Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jan.  
Gå till nästa månad

Ang. schemarader som avser tentamen som skrivs i de centrala skriv-/lärosalarna:
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) i rutan "ÅÅÅÅMMDD-XXXX" under "Ditt schema" och klicka på den gröna knappen "Se schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

Tid Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2020 
Mån20/1 10:00 - 12:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Kim Khavar Fahlstedt Introduktion till filmvetenskapliga studier Föreläsning Alla Föreläsning 1
Tis21/1 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Kim Khavar Fahlstedt Introduktion till filmvetenskapliga studier Filmvisning Alla
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Kim Khavar Fahlstedt Introduktion till filmvetenskapliga studier Föreläsning Alla Föreläsning 2
Tors23/1 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Kim Khavar Fahlstedt Introduktion till filmvetenskapliga studier Filmvisning Alla
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Kim Khavar Fahlstedt Introduktion till filmvetenskapliga studier Föreläsning Alla Föreläsning 3
14:00 - 15:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Henrik Schröder Introduktion till filmvetenskapliga studier Föreläsning Alla Studieteknik
Fre24/1 09:00 - 11:00 FV1011 Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Ashley Smith Introduktion till filmvetenskapliga studier Seminarium Film I grupp 3 Seminarium 1
13:00 - 15:00 FV1011 Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Ashley Smith Introduktion till filmvetenskapliga studier Seminarium Film I grupp 4 Seminarium 1
v 5, 2020 
Tis28/1 09:00 - 11:00 FV1011 Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Ole Johnny Fossås Introduktion till filmvetenskapliga studier Seminarium Film I grupp 1 Seminarium 1
12:00 - 14:00 FV1011 Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Ole Johnny Fossås Introduktion till filmvetenskapliga studier Seminarium Film I grupp 2 Seminarium 1
Ons29/1 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Kim Khavar Fahlstedt Introduktion till filmvetenskapliga studier Filmvisning Alla
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Kim Khavar Fahlstedt Introduktion till filmvetenskapliga studier Föreläsning Alla Föreläsning 4
Tors30/1 09:00 - 11:00 FV1011 Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Ole Johnny Fossås Introduktion till filmvetenskapliga studier Seminarium Film I grupp 1 Seminarium 2
12:00 - 14:00 FV1011 Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Ole Johnny Fossås Introduktion till filmvetenskapliga studier Seminarium Film I grupp 2 Seminarium 2
Fre31/1 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Kim Khavar Fahlstedt Introduktion till filmvetenskapliga studier Filmvisning Alla
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Kim Khavar Fahlstedt Introduktion till filmvetenskapliga studier Föreläsning Alla Föreläsning 5
v 6, 2020 
Mån3/2 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Kim Khavar Fahlstedt Introduktion till filmvetenskapliga studier Filmvisning Alla
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Kim Khavar Fahlstedt Introduktion till filmvetenskapliga studier Föreläsning Alla Föreläsning 6
Tis4/2 09:00 - 11:00 FV1011 Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Ashley Smith Introduktion till filmvetenskapliga studier Seminarium Film I grupp 3 Seminarium 2
12:00 - 14:00 FV1011 Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Ashley Smith Introduktion till filmvetenskapliga studier Seminarium Film I grupp 4 Seminarium 2
Ons5/2 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Kim Khavar Fahlstedt Introduktion till filmvetenskapliga studier Filmvisning Alla
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Kim Khavar Fahlstedt Introduktion till filmvetenskapliga studier Föreläsning Alla Föreläsning 7
Tors6/2 09:00 - 11:00 FV1011 Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Ole Johnny Fossås Introduktion till filmvetenskapliga studier Seminarium Film I grupp 1 Seminarium 3
09:00 - 11:00 FV1011 Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Ashley Smith Introduktion till filmvetenskapliga studier Seminarium Film I grupp 3 Seminarium 3
12:00 - 14:00 FV1011 Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Ole Johnny Fossås Introduktion till filmvetenskapliga studier Seminarium Film I grupp 2 Seminarium 3
12:00 - 14:00 FV1011 Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Ashley Smith Introduktion till filmvetenskapliga studier Seminarium Film I grupp 4 Seminarium 3
Fre7/2 12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Kim Khavar Fahlstedt Introduktion till filmvetenskapliga studier Föreläsning Alla Föreläsning 8
