Tid Kurs Lokal Personal Program Moment Extern lokal, Extern bokare Info, Tentamen Tentamen, Länk
v 35, 2021 
Mån30/8 13:15 - 14:00 FÖ023A, L2451, FÖ023A, L4243, FÖ023A, L2X43, FÖ024A, L4253, FÖ118G, L4821, FÖ118G, L2291, IV016A, N4171, IV065G, N4461, IV067G, N4471, JU001G, L2261, JU001G, L4661, KG022A, L4431, KG022A, L4X61, OM083G, O4031, OM083G, O2031, PS147G, P4151, PS174G, P4871, SA083G, P4073, SK001G, M2291, SO022A, M2861, SO022A, M4391, SO103G, M4351, TR052G, L4371 Företagsekonomi AV, Organisation och kommunikation, Företagsekonomi AV, Redovisning och revision, Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, Idrottsvetenskap AV, Utveckling av teori och experiment, Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi, Idrottsvetenskap GR (A), Introduktion till idrottsvetenskap, Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, Kulturgeografi AV, Turism i en föränderlig värld, Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi, Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I, Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens kunskapsområde, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet, Psykologi GR (A), Psykologi som vetenskap, Socialt arbete GR (A), Socialt arbete som profession och ämne - introduktion, Sociologi AV, Vetenskapsteori och forskningsmetod, Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, Statsvetenskap GR (A), Turismvetenskap GR (A), Turismens drivkrafter och omvärld Zoom Sofia de Wall HFORA, HT2021, HFORA, HT2021, HSVEA, HT2021, SEKOG, HT2021, SEKOG, HT2021, SFMMA, HT2021, SFMMA, HT2021, SFMMA, HT2021, SFMMA, HT2021, SFRRA, HT2021, SFRRA, HT2021, SFVJG, HT2021, SKPSG, HT2021, SPARG, HT2021, SPYGA, HT2021, SRIKG, HT2021, SSAMG, HT2021, SSFOA, HT2021, SSFOA, HT2021, SSOCG, HT2021, SSVMA, HT2021, SSVMA, HT2021, STUAA, HT2021, STUAA, HT2021, STUDG, HT2021, STVAA, HT2021, STVAA, HT2021, VIDRG, HT2021, VSSKG, HT2021
Ekonomprogram, Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management, Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision, Personal- och arbetslivsprogrammet, Risk- och krishanteringsprogrammet, Socionomutbildning, Master i turism, Idrottsvetenskapligt program, Sjuksköterskeutbildning, Magisterprogram i statsvetenskap, Turism och destinationsutveckling, Psykologprogrammet, Förvaltningsjuridiska programmet, Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning, Magisterprogram i turism, Klimatförändring - politik och samhällsutveckling
Information KOM, Kommunikationsavdelningen Välkommen till Mittuniversitetet!
Ett inspirationspass för dig som är ny student vid Mittuniversitetet.
Titta på sändningen på www.miun.se/valkommen.
14:15 - 15:00 SO022A, M2861, SO022A, M4391 Sociologi AV, Vetenskapsteori och forskningsmetod Zoom Ann-Zofie Duvander, Karin Jarnkvist SSFOA, HT2021, SSFOA, HT2021
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning
Introduktion HSV, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Programintroduktion
Tis31/8 13:15 - 15:00 SO022A, M2861, SO022A, M4391 Sociologi AV, Vetenskapsteori och forskningsmetod Zoom Anders Ramsay SSFOA, HT2021, SSFOA, HT2021
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning
Introduktion HSV, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Kursintroduktion och en kortare, allmänt hållen introduktionsföreläsning till vetenskapsteori
Litteratur: Benton & Craib.
Fre3/9 10:15 - 16:00 SO022A, M2861, SO022A, M4391 Sociologi AV, Vetenskapsteori och forskningsmetod Zoom Anders Ramsay SSFOA, HT2021, SSFOA, HT2021
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning
Seminarium HSV, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap De naturvetenskapligt orienterade riktningarna inom vetenskapsteorin, såsom positivism, kritisk rationalism och paradigmteori.
