Student

Via sidorna nedan kan du göra olika schemautsökningar. Klicka på önskad sida och gör din utsökning.
Through the links below you can find different schedules. Click on the desired link to search

Vid utsökning av scheman i schemaprogrammet Time Edit eller Studentportalen så kan det på vissa kurser finnas två kurstillfällen för samma termin. Om det är så, välj båda för att vara garanterad att du ser det aktuella schemat. Felsökning pågår och har med integreringen av nya Ladok att göra.