Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 3  
Gå till nästa vecka

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 18/1 
Webbaserad undervisning, Multivariata metoder, Föreläsning, L1, Statistiska institutionen
12:00
10:00
Webbaserad undervisning, Examensarbete i statistik för masterexamen, Föreläsning, Statistiska institutionen
15:00
13:00
Webbaserad undervisning, Regressionsanalys och undersökningsmetodik, Föreläsning, F1, Statistiska institutionen
20:00
18:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 19/1 
Webbaserad undervisning, Statistisk teori med tillämpningar, Alla, Föreläsning, Intro+F1, Statistiska institutionen
11:00
09:00
Webbaserad undervisning, Multivariata metoder, Föreläsning, L2, Statistiska institutionen
12:00
10:00
Webbaserad undervisning, Finansiell statistik, Alla, Föreläsning, L1, Statistiska institutionen
12:00
10:00
Webbaserad undervisning, Statistiska beräkningar, Föreläsning, L1, Statistiska institutionen
13:00
10:00
Webbaserad undervisning, Statistisk teori med tillämpningar, Alla, Övning, Ö1, Statistiska institutionen
14:00
12:00
Webbaserad undervisning, Statistikens grunder, Alla, Föreläsning, Intro + F1, Statistiska institutionen
15:00
13:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 20/1 
Webbaserad undervisning, Statistikens grunder, Alla, Föreläsning, F2, Statistiska institutionen
10:00
08:00
Webbaserad undervisning, Statistisk teori med tillämpningar, Alla, Föreläsning, F2, Statistiska institutionen
11:00
09:00
Webbaserad undervisning, Statistiska beräkningar, Föreläsning, L2, Statistiska institutionen
12:00
09:00
Webbaserad undervisning, Finansiell statistik, Alla, Föreläsning, L2, Statistiska institutionen
12:00
10:00
Webbaserad undervisning, Finansiell statistik, Alla, Övning, E1, Statistiska institutionen
15:00
13:00
Webbaserad undervisning, Statistisk teori med tillämpningar, Alla, Övning, Ö2, Statistiska institutionen
15:00
13:00
Webbaserad undervisning, Regressionsanalys och undersökningsmetodik, Föreläsning, F2, Statistiska institutionen
20:00
18:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 21/1 
Webbaserad undervisning, Statistisk teori med tillämpningar, Alla, Föreläsning, F3, Statistiska institutionen
11:00
09:00
Webbaserad undervisning, Multivariata metoder, Föreläsning, L3, Statistiska institutionen
12:00
10:00
Webbaserad undervisning, Statistikens grunder, Alla, Föreläsning, F3, Statistiska institutionen
15:00
13:00
Webbaserad undervisning, Multivariata metoder, Föreläsning, L4, Statistiska institutionen
15:00
13:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 22/1 
Webbaserad undervisning, Statistisk teori med tillämpningar, Alla, Föreläsning, F4, Statistiska institutionen
11:00
09:00
Webbaserad undervisning, Statistikens grunder, Alla, Föreläsning, F4, Statistiska institutionen
12:00
10:00
Webbaserad undervisning, Självständigt statistiskt arbete (uppsats), Introduktion, Statistiska institutionen
12:00
10:00
Webbaserad undervisning, Statistiska beräkningar, Dataövningar, CL1, Statistiska institutionen
13:00
10:00
Webbaserad undervisning, Statistisk teori med tillämpningar, Alla, Övrigt, B1, Statistiska institutionen
14:00
12:00
Webbaserad undervisning, Statistikens grunder, Alla, Övning, Ö1, Statistiska institutionen
15:00
13:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 23/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 24/1