Lit: Kapitel 1-4 i Benton & Craib
Artiklar enl. anvisning
v 36, 2021 
Fre10/9 10:15 - 16:00 SO022A, M2861, SO022A, M4391 Sociologi AV, Vetenskapsteori och forskningsmetod Zoom Anders Ramsay SSFOA, HT2021, SSFOA, HT2021
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning
Seminarium HSV, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Tolkande ansatser.
Lit: Kapitel 5-7 i Benton & Craib

Artiklar enligt anvisning
v 37, 2021 
Tors16/9 10:15 - 16:00 SO022A, M2861, SO022A, M4391 Sociologi AV, Vetenskapsteori och forskningsmetod Zoom Anders Ramsay SSFOA, HT2021, SSFOA, HT2021
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning
Seminarium HSV, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Nyare riktningar och feministisk vetenskapsteori.
Lit: Resten av Benton & Craib

Artiklar enlig anvisning
v 38, 2021 
Tors23/9 10:15 - 16:00 SO022A, M2861, SO022A, M4391 Sociologi AV, Vetenskapsteori och forskningsmetod Zoom Karin Jarnkvist SSFOA, HT2021, SSFOA, HT2021
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning
Seminarium HSV, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Forskningsetik.
Lit: Eldén
v 39, 2021 
Mån27/9 08:00 - 08:15 SO022A, M2861, SO022A, M4391 Sociologi AV, Vetenskapsteori och forskningsmetod SSFOA, HT2021, SSFOA, HT2021
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning
Information - HSV, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Utlämning av skriftlig uppgift i Moodle
Fre1/10 16:45 - 17:00 SO022A, M2861, SO022A, M4391 Sociologi AV, Vetenskapsteori och forskningsmetod SSFOA, HT2021, SSFOA, HT2021
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning
Inlämning - HSV, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap skriftlig uppgift i Moodle
v 40, 2021 
Mån4/10 13:15 - 15:00 SO022A, M2861, SO022A, M4391 Sociologi AV, Vetenskapsteori och forskningsmetod Zoom Ann-Zofie Duvander, Karin Jarnkvist SSFOA, HT2021, SSFOA, HT2021
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning
Introduktion HSV, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Introduktion till momentet och kort föreläsning.
Att ställa frågor.
Lit: Carr, Heger Boye mfl
Kap 1
Tors7/10 10:15 - 12:00 SO022A, M2861, SO022A, M4391 Sociologi AV, Vetenskapsteori och forskningsmetod Zoom Karin Jarnkvist SSFOA, HT2021, SSFOA, HT2021
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning
Seminarium HSV, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Teori och forskning
Lit: Carr, Heger Boye mfl
Kap 2,3
v 41, 2021 
Tis12/10 13:15 - 15:00 SO022A, M2861, SO022A, M4391 Sociologi AV, Vetenskapsteori och forskningsmetod Zoom Ann-Zofie Duvander SSFOA, HT2021, SSFOA, HT2021
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning
Seminarium HSV, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Från fråga till forskning
Lit. Carr, Heger Boye mfl kap 4,5,6
Ons13/10 09:30 - 14:00 FÖ023A, L2451, FÖ023A, L4243, FÖ023A, L2X43, FÖ024A, L4253, FÖ118G, L4821, FÖ118G, L2291, IV016A, N4171, IV065G, N4461, IV067G, N4471, JU001G, L2261, JU001G, L4661, KG022A, L4431, KG022A, L4X61, OM083G, O4031, OM083G, O2031, PS147G, P4151, PS174G, P4871, SA083G, P4073, SK001G, M2291, SO022A, M2861, SO022A, M4391, SO103G, M4351, TR052G, L4371 Företagsekonomi AV, Organisation och kommunikation, Företagsekonomi AV, Redovisning och revision, Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, Idrottsvetenskap AV, Utveckling av teori och experiment, Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi, Idrottsvetenskap GR (A), Introduktion till idrottsvetenskap, Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, Kulturgeografi AV, Turism i en föränderlig värld, Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi, Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I, Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens kunskapsområde, Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet, Psykologi GR (A), Psykologi som