Timeplan

Alle undervisningslokaler er redusert med antall plasser for å hensynta nasjonale smittevernregler.

  • NB! UiA har for tiden ingen offisiell timeplan app, oppdatert timeplan finner du på denne siden