Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Dec.  
Gå till nästa månad

Tid Extern Moment Ort Föreläsare Info Länk
v 50 Tors 2020-12-10 v 50
09:00 - 16:00 ZOOM Examination Birgitta Holm
Maria Nyh
Maria Pettersson
Muntlig examination av rapport med diskussioner kring teman.
Gruppindelning sker vid kursstart. Varje student deltar vid ett tillfälle vid ett av datumen. Exakt tid och datum presenteras i Moodle under kursens gång
Zoomlänk finns i Moodle
  Fre 2020-12-11
09:00 - 12:00 ZOOM Examination Birgitta Holm
Maria Nyh
Maria Pettersson
Muntlig examination av rapport med diskussioner kring teman.
Gruppindelning sker vid kursstart. Varje student deltar vid ett tillfälle vid ett av datumen. Exakt tid och datum presenteras i Moodle under kursens gång
Zoomlänk finns i Moodle
v 2 Mån 2021-01-11 v 2
07:45 - 08:00 - Deadline Maria Pettersson kl 08:00 Reflektionsuppgift inlämnad via Urkund i Moodle
  Tors 2021-01-14
00:30 - 23:30 Inspera hemtenta OSD Birgitta Holm Inspera.
Kom ihåg att anmäla dig till tenta i tid. https://www.miun.se/tentamensanmalan
Vid behov av pedagogiskt stöd ska detta även anmälas på ovanstående länk
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
00:30 - 23:30 Inspera hemtenta SVL Birgitta Holm Inspera.
Kom ihåg att anmäla dig till tenta i tid. https://www.miun.se/tentamensanmalan
Vid behov av pedagogiskt stöd ska detta även anmälas på ovanstående länk
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk