Tid Lokal Byggnad Kurs Studentgrupp Aktivitet Information Institution
v 43 Mån 2021-10-25 v 43
10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning Statistisk teori med tillämpningar Alla Föreläsning F13 Statistiska institutionen
10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning Urvalsundersökningar Föreläsning L11 Statistiska institutionen
12:00 - 14:00 Lärosal 29 Albano Hus 4 Statistikens grunder Övrigt Jour Statistiska institutionen