w31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 2/8 
ODG 185 Oahpaheaddji digitála gelbbolašvuohta ja gáiddusoahpahusa čađaheapmi, ODG 185
w31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 3/8 
ODG 185 Oahpaheaddji digitála gelbbolašvuohta ja gáiddusoahpahusa čađaheapmi, ODG 185
w31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 4/8 
ODG 185 Oahpaheaddji digitála gelbbolašvuohta ja gáiddusoahpahusa čađaheapmi, ODG 185
w31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 5/8 
ODG 185 Oahpaheaddji digitála gelbbolašvuohta ja gáiddusoahpahusa čađaheapmi, ODG 185
w31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 6/8 
ODG 185 Oahpaheaddji digitála gelbbolašvuohta ja gáiddusoahpahusa čađaheapmi, ODG 185

w32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 9/8 
ODG 185 Oahpaheaddji digitála gelbbolašvuohta ja gáiddusoahpahusa čađaheapmi, ODG 185
w32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 10/8 
ODG 185 Oahpaheaddji digitála gelbbolašvuohta ja gáiddusoahpahusa čađaheapmi, ODG 185
w32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 11/8 
ODG 185 Oahpaheaddji digitála gelbbolašvuohta ja gáiddusoahpahusa čađaheapmi, ODG 185
w32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 12/8 
ODG 185 Oahpaheaddji digitála gelbbolašvuohta ja gáiddusoahpahusa čađaheapmi, ODG 185
w32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 13/8 
ODG 185 Oahpaheaddji digitála gelbbolašvuohta ja gáiddusoahpahusa čađaheapmi, ODG 185

w33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 16/8 
ODG 185 Oahpaheaddji digitála gelbbolašvuohta ja gáiddusoahpahusa čađaheapmi, ODG 185
Čakčalohkanbádji álgá
16:00
09:00
w33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 17/8 
ODG 185 Oahpaheaddji digitála gelbbolašvuohta ja gáiddusoahpahusa čađaheapmi, ODG 185
w33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 18/8 
ODG 185 Oahpaheaddji digitála gelbbolašvuohta ja gáiddusoahpahusa čađaheapmi, ODG 185
w33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 19/8 
ODG 185 Oahpaheaddji digitála gelbbolašvuohta ja gáiddusoahpahusa čađaheapmi, ODG 185
w33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 20/8 
ODG 185 Oahpaheaddji digitála gelbbolašvuohta ja gáiddusoahpahusa čađaheapmi, ODG 185

w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 23/8 
ODG 185 Oahpaheaddji digitála gelbbolašvuohta ja gáiddusoahpahusa čađaheapmi, ODG 185
Álggahanvahkku/Intro week
12:00
09:00
ODG 185
Oahpaheaddji profešuvdnafágalaš digitála gelbbolašvuohta
Deaivvadeapmi/ School sessions
Rauni Äärela-Vihriälä
ODG185- fága vuosttaš deaivvadeapmi gos mannat deaivvadanplána čáđa.Gč. epoastta ja Canvas.
15:00
09:00
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 24/8 
ODG 185 Oahpaheaddji digitála gelbbolašvuohta ja gáiddusoahpahusa čađaheapmi, ODG 185
Álggahanvahkku/Intro week
11:30
09:00
ODG 185
Oahpaheaddji profešuvdnafágalaš digitála gelbbolašvuohta
Deaivvadeapmi/ School sessions
Rauni Äärela-Vihriälä
ODG185-fága nuppi deaivvadeapmi gos fáttán Digitála portfolio ja oahpaheaddji Satu-Maarit Frangou
15:00
09:00
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 25/8 
ODG 185 Oahpaheaddji digitála gelbbolašvuohta ja gáiddusoahpahusa čađaheapmi, ODG 185
Almmolaš rahp/Opening seremony
13:00
10:00
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 26/8 
ODG 185 Oahpaheaddji digitála gelbbolašvuohta ja gáiddusoahpahusa čađaheapmi, ODG 185
Info for international students
10:30
09:30
Studeantamievlvaikkuheapmi
14:45
14:00
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 27/8 
ODG 185 Oahpaheaddji digitála gelbbolašvuohta ja gáiddusoahpahusa čađaheapmi, ODG 185
Álggahanvahkku/ Intro week
10:30
09:00

w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 30/8 
ODG 185 Oahpaheaddji digitála gelbbolašvuohta ja gáiddusoahpahusa čađaheapmi, ODG 185
w35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 31/8 
ODG 185 Oahpaheaddji digitála gelbbolašvuohta ja gáiddusoahpahusa čađaheapmi, ODG 185
Ovdagiitii jienasteapmi
13:00
11:00