v 7, 2020 
Mån10/2 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Kim Khavar Fahlstedt Introduktion till filmvetenskapliga studier Filmvisning Alla
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Kim Khavar Fahlstedt Introduktion till filmvetenskapliga studier Föreläsning Alla Föreläsning 9
Tis11/2 09:00 - 11:00 FV1011 Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Ole Johnny Fossås Introduktion till filmvetenskapliga studier Seminarium Film I grupp 1 Seminarium 4
09:00 - 11:00 FV1011 Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Ashley Smith Introduktion till filmvetenskapliga studier Seminarium Film I grupp 3 Seminarium 4
12:00 - 14:00 FV1011 Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Ole Johnny Fossås Introduktion till filmvetenskapliga studier Seminarium Film I grupp 2 Seminarium 4
12:00 - 14:00 FV1011 Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Ashley Smith Introduktion till filmvetenskapliga studier Seminarium Film I grupp 4 Seminarium 4
Ons12/2 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Kim Khavar Fahlstedt Introduktion till filmvetenskapliga studier Filmvisning Alla
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Kim Khavar Fahlstedt Introduktion till filmvetenskapliga studier Föreläsning Alla Föreläsning 10
15:00 - 15:15 FV1011 Kim Khavar Fahlstedt Introduktion till filmvetenskapliga studier Hemtentamen Alla Utlämning av hemtenta
v 8, 2020 
Ons19/2 15:00 - 15:15 FV1011 Kim Khavar Fahlstedt Introduktion till filmvetenskapliga studier Hemtentamen Alla Inlämning av hemtenta
Fre21/2 12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 1 Föreläsning Alla Föreläsning 1
v 9, 2020 
Mån24/2 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 1 Filmvisning Alla
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 1 Föreläsning Alla Föreläsning 2
Ons26/2 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 1 Filmvisning Alla
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 1 Föreläsning Alla Föreläsning 3
Fre28/2 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 1 Filmvisning Alla
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 1 Föreläsning Alla Föreläsning 4
v 10, 2020 
Mån2/3 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 1 Filmvisning Alla
11:00 - 11:45 FV1011 Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 1 Film I grupp 1 Biblioteksvisning
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 1 Föreläsning Alla Föreläsning 5
Ons4/3 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 1 Filmvisning Alla
11:00 - 11:45 FV1011 Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 1 Film I grupp 2 Biblioteksvisning
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 1 Föreläsning Alla Föreläsning 6
Fre6/3 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 1 Filmvisning Alla
11:00 - 11:45 FV1011 Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 1 Film I grupp 3 Biblioteksvisning
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 1 Föreläsning Alla Föreläsning 7
v 11, 2020 
Mån9/3 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 1 Filmvisning Alla
11:00 - 11:45 FV1011 Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 1 Film I grupp 4 Biblioteksvisning
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 1 Föreläsning Alla Föreläsning 8
Ons11/3 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 1 Filmvisning Alla
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 1 Föreläsning Alla Föreläsning 9
Fre13/3 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 1 Filmvisning Alla
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 1 Föreläsning Alla Föreläsning 10
v 12, 2020 
Fre20/3 13:00 - 16:00 FV1011 Datorsalen, Garnisonen, JMK-salen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen, Sal2, Garnisonen Bo Florin, Petrus Dahlbeck Filmhistorisk översiktskurs 1 Tentamen Alla Salsskrivning
v 13, 2020 
Tis24/3 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Filmvisning Alla OBS! Ingen salsundervisning. Istället kommer undervisningen att ges på Athena och i andra digitala kanaler. Se mer information på Athena.
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Föreläsning Alla Föreläsning 1, OBS! Ingen salsundervisning. Istället kommer undervisningen att ges på Athena och i andra digitala kanaler. Se mer information på Athena.
Tors26/3 09:00 - 11:30 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Filmvisning Alla OBS! Ingen salsundervisning. Istället kommer undervisningen att ges på Athena och i andra digitala kanaler. Se mer information på Athena.
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Föreläsning Alla Föreläsning 2, OBS! Ingen salsundervisning. Istället kommer undervisningen att ges på Athena och i andra digitala kanaler. Se mer information på Athena.
