Tid Kurs Lärare Delkurs Aktiviteter Studentgrupp Information Litteraturinfo
v 8, 2021 
Tors25/2 09:00 - 12:00 LK1011, Kulturvetenskaplig baskurs Karin Högström Kulturteorier Seminarium Grupp 1
10:00 - 12:00 HI1011, Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen
HI1211, Historia I inom Kandidatprogram i historia, politik och samhälle
HI1411, Historia I inom Kandidatprogram i historia
HIÄ101, Historia I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan
Fredrik Charpentier Ljungqvist Världens och Sveriges historia: medeltid Föreläsning Historia I Alla
13:00 - 15:00 HI1011, Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen
HI1211, Historia I inom Kandidatprogram i historia, politik och samhälle
HI1411, Historia I inom Kandidatprogram i historia
HIÄ101, Historia I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan
Gustav Zamore Världens och Sveriges historia: medeltid Seminarium Grupp A2
13:00 - 15:00 HI1011, Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen
HI1211, Historia I inom Kandidatprogram i historia, politik och samhälle
HI1411, Historia I inom Kandidatprogram i historia
HIÄ101, Historia I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan
Gwendolyne Knight Keimpema Världens och Sveriges historia: medeltid Seminarium Grupp A4
13:00 - 15:00 HI1011, Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen
HI1211, Historia I inom Kandidatprogram i historia, politik och samhälle
HI1411, Historia I inom Kandidatprogram i historia
HIÄ101, Historia I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan
Kim Bergqvist Världens och Sveriges historia: medeltid Seminarium Grupp A8
13:00 - 16:00 LK1011, Kulturvetenskaplig baskurs Karin Högström Kulturteorier Seminarium Grupp 2
14:00 - 17:00 LK1075, Utmaningsdriven projektledning inom kultur och stadsutveckling Ragnar Lund Kultur och stadsutveckling: teori, metod och arbetsmodeller Föreläsning
18:00 - 20:00 HI1316, Stockholms historia Heiko Droste Det gamla Stockholm. Stockholm före ca 1850 Föreläsning Det stormaktstida Stockholm Stormaktsidens Stockholm tar gestalt
18:00 - 20:00 HI1332, Afrika II: Kolonialism. Afrikas historia söder om Sahara ca 1800 - idag Anders Claréus Afrika söder om Sahara 1800 - till idag. En översikt Seminarium
 
HI1011, Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen
 
HI1211, Historia I inom Kandidatprogram i historia, politik och samhälle
 
HI1316, Stockholms historia
 
HI1332, Afrika II: Kolonialism. Afrikas historia söder om Sahara ca 1800 - idag
 
HI1411, Historia I inom Kandidatprogram i historia
 
HIÄ101, Historia I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan
 
LK1011, Kulturvetenskaplig baskurs
 
LK1075, Utmaningsdriven projektledning inom kultur och stadsutveckling
 
Flera Kurs