Timeplan


  • UiA bruker ikke lenger TimeEdit som timeplansystem, vennligst bruk TP for UiA sin offisielle timeplan