vetenskap, Socialt arbete GR (A), Socialt arbete som profession och ämne - introduktion, Sociologi AV, Vetenskapsteori och forskningsmetod, Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, Statsvetenskap GR (A), Turismvetenskap GR (A), Turismens drivkrafter och omvärld Joakim Samuelsson HFORA, HT2021, HFORA, HT2021, HSVEA, HT2021, SEKOG, HT2021, SEKOG, HT2021, SFMMA, HT2021, SFMMA, HT2021, SFMMA, HT2021, SFMMA, HT2021, SFRRA, HT2021, SFRRA, HT2021, SFVJG, HT2021, SKPSG, HT2021, SPARG, HT2021, SPYGA, HT2021, SRIKG, HT2021, SSAMG, HT2021, SSFOA, HT2021, SSFOA, HT2021, SSOCG, HT2021, SSVMA, HT2021, SSVMA, HT2021, STUAA, HT2021, STUAA, HT2021, STUDG, HT2021, STVAA, HT2021, STVAA, HT2021, VIDRG, HT2021, VSSKG, HT2021
Ekonomprogram, Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management, Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision, Personal- och arbetslivsprogrammet, Risk- och krishanteringsprogrammet, Socionomutbildning, Master i turism, Idrottsvetenskapligt program, Sjuksköterskeutbildning, Magisterprogram i statsvetenskap, Turism och destinationsutveckling, Psykologprogrammet, Förvaltningsjuridiska programmet, Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning, Magisterprogram i turism, Klimatförändring - politik och samhällsutveckling
Information - FUS, Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd Mötesplats Campus, digital mässa
Tors14/10 13:15 - 15:00 SO022A, M2861, SO022A, M4391 Sociologi AV, Vetenskapsteori och forskningsmetod Zoom Ann-Zofie Duvander SSFOA, HT2021, SSFOA, HT2021
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning
Seminarium HSV, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Angreppssätt – redan insamlat material (survey, utvärdering, insamlat material, nätverksanalys)
Lit: Carr, Heger Boye mfl
kap 7,9,12,13
v 42, 2021 
Mån18/10 10:15 - 12:00 SO022A, M2861, SO022A, M4391 Sociologi AV, Vetenskapsteori och forskningsmetod Zoom Erna Danielsson SSFOA, HT2021, SSFOA, HT2021
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning
Seminarium HSV, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Angreppssätt- experimentell design
Lit: Carr, Heger Boye mfl
kap 8 + Gross, Martin & Sell och Mook, ev annan lit.
Ons20/10 10:15 - 12:00 SO022A, M2861, SO022A, M4391 Sociologi AV, Vetenskapsteori och forskningsmetod Zoom Karin Jarnkvist SSFOA, HT2021, SSFOA, HT2021
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning
Seminarium HSV, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Angreppssätt –etnografiska och kvalitativa
Lit: Carr, Heger Boye mfl
(kap 10,11)
McCall
v 43, 2021 
Mån25/10 10:15 - 12:00 SO022A, M2861, SO022A, M4391 Sociologi AV, Vetenskapsteori och forskningsmetod Zoom Ann-Zofie Duvander SSFOA, HT2021, SSFOA, HT2021
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning
Seminarium HSV, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Analys – kvantitativ
Lit: Carr, Heger Boye mfl
(kap 14,15)
Tors28/10 10:15 - 12:00 SO022A, M2861, SO022A, M4391 Sociologi AV, Vetenskapsteori och forskningsmetod Zoom Karin Jarnkvist SSFOA, HT2021, SSFOA, HT2021
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning
Seminarium HSV, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Analys – kvalitativ
Lit: Carr, Heger Boye mfl (kap 16) + artiklar
v 44, 2021 
Tis2/11 11:45 - 12:00 SO022A, M2861, SO022A, M4391 Sociologi AV, Vetenskapsteori och forskningsmetod SSFOA, HT2021, SSFOA, HT2021
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning
Inlämning - HSV, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap av PM i Moodle för seminariebehandling
Tors4/11 09:15 - 15:00 SO022A, M2861, SO022A, M4391 Sociologi AV, Vetenskapsteori och forskningsmetod Zoom Karin Jarnkvist SSFOA, HT2021, SSFOA, HT2021
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning
Seminarium HSV, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Oppositionsseminarium kurs-PM