Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Dec.  
Gå till nästa månad

Tid Kurs Extern Moment Föreläsare Info, Tentamen Länk, Tentamen
v 50 Tis 2020-12-08 v 50
14:00 - 17:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet OSD, Webbtenta Helena Örnkloo Webbatentamen 1. Delkurs 3 Kognition och inlärning. Moodle För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
  Ons 2020-12-09
09:15 - 12:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet ZOOM Föreläsning Lena Werner Delkurs 4. länk till föreläsningarna kommer att finnas i moodle
13:00 - 17:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet - Grupparbete Val av socialpsykologiskt tema: Kap. 4-5,8-9.11-12 (2grp/kap)
  Tors 2020-12-10
10:15 - 12:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet ZOOM Föreläsning Lena Werner länk till föreläsningarna kommer att finnas i moodle
13:00 - 14:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet - Föreläsning Britta Lindman Inspelad föreläsning, finns på moodle.
  Fre 2020-12-11
08:00 - 17:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet - Grupparbete
09:00 - 12:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet OSD, Inspera hemtenta, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk Lena Werner Inspera. Omtenta Delkurs 2., För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 51 Mån 2020-12-14 v 51
09:15 - 12:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet ZOOM Föreläsning Lena Werner länk till föreläsningarna kommer att finnas i moodle
  Tis 2020-12-15
10:15 - 12:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet ZOOM Föreläsning Lena Werner länk till föreläsningarna kommer att finnas i moodle
13:15 - 14:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet - Föreläsning Lena Werner Inspelad föreläsning, finns på moodle
  Ons 2020-12-16
08:00 - 15:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet - Grupparbete
  Tors 2020-12-17
07:45 - 08:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet - Deadline kl 08:00 Deadline del 1, empirisk studie. Inlämning sker i mapp i moodle
13:15 - 14:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet - Föreläsning Britta Lindman Inspelad föreläsning, finns på moodle
  Fre 2020-12-18
09:15 - 12:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet ZOOM Seminarium Lena Werner Obligatoriskt seminarium (halvklass) länk till föreläsningarna kommer att finnas i moodle
13:15 - 16:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet ZOOM Seminarium Lena Werner Obligatoriskt seminarium (halvklass) länk till föreläsningarna kommer att finnas i moodle
v 52 Mån 2020-12-21 v 52
08:00 - 17:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet - Grupparbete
16:45 - 17:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet - Deadline Kl 17.00 Deadline: Obligatorisk inlämning revidering, del 1. Inlämning sker i mapp i moodle.
  Tis 2020-12-22
08:00 - 17:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet - Grupparbete OBS! Gruppen måste finnas tillgänglig för redigering hela dagen 8-17
  Ons 2020-12-23
08:00 - 17:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet - Grupparbete OBS! Gruppen måste finnas tillgänglig för redigering hela dagen 8-17
v 1 Mån 2021-01-04 v 1
08:15 - 09:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet - Föreläsning Britta Lindman Inspelad föreläsning, finns på moodle
09:15 - 17:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet - Grupparbete Grupparbete/Egna studier
  Tis 2021-01-05
08:00 - 17:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet - Grupparbete Grupparbete/Egna studier
  Tors 2021-01-07
08:00 - 17:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet - Grupparbete Grupparbete/Egna studier
  Fre 2021-01-08
08:00 - 17:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet - Grupparbete Grupparbete/Egna studier
v 2 Mån 2021-01-11 v 2
10:00 - 11:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet ZOOM Handledning Lena Werner Handledning empirisk studie
12:00 - 17:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet - Grupparbete Grupparbete/Egna studier
  Tis 2021-01-12
09:00 - 12:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet OSD, Inspera hemtenta, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk Lena Werner Delkurs 4. Tentamen sker i inspera och anmälan till tentamen sker i ladok, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
  Ons 2021-01-13
08:00 - 17:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet - Grupparbete
  Tors 2021-01-14
07:45 - 08:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet - Deadline kl 08:00 Deadline inlämning rapport av empirisk studie för ventilering. Inlämning sker i mapp i moodle. OBS! Gruppen måste finnas tillgänglig för redigering.
09:15 - 17:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet - Grupparbete Förbered för ventilering
  Fre 2021-01-15
09:15 - 12:30 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet ZOOM Examination Lena Werner Examination/ Obligatoriskt seminarium för ventilering (halvklass) länk till föreläsningarna kommer att finnas i moodle
13:45 - 17:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet ZOOM Examination Lena Werner Examination/ Obligatoriskt seminarium för ventilering (halvklass) länk till föreläsningarna kommer att finnas i moodle
v 3 Mån 2021-01-18 v 3
09:45 - 10:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet - Deadline Kl 10.00 Deadline: inlämning slutversion av empirisk studie. Inlämning sker i mapp i moodle. OBS! Gruppen måste finnas tillgänglig för redigering.
  Tors 2021-01-21
14:00 - 17:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet OSD, Webbtenta Helena Örnkloo Webbtentamen 2. Delkurs 3 Kognition och inlärning. Moodle. För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 7 Tis 2021-02-16 v 7
09:00 - 12:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet OSD, Inspera hemtenta, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk Lena Werner Omtentamen Delkurs 4. Omtentamen sker i inspera och anmälan till tentamen sker i ladok., För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 9 Tors 2021-03-04 v 9
14:00 - 17:00 PS081G, P4251, PS087G, P4641 Psykologi GR (A), Basblock, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet OSD, Webbtenta Helena Örnkloo Webbtentamen 3. Delkurs 3 Kognition och inlärning. Moodle. För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk