13:00 - 15:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Lesson BET.E.101
BET.E.109
BET.F.102
BET.F.108
BET.F.202
Map
Map
Map
Map
Map
Emil Häglund
Emma Jernelo
Jasmine Lundvall
Kevalin Rojroung
Martin Berglund
Lektion 2
G1 i BET.E.101
G2 i BET.E.109
G3 i BET.F.102
G4 i BET.F.108
G5 i BET.F.202
15:00 - 17:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
MIT.A.176
Map
Map
Map
Map
Map
Emma Jernelo
Jasmine Lundvall
Linnéa Andersson
Oskar Vonkavaara
Simon Mikaelsson
  Thu 2023-10-05
08:00 - 10:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
MIT.A.176
Map
Map
Map
Map
Map
Emma Jernelo
Jasmine Lundvall
Linnéa Andersson
Oskar Vonkavaara
Simon Mikaelsson
10:00 - 12:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision Zoom Jasmine Lundvall
Linus Gustafsson
Simon Berglund
13:00 - 15:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Lecture Hörsal HUM.D.230 Johan Eliasson F4 - Repetition/frågestund
15:00 - 17:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
MIT.A.176
Map
Map
Map
Map
Map
Linus Gustafsson
Robert Carlsson
Simon Berglund
Simon Mikaelsson
William Wellén
  Fri 2023-10-06
08:30 - 10:30 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Examination MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
MIT.A.176
Map
Map
Map
Map
Map
Emma Jernelo
Johan Eliasson
Oskar Vonkavaara
Simon Berglund
Simon Mikaelsson
Viktor Färnegårdh
William Wellén
Delprov 1
10:45 - 12:45 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Examination MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
MIT.A.176
Map
Map
Map
Map
Map
Johan Eliasson
Kevalin Rojroung
Linnéa Andersson
Linus Gustafsson
Simon Berglund
Simon Mikaelsson
Delprov 1
w41 Mon 2023-10-09 w41
08:00 - 10:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
Map
Map
Map
Map
Emma Jernelo
Jasmine Lundvall
Kevalin Rojroung
Robert Carlsson
William Wellén
10:00 - 12:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision Zoom Linus Gustafsson
Viktor Färnegårdh
13:00 - 15:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Lecture Hörsal HUM.D.230 Johan Eliasson F5 - Funktioner, Filhantering
15:00 - 17:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
Map
Map
Map
Map
Linus Gustafsson
Simon Berglund
Simon Mikaelsson
Viktor Färnegårdh
  Tue 2023-10-10
08:00 - 10:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
Map
Map
Map
Map
Emma Jernelo
Linnéa Andersson
Linus Gustafsson
Oskar Vonkavaara
Simon Mikaelsson
10:00 - 12:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision Zoom Robert Carlsson
William Wellén
13:15 - 15:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Lesson BET.F.102
BET.F.108
BET.F.202
MIT.C.413
NAT.D.210
Map
Map
Map
Map
Map
Emil Häglund
Emma Jernelo
Jasmine Lundvall
Kevalin Rojroung
Martin Berglund
Lektion 3
G1 i BET.F.102
G2 i BET.F.108
G3 i NAT.D.210
G4 i BET.F.202
G5 i MIT.C.413
15:00 - 17:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
Map
Map
Map
Map
Kevalin Rojroung
Simon Berglund
Viktor Färnegårdh
  Wed 2023-10-11
08:00 - 10:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
Map
Map
Map
Map
Emma Jernelo
Jasmine Lundvall
Robert Carlsson
Simon Mikaelsson
William Wellén
10:00 - 12:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision Zoom Linus Gustafsson
Viktor Färnegårdh
13:00 - 15:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Lecture Hörsal HUM.D.230 Johan Eliasson F6 Strukturering av kod - moduler, formatterade utskrifter
15:00 - 17:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.166
Map
Map
Map
Kevalin Rojroung
Linnéa Andersson
Linus Gustafsson
Oskar Vonkavaara
Viktor Färnegårdh
  Thu 2023-10-12
08:00 - 10:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
Map
Map
Map
Map
Emma Jernelo
Jasmine Lundvall
Linnéa Andersson
William Wellén
10:00 - 12:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision Zoom Linus Gustafsson
Oskar Vonkavaara
13:15 - 15:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Lesson BET.E.101
BET.E.109
BET.F.102
BET.F.108
BET.F.114
Map
Map
Map
Map
Map
Emil Häglund
Emma Jernelo
Jasmine Lundvall
Kevalin Rojroung
Martin Berglund
Lektion 4
G1 i BET.E.101
G2 i BET.E.109
G3 i BET.F.102
G4 i BET.F.108
G5 i BET.F.114
15:00 - 17:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
Map
Map
Map
Map
Kevalin Rojroung
Linus Gustafsson
Robert Carlsson
Simon Berglund
  Fri 2023-10-13
08:30 - 10:30 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Examination MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
MIT.A.176
Map
Map
Map
Map
Map
Emma Jernelo
Johan Eliasson
Oskar Vonkavaara
Simon Berglund
Viktor Färnegårdh
William Wellén
Delprov 2
10:45 - 12:45 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Examination MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
MIT.A.176
Map
Map
Map
Map
Map
Johan Eliasson
Kevalin Rojroung
Linnéa Andersson
Simon Berglund
Simon Mikaelsson
