Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep.  
Gå till nästa månad

Tid Extern Moment Föreläsare Info
v 36 Mån 2020-08-31 v 36
08:00 - 08:15 - Information Fredrik Petersson Momentet 1: Organisation och ledarskap – Grundläggande teorier  Obligatorisk litteratur: Jönsson; Eriksson-Zetterquist m.fl; Boman och Deal  
Veckorna 36-42.
v 38 Sön 2020-09-20 v 38
23:45 - 00:00 - Deadline Fredrik Petersson för egna läsloggar kl. 23.55
v 39 Sön 2020-09-27 v 39
23:45 - 00:00 - Deadline Fredrik Petersson för egna kommentarer kl. 23.55
v 40 Mån 2020-09-28 v 40
08:00 - 08:15 - Information Fredrik Petersson Hemtentamen öppnas kl. 08.00
08:15 - 08:30 - Information Fredrik Petersson Tentamensquiz öppnas kl. 08.00
v 41 Sön 2020-10-11 v 41
23:45 - 00:00 - Deadline Fredrik Petersson tentamensquiz kl. 23.55
v 42 Sön 2020-10-18 v 42
23:45 - 00:00 - Deadline Fredrik Petersson hemtentamen söndagen kl. 23.55  
v 43 Mån 2020-10-19 v 43
08:00 - 08:15 - Information Fredrik Petersson Moment 2: Ledarskap och förändring  
Litteratur: Alvin m.fl.; Jönsson Veckorna 43-49 
v 45 Sön 2020-11-08 v 45
23:45 - 00:00 - Deadline Fredrik Petersson för egna läsloggar kl. 23:55
v 46 Sön 2020-11-15 v 46
23:45 - 00:00 - Deadline Fredrik Petersson för egna kommentarer kl. 23:55
v 47 Mån 2020-11-16 v 47
08:00 - 08:15 - Information Fredrik Petersson Hemtentamen öppnas kl. 08.00.  
v 49 Sön 2020-12-06 v 49
23:45 - 00:00 - Deadline Fredrik Petersson hemtentamen kl. 23.55
v 50 Mån 2020-12-07 v 50
08:00 - 08:15 - Information Fredrik Petersson Moment 3: Makt och kön  
Litteratur: Due Billing; Wahl & Linghag  
Veckorna 50-02
v 52 Sön 2020-12-27 v 52
23:45 - 00:00 - Deadline Fredrik Petersson för egna läsloggar
v 53 Sön 2021-01-03 v 53
23:45 - 00:00 - Deadline Fredrik Petersson för kommentar till andra studenters läsloggar
v 1 Mån 2021-01-04 v 1
08:00 - 08:15 - Information Fredrik Petersson Hemtentamen öppnas kl. 08:00
v 2 Sön 2021-01-17 v 2
23:45 - 00:00 - Deadline Fredrik Petersson Hemtentamen kl. 23.55.