Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid Kurs Lokal Bokare Program Moment Info
v 35 Ti 2019-08-27 v 35
08:15 - 12:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare svl C309, 31 pl Marcus Sundgren UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Redovisning IT i skolan Obligatoriskt aktivt deltagande
13:15 - 17:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare svl C309, 31 pl Lena Nyman Ågren UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Redovisning Kursplaneanalys Obligatoriskt aktivt deltagande
  On 2019-08-28
08:15 - 12:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare svl C329, 32 pl Lars Sandin UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Seminarium Obligatoriskt aktivt deltagande
13:15 - 17:00 PE026G. T3251, PE133G. T2829, PE156G. T3231 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare, Pedagogik GR (C), KPU, Verksamhetsförlagd utbildning I för ämneslärare i gymnasieskolan, Pedagogik GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning I, för ämneslärare åk 7-9 svl C329, 32 pl Linda Eriksson UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Introduktion VFU
  To 2019-08-29
08:15 - 10:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare svl C329, 32 pl Charlotta Collén UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Introduktion Moment 3
10:15 - 12:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare svl C329, 32 pl Charlotta Collén UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Föreläsning
13:15 - 17:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare svl C329, 32 pl Charlotta Collén UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Föreläsning
  Fr 2019-08-30
08:15 - 10:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare svl C329, 32 pl Camilla Månsson-Waldehagen UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Föreläsning Obligatoriskt aktivt deltagande
10:15 - 12:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare svl C329, 32 pl Camilla Månsson-Waldehagen UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Workshop
14:00 - 18:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare Patrik Björk UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning OSD, Tenta Moment 2, 4 tim sam
14:00 - 18:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare Patrik Björk UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning SVL, Tenta Moment 2, 4 tim sam
v 40 On 2019-10-02 v 40
13:15 - 15:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare svl C329, 32 pl Camilla Månsson-Waldehagen, Charlotta Collén UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Examination Förberedelsetid inför redovisning Grupp 1
15:15 - 17:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare svl C329, 32 pl Camilla Månsson-Waldehagen, Charlotta Collén UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Examination Förberedelsetid inför redovisning Grupp 2
  To 2019-10-03
08:15 - 10:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare svl D028, 38 pl Camilla Månsson-Waldehagen, Charlotta Collén UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Examination moment 3 obligatoriskt aktivt deltagande
10:15 - 12:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare svl D028, 38 pl Camilla Månsson-Waldehagen, Charlotta Collén UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Examination moment 3 obligatoriskt aktivt deltagande
13:15 - 15:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare svl D028, 38 pl Camilla Månsson-Waldehagen, Charlotta Collén UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Examination moment 3 obligatoriskt aktivt deltagande
15:15 - 17:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare svl D028, 38 pl Camilla Månsson-Waldehagen, Charlotta Collén UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Examination moment 3 obligatoriskt aktivt deltagande
  Fr 2019-10-04
08:15 - 10:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare svl C307, 30 pl Charlotta Collén UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Föreläsning Förel./ workshop obligatoriskt aktivt deltagande moment 3
10:15 - 12:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare svl C307, 30 pl Charlotta Collén UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Föreläsning Förel./ workshop obligatoriskt aktivt deltagande moment 3
v 41 Må 2019-10-07 v 41
08:15 - 08:30 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare - UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning VFU VFU Vecka 41-50
v 51 Må 2019-12-16 v 51
10:15 - 12:00 PE026G. T3251, PE133G. T2829, PE156G. T3231 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare, Pedagogik GR (C), KPU, Verksamhetsförlagd utbildning I för ämneslärare i gymnasieskolan, Pedagogik GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning I, för ämneslärare åk 7-9 svl C309, 31 pl Linda Eriksson UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning VFU VFU-uppföljning obligatoriskt aktivt deltagande
13:15 - 15:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare svl C309, 31 pl Camilla Månsson-Waldehagen, Charlotta Collén UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Introduktion Introd. mom. 4
15:15 - 17:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare svl C309, 31 pl Camilla Månsson-Waldehagen, Charlotta Collén UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Introduktion Introd. mom. 4
  Ti 2019-12-17
08:15 - 10:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare svl C309, 31 pl Charlotta Collén UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Föreläsning mom. 4
10:15 - 12:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare svl C309, 31 pl Charlotta Collén UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Föreläsning mom. 4
13:15 - 15:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare svl C309, 31 pl Charlotta Collén UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Föreläsning mom. 4
15:15 - 17:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare svl C309, 31 pl Charlotta Collén UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Föreläsning mom. 4
  On 2019-12-18
08:15 - 10:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare svl C309, 31 pl Camilla Månsson-Waldehagen UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Föreläsning mom. 4
10:15 - 12:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare svl C309, 31 pl Camilla Månsson-Waldehagen UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Föreläsning Förel./workshop mom. 4
v 52 Må 2019-12-23 v 52
08:15 - 08:30 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare - UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Egna studier Vecka 52-02 Självstudier
v 3 Ti 2020-01-14 v 3
08:15 - 12:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare - UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Seminarium Webbseminarium obligatoriskt aktivt deltagande
13:15 - 17:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare - UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Seminarium Webbseminarium obligatoriskt aktivt deltagande
  On 2020-01-15
08:15 - 12:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare - UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Seminarium Webbseminarium obligatoriskt aktivt deltagande
13:15 - 17:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare - UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Seminarium Webbseminarium obligatoriskt aktivt deltagande
  To 2020-01-16
08:15 - 12:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare - UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Seminarium Webbseminarium obligatoriskt aktivt deltagande
13:15 - 17:00 PE133G. T2829 Pedagogik GR (A), KPU, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9/Gymnasielärare - UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, UPEDG. SU2019, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Seminarium Webbseminarium obligatoriskt aktivt deltagande