Viktor Färnegårdh
Delprov 2
w42 Mon 2023-10-16 w42
08:00 - 10:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
Map
Map
Map
Map
Emma Jernelo
Jasmine Lundvall
Kevalin Rojroung
Oskar Vonkavaara
Simon Mikaelsson
10:00 - 12:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision Zoom Linus Gustafsson
Viktor Färnegårdh
13:00 - 15:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Lecture Hörsal HUM.D.230 Johan Eliasson F7- Undantag och felhantering, objekt och klasser
15:00 - 17:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
Map
Map
Map
Map
Linnéa Andersson
Robert Carlsson
Simon Mikaelsson
Viktor Färnegårdh
William Wellén
  Tue 2023-10-17
08:00 - 10:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
Map
Map
Map
Map
Linnéa Andersson
Linus Gustafsson
Oskar Vonkavaara
Simon Mikaelsson
Viktor Färnegårdh
10:00 - 12:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision Zoom Robert Carlsson
William Wellén
13:15 - 15:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Lesson BET.F.102
BET.F.108
BET.F.114
MIT.C.313
MIT.C.413
Map
Map
Map
Map
Map
Emil Häglund
Emma Jernelo
Jasmine Lundvall
Kevalin Rojroung
Martin Berglund
Lektion 5
G1 i BET.F.102
G2 i BET.F.108
G3 i BET.F.114
G4 i MIT.C.313
G5 i MIT.C.413
15:00 - 17:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
Map
Map
Map
Map
Kevalin Rojroung
Linnéa Andersson
Oskar Vonkavaara
Simon Mikaelsson
Viktor Färnegårdh
  Wed 2023-10-18
08:00 - 10:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
Map
Map
Map
Map
Linnéa Andersson
Linus Gustafsson
Oskar Vonkavaara
Simon Berglund
Viktor Färnegårdh
10:00 - 12:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision Zoom Robert Carlsson
William Wellén
13:00 - 15:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Lecture Hörsal HUM.D.230 Johan Eliasson F8 Fördjupningar och exempel, matplotlib
15:00 - 17:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
Map
Map
Map
Map
Oskar Vonkavaara
Robert Carlsson
Simon Berglund
William Wellén
  Thu 2023-10-19
08:00 - 10:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
Map
Map
Map
Map
Kevalin Rojroung
Linnéa Andersson
Linus Gustafsson
Oskar Vonkavaara
Simon Mikaelsson
10:00 - 12:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision Zoom Oskar Vonkavaara
Simon Berglund
13:15 - 15:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Lesson BET.E.101
BET.E.109
BET.E.217
BET.F.102
BET.F.108
Map
Map
Map
Map
Map
Emil Häglund
Emma Jernelo
Jasmine Lundvall
Kevalin Rojroung
Martin Berglund
Lektion 6
G1 i BET.E.101
G2 i BET.E.109
G3 i BET.E.217
G4 i BET.F.102
G5 i BET.F.108
15:00 - 17:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Supervision MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
Map
Map
Map
Map
Robert Carlsson
Simon Berglund
Simon Mikaelsson
Viktor Färnegårdh
William Wellén
  Fri 2023-10-20
08:00 - 12:00 Introductory programming in Python and Matlab 5DV176 Papperstentamen ÖP Skrivsal 4 Jan Erik Moström
08:15 - 11:15 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Examination MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
MIT.A.176
Map
Map
Map
Map
Map
Johan Eliasson
Oskar Vonkavaara
Robert Carlsson
Simon Berglund
Simon Mikaelsson
Viktor Färnegårdh
William Wellén
Delprov 3
11:30 - 14:45 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Examination MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
MIT.A.176
Map
Map
Map
Map
Map
Johan Eliasson
Kevalin Rojroung
Linnéa Andersson
Linus Gustafsson
Simon Berglund
Simon Mikaelsson
Viktor Färnegårdh
Delprov 3 Provtid 11:40-14:40 pg strul i provomgången innan
w43 Mon 2023-10-23 w43
08:15 - 12:00 Introductory programming in C and Matlab
Introductory programming in Python and Matlab
Introductory programming in Python and Matlab
5DV157
5DV176
5DV176
Lecture Zoom Niclas Börlin Zoom-föreläsning om Matlab
13:00 - 15:00 Introductory programming in C and Matlab
Introductory programming in Python and Matlab
5DV157
5DV176
Laboratory session MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
Map
Map
Map
15:00 - 17:00 Introductory programming in C and Matlab
Introductory programming in Python and Matlab
5DV157
5DV176
Laboratory session MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
Map
Map
Map
  Tue 2023-10-24
08:00 - 10:00 Introductory programming in C and Matlab
Introductory programming in Python and Matlab
5DV157
5DV176
Laboratory session MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
MIT.A.176
Map
Map
Map
Map
Map
10:00 - 12:00 Introductory programming in C and Matlab
Introductory programming in Python and Matlab
5DV157
5DV176
Laboratory session MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
MIT.A.176
Map
Map
Map
Map
Map
13:00 - 15:00 Introductory programming in C and Matlab
Introductory programming in Python and Matlab
5DV157
5DV176
Laboratory session MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
Map
Map
Map
15:00 - 17:00 Introductory programming in C and Matlab
Introductory programming in Python and Matlab
5DV157
5DV176
Laboratory session MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
Map
Map
Map
  Wed 2023-10-25
08:15 - 10:00 Introductory programming in C and Matlab
Introductory programming in Python and Matlab
Introductory programming in Python and Matlab
5DV157
5DV176
5DV176
Question time Zoom Niclas Börlin Frågestund om Matlab
10:00 - 12:00 Introductory programming in C and Matlab
Introductory programming in Python and Matlab
5DV157
5DV176
Laboratory session MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
MIT.A.176
Map
Map
Map
Map
Map
13:00 - 15:00 Introductory programming in C and Matlab
Introductory programming in Python and Matlab
5DV157
5DV176
Laboratory session MIT.A.116
MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
Map
Map
Map
Map
15:00 - 17:00 Introductory programming in C and Matlab
Introductory programming in Python and Matlab
5DV157
5DV176
Laboratory session MIT.A.116
MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
Map
Map
Map
Map
  Thu 2023-10-26
08:00 - 10:00 Introductory programming in C and Matlab
Introductory programming in Python and Matlab
5DV157
5DV176
Laboratory session MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
Map
Map
Map
Niclas Börlin
10:00 - 12:00 Introductory programming in C and Matlab
Introductory programming in Python and Matlab
5DV157
5DV176
Laboratory session MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
MIT.A.176
Map
Map
Map
Map
Map
13:00 - 15:00 Introductory programming in C and Matlab
Introductory programming in Python and Matlab
5DV157
5DV176
Laboratory session MIT.A.116
MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
Map
Map
Map
Map
15:00 - 17:00 Introductory programming in C and Matlab
Introductory programming in Python and Matlab
5DV157
5DV176
Laboratory session MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
Map
Map
Map
  Fri 2023-10-27
08:00 - 10:00 Introductory programming in C and Matlab
Introductory programming in Python and Matlab
5DV157
5DV176
Laboratory session MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
MIT.A.176
Map
Map
Map
Map
Map
10:00 - 12:00 Introductory programming in C and Matlab
Introductory programming in Python and Matlab
5DV157
5DV176
Laboratory session MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
MIT.A.176
Map
Map
Map
Map
Map
13:00 - 15:00 Introductory programming in C and Matlab
Introductory programming in Python and Matlab
5DV157
5DV176
Laboratory session MIT.A.116
MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
Map
Map
Map
Map
15:00 - 17:00 Introductory programming in C and Matlab
Introductory programming in Python and Matlab
5DV157
5DV176
Laboratory session MIT.A.116
MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
Map
Map
Map
Map
w44 Mon 2023-10-30 w44
08:00 - 17:00 Introductory programming in C and Matlab
Introductory programming in Python and Matlab
5DV157
5DV176
Examination MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.276
MIT.A.278
Map
Map
Map
Map
Map
Niclas Börlin Matlab-examination i datorlab.
w49 Wed 2023-12-06 w49
15:15 - 16:15 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Other MIT.A.316 Johan Eliasson Kursanalysmöte
w50 Wed 2023-12-13 w50
09:00 - 12:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Examination MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
MIT.A.176
Map
Map
Map
Map
Map
Johan Eliasson Omprov Python
12:00 - 13:30 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Examination MIT.A.146 Johan Eliasson Förlängd skrivtid
  Thu 2023-12-14
11:00 - 17:00 Introductory programming in C and Matlab
Introductory programming in Python and Matlab
5DV157
5DV176
Examination MIT.A.136
MIT.A.146
MIT.A.156
MIT.A.166
MIT.A.176
Map
Map
Map
Map
Map
Niclas Börlin Omexamination Matab i Canvas/labsal
Session 1 är 11:30-13:30.
Session 2 är 13:45-15:45/16:45.
  Fri 2023-12-15
08:00 - 12:00 Introductory programming in Python and Matlab 5DV176 Omtentamen, papper
Omtentamen
ÖP Skrivsal 6 Jan Erik Moström
w8 Mon 2024-02-19 w8
13:00 - 16:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Examination
Other
MIT.A.166
MIT.A.176
Map
Map
Johan Eliasson
w23 Wed 2024-06-05 w23
09:00 - 12:00 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Examination MIT.A.146
MIT.A.156
Map
Map
Johan Eliasson Uppsamlingsprov python
12:00 - 13:30 Programming in Python
Introductory programming in Python and Matlab
5DV177
5DV176
Examination MIT.A.156 Johan Eliasson Utökad skrivtid
 
Course codeCourse name, Event code
5DV157Introductory programming in C and Matlab, 57221ht23
5DV176Introductory programming in Python and Matlab, 57208ht23
5DV176Introductory programming in Python and Matlab, 57226ht23
5DV177Programming in Python, 57204ht23