v 14, 2020 
Mån30/3 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Filmvisning Alla
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Föreläsning Alla Föreläsning 3
Ons1/4 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Filmvisning Alla
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Föreläsning Alla Föreläsning 4
Tors2/4 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Filmvisning Alla
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Föreläsning Alla Föreläsning 5
v 15, 2020 
Mån6/4 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Filmvisning Alla
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Föreläsning Alla Föreläsning 6
Ons8/4 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Filmvisning Alla
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Föreläsning Alla Föreläsning 7
14:00 - 15:30 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Filmvisning Alla Presentation Cinemateket
17:00 - 17:15 FV1011 Kim Khavar Fahlstedt Introduktion till filmvetenskapliga studier Omtentamen Alla Utlämning av omtenta
v 16, 2020 
Ons15/4 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Filmvisning Alla
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Föreläsning Alla Föreläsning 8
Fre17/4 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Filmvisning Alla
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Föreläsning Alla Föreläsning 9
15:00 - 15:15 FV1011 Kim Khavar Fahlstedt Introduktion till filmvetenskapliga studier Omtentamen Alla Inlämning av omtenta
v 17, 2020 
Tis21/4 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Filmvisning Alla
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Föreläsning Alla Föreläsning 10
15:00 - 15:15 FV1011 Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Hemtentamen Alla Utlämning av hemtenta
Fre24/4 10:00 - 13:00 FV1011 Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset, Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 1 Omtentamen Alla Salsskrivning omtenta
v 18, 2020 
Ons29/4 15:00 - 15:15 FV1011 Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Hemtentamen Alla Inlämning av hemtenta
v 19, 2020 
Mån4/5 11:00 - 13:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Kristoffer Noheden Filmhistorisk översiktskurs 3 Filmvisning Alla
14:00 - 16:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Kristoffer Noheden Filmhistorisk översiktskurs 3 Föreläsning Alla Föreläsning 1
Ons6/5 11:00 - 13:00 FV1011 Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Linn Lönroth Filmhistorisk översiktskurs 3 Seminarium Film I grupp 1 Seminarium 1
11:00 - 13:00 FV1011 Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Saki Kobayashi Filmhistorisk översiktskurs 3 Seminarium Film I grupp 3 Seminarium 1
14:00 - 16:00 FV1011 Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Linn Lönroth Filmhistorisk översiktskurs 3 Seminarium Film I grupp 2 Seminarium 1
14:00 - 16:00 FV1011 Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Saki Kobayashi Filmhistorisk översiktskurs 3 Seminarium Film I grupp 4 Seminarium 1
Fre8/5 11:00 - 13:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Kristoffer Noheden Filmhistorisk översiktskurs 3 Filmvisning Alla
14:00 - 16:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Kristoffer Noheden Filmhistorisk översiktskurs 3 Föreläsning Alla Föreläsning 2
v 20, 2020 
Mån11/5 11:00 - 13:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Kristoffer Noheden Filmhistorisk översiktskurs 3 Filmvisning Alla
14:00 - 16:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Kristoffer Noheden Filmhistorisk översiktskurs 3 Föreläsning Alla Föreläsning 3
Ons13/5 11:00 - 13:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Kristoffer Noheden Filmhistorisk översiktskurs 3 Filmvisning Alla
14:00 - 16:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Kristoffer Noheden Filmhistorisk översiktskurs 3 Föreläsning Alla Föreläsning 4
Fre15/5 11:00 - 13:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Kristoffer Noheden Filmhistorisk översiktskurs 3 Filmvisning Alla
14:00 - 16:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Kristoffer Noheden Filmhistorisk översiktskurs 3 Föreläsning Alla Föreläsning 5
v 21, 2020 
Mån18/5 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Kristoffer Noheden Filmhistorisk översiktskurs 3 Filmvisning Alla
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Kristoffer Noheden Filmhistorisk översiktskurs 3 Föreläsning Alla Föreläsning 6
Tis19/5 11:00 - 13:00 FV1011 Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Linn Lönroth Filmhistorisk översiktskurs 3 Seminarium Film I grupp 1 Seminarium 2
11:00 - 13:00 FV1011 Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Saki Kobayashi Filmhistorisk översiktskurs 3 Seminarium Film I grupp 3 Seminarium 2
14:00 - 16:00 FV1011 Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Linn Lönroth Filmhistorisk översiktskurs 3 Seminarium Film I grupp 2 Seminarium 2
14:00 - 16:00 FV1011 Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Saki Kobayashi Filmhistorisk översiktskurs 3 Seminarium Film I grupp 4 Seminarium 2
Ons20/5 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Kristoffer Noheden Filmhistorisk översiktskurs 3 Filmvisning Alla
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Kristoffer Noheden Filmhistorisk översiktskurs 3 Föreläsning Alla Föreläsning 7
v 22, 2020 
Mån25/5 11:00 - 13:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Kristoffer Noheden Filmhistorisk översiktskurs 3 Filmvisning Alla
14:00 - 16:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Kristoffer Noheden Filmhistorisk översiktskurs 3 Föreläsning Alla Föreläsning 8
Ons27/5 14:00 - 16:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Kristoffer Noheden Filmhistorisk översiktskurs 3 Föreläsning Alla Föreläsning 9
Fre29/5 09:00 - 11:00 FV1011 Bio Mauritz, Filmhuset Kristoffer Noheden Filmhistorisk översiktskurs 3 Filmvisning Alla
12:00 - 14:00 FV1011 F-salen, Filmhuset Kristoffer Noheden Filmhistorisk översiktskurs 3 Föreläsning Alla Föreläsning 10
16:00 - 16:15 FV1011 Kristoffer Noheden Filmhistorisk översiktskurs 3 Hemtentamen Alla Utlämning av hemtenta
17:00 - 17:15 FV1011 Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Omtentamen Alla Utlämning av hemtenta (omtenta)
v 23, 2020 
Fre5/6 16:00 - 16:15 FV1011 Kristoffer Noheden Filmhistorisk översiktskurs 3 Hemtentamen Alla Inlämning av hemtenta
17:00 - 17:15 FV1011 Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Omtentamen Alla Inlämning av hemtenta (omtenta)
KurskodNamn