Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Dec.  
Gå till nästa månad

Tid Kurs Extern Moment Grupp Föreläsare Info, Tentamen Länk, Tentamen
v 50 Tis 2020-12-08 v 50
08:30 - 12:00 OM084G, O2281 Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar svl KTC, Sundsvalls Sjukhus Övning 1 David Haage, Maria Nyh Läkemedelshantering
13:15 - 16:30 OM084G, O2281 Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar svl KTC, Sundsvalls Sjukhus Övning 2 David Haage, Maria Nyh Läkemedelshantering
  Ons 2020-12-09
08:30 - 12:00 OM084G, O2281 Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar svl KTC, Sundsvalls Sjukhus Övning 3 David Haage, Maria Nyh Läkemedelshantering
13:15 - 16:30 OM084G, O2281 Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar svl KTC, Sundsvalls Sjukhus Övning 4 David Haage, Maria Nyh Läkemedelshantering
v 51 Tis 2020-12-15 v 51
13:15 - 15:00 OM084G, O2281, OM084G, O4301 Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar ZOOM Föreläsning Maria Pettersson Intersektionalitet och sociologi
  Ons 2020-12-16
09:15 - 12:00 MV035G, O2271, MV035G, O4281 Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi ZOOM Frågestund Angelica Lodin-Sundström, David Haage, Louise Dovrén Tentamensgenomgång
13:15 - 16:00 OM084G, O2281, OM084G, O4301 Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar ZOOM Gästföreläsning Gäst Munhälsa, Linda Innervik Gästföreläsare
  Tors 2020-12-17
08:30 - 12:00 OM084G, O2281, OM084G, O4301 Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar ZOOM Föreläsning Fredrik Huss Hälsa och Välbefinnande
  Fre 2020-12-18
08:30 - 12:00 OM084G, O2281, OM084G, O4301 Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar ZOOM Föreläsning Fredrik Huss Folkets hälsa, hälsofrämjande livsstil Introduktion till skriftlig individuell inlämningsuppgift
  Lör 2020-12-19
00:30 - 23:30 MV035G, O2271, MV035G, O4281 Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi OSD, SVL, Webbtenta Angelica Lodin-Sundström, David Haage, Louise Dovrén Individuell Omwebbtentamen I, 1,5 hp Moodle. Tid meddelas i Moodle
v 1 Fre 2021-01-08 v 1
14:00 - 19:00 OM084G, O2281 Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar SVL, Tenta, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk Jan-Örjan Holmbom, Luan Alija, Maria Nyh, Sara Gavelin Läkemedelshantering 2hp, Sam. Prioriterad salstenta, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
  Lör 2021-01-09
00:30 - 23:30 MV035G, O2271 Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi SVL, Inspera hemtenta, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk Angelica Lodin-Sundström, David Haage, Louise Dovrén Individuell skriftlig omtentamen I 6,0 hp INSPERA, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 2 Tis 2021-01-12 v 2
07:45 - 08:00 OM084G, O2281 Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar - Examination Ann Knutsson, Fredrik Huss, Maria Nyh Inlämning av Individuell uppgift i Hälsoteori - Folkhälsa 5 hp, kl. 08.00
09:00 - 12:00 OM084G, O2281 Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar svl KTC, Sundsvalls Sjukhus Examination A Birgitta Holm Examinerande övning. Moment 1, Personlig hygien, bäddning och munvård
09:00 - 12:00 OM084G, O2281 Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar svl KTC, Sundsvalls Sjukhus Övning B Hanna Dahlström, Josefine Davén Tillämpningsövning. Ergonomi
13:00 - 16:00 OM084G, O2281 Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar svl KTC, Sundsvalls Sjukhus Examination B Birgitta Holm Examinerande övning. Moment 1, Personlig hygien, bäddning och munvård
13:00 - 16:00 OM084G, O2281 Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar svl KTC, Sundsvalls Sjukhus Övning C Hanna Dahlström, Josefine Davén Tillämpningsövning. Ergonomi
  Ons 2021-01-13
08:30 - 12:00 OM084G, O2281 Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar svl KTC, Sundsvalls Sjukhus Examination C Birgitta Holm Examinerande övning. Moment 1, Personlig hygien, bäddning och munvård
08:30 - 12:00 OM084G, O2281 Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar svl KTC, Sundsvalls Sjukhus Övning D Josefine Davén Tillämpningsövning. Ergonomi
  Tors 2021-01-14
09:00 - 12:00 OM084G, O2281 Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar svl KTC, Sundsvalls Sjukhus Examination D Birgitta Holm Examinerande övning. Moment 1, Personlig hygien, bäddning och munvård
09:00 - 12:00 OM084G, O2281 Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar svl KTC, Sundsvalls Sjukhus Övning E Hanna Dahlström Tillämpningsövning. Ergonomi
13:00 - 16:00 OM084G, O2281 Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar svl KTC, Sundsvalls Sjukhus Examination E Birgitta Holm Examinerande övning. Moment 1, Personlig hygien, bäddning och munvård
13:00 - 16:00 OM084G, O2281 Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar svl KTC, Sundsvalls Sjukhus Övning A Hanna Dahlström Tillämpningsövning. Ergonomi
  Fre 2021-01-15
14:00 - 19:00 OM084G, O2281 Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar SVL, Tenta, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk Maria Johansson Grönblad, Maria Nyh, Maria Pettersson, Pia Olsson Kursövergripande tentamen 7hp, Sam, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 5 Fre 2021-02-05 v 5
00:30 - 23:45 MV036G, O2360 Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi SVL, Inspera salstenta, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk Charlotte Frykenstrand Mikrobiologi, Sam, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 6 Tis 2021-02-09 v 6
07:45 - 08:00 OM084G, O2281 Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar - Omexamination Ann Knutsson, Fredrik Huss, Maria Nyh Inlämningsuppgift i Hälsoteori/ folkhälsa 5 hp senast kl. 08.00
  Lör 2021-02-13
00:30 - 23:30 OM084G, O2281 Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar SVL, Omtenta, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk Jan-Örjan Holmbom, Luan Alija, Maria Nyh, Sara Gavelin Läkemedelshantering 2hp, Sam, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 7 Fre 2021-02-19 v 7
08:00 - 11:00 MV036G, O2360 Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi SVL, Inspera salstenta, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk Charlotte Frykenstrand Farmakologi, Sam, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
14:00 - 16:00 OM083G, O2261 Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens kunskapsområde SVL, Inspera hemtenta, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk Marie Ericsson Omtenta II. Sker digitalt via Inspera. Sam. Omvårdnad, sjuksköterskeprofessionens utveckling, vetenskapsteori, forskningsmetod och lagstiftning, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk