Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Dec  
Gå till nästa månad

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Kurs Lokal Lärare Delkurs
v 49, 2019 
Fr6/12 10:00 - 12:00 SO7091 B419. Södra huset hus B Fredrik Liljeros Social nätverksanalys
v 50, 2019 
9/12 10:00 - 12:00 SO7091 E397. Södra huset hus E Fredrik Liljeros Social nätverksanalys
Ti10/12 10:00 - 12:00 SO7091 B389. Södra huset hus B, B397. Södra huset hus B Fredrik Liljeros Social nätverksanalys
13:00 - 15:00 SO7091 F497. Södra huset hus F Fredrik Liljeros Social nätverksanalys
To12/12 10:00 - 12:00 SO7091 F389. Södra huset hus F Fredrik Liljeros Social nätverksanalys
v 51, 2019 
Ti17/12 10:00 - 12:00 SO7091 B389. Södra huset hus B, B397. Södra huset hus B Fredrik Liljeros Social nätverksanalys
13:00 - 15:00 SO7091 D299. Södra huset hus D Fredrik Liljeros Social nätverksanalys
On18/12 13:00 - 15:00 SO7091 B487. Södra huset hus B Fredrik Liljeros Social nätverksanalys
To19/12 10:00 - 12:00 SO7091 B389. Södra huset hus B, B397. Södra huset hus B Fredrik Liljeros Social nätverksanalys
v 3, 2020 
On15/1 09:00 - 17:00 SO7091 E487. Södra huset hus E Fredrik Liljeros Social nätverksanalys