Tid Kurs Lokal Personal Program Moment Extern lokal, Extern bokare Moment Tentamensform Ort Info Tentamensinfo Tentamen, Länk Tentamen
v 48, 2021 
Tors2/12 08:15 - 10:00 PE231G, T4061 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I osd G2351, 70 pl Linda Carlson ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Lektion UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Läroplanen praktiskt pass
10:15 - 12:00 PE231G, T4061, PE231G, T2821 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I osd G2351, 70 pl, svl C306, 90 pl, svl C312, 60 pl Ida Johansson, Linda Carlson, Marie Lundgren ULFÖG, HT2021, ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Introduktion UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Introduktion delmoment 3. Sänder från Sundsvall
13:15 - 15:00 PE231G, T4061 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I osd G2351, 70 pl Linda Carlson ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Lektion UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Avslutning av veckan
v 49, 2021 
Mån6/12 08:15 - 08:30 PE231G, T4061, PE231G, T2821 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I ULFÖG, HT2021, ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Egna studier - UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Egna studier hela veckan. Arbete med individuell skrivuppgift.
10:00 - 11:00 PE231G, T4061, PE231G, T2821 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Marie Lundgren ULFÖG, HT2021, ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Lektion ZOOM UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Träff för start av veckan
Tis7/12 15:00 - 16:00 PE231G, T4061, PE231G, T2821 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Greta Wiklund Lind, Marie Lundgren ULFÖG, HT2021, ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Frågestund ZOOM UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Frågestund om inlämningsuppgift
Sön12/12 23:45 - 00:00 PE231G, T4061, PE231G, T2821 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I ULFÖG, HT2021, ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Inlämning - UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Inlämning av "Fältstudieuppgift - gruppuppgift". Senast midnatt 12/12.
v 50, 2021 
Mån13/12 08:15 - 08:30 PE231G, T4061, PE231G, T2821 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I ULFÖG, HT2021, ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Egna studier - UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Egna studier hela veckan. Arbete med individuell skrivuppgift
10:00 - 11:00 PE231G, T4061, PE231G, T2821 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Ida Johansson ULFÖG, HT2021, ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Lektion ZOOM UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Träff för start av veckan
Tis14/12 13:00 - 14:00 PE231G, T4061, PE231G, T2821 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Jessica Wisén ULFÖG, HT2021, ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Frågestund ZOOM UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Frågestund om inlämningsuppgift
Tors16/12 10:00 - 10:30 PE231G, T4061, PE231G, T2821 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Marie Lundgren ULFÖG, HT2021, ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Handledning ZOOM UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Träff med lärare för att avsluta delmomentet
Sön19/12 23:45 - 00:00 PE231G, T4061, PE231G, T2821 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I ULFÖG, HT2021, ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Inlämning - UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Inlämning av "Individuell skrivuppgift - Min vision" senast den 19/12 midnatt
v 51, 2021 
Mån20/12 08:15 - 08:30 PE231G, T4061, PE231G, T2821 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I ULFÖG, HT2021, ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Grupparbete - UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Studiegrupperna träffas någon gång under veckan och reflekterar utifrån föreläsning och angiven litteratur. Anteckningar läggs i avsett forum.
10:00 - 11:00 PE231G, T4061, PE231G, T2821 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Ida Johansson, Marie Lundgren ULFÖG, HT2021, ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Handledning ZOOM UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Träff med lärare
Tis21/12 10:00 - 12:00 PE231G, T4061, PE231G, T2821 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Jessica Wisén, Marie Lundgren ULFÖG, HT2021, ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Gästföreläsning ZOOM UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Anna Rantala
v 52, 2021 
Mån27/12 08:15 - 08:30 PE231G, T4061, PE231G, T2821 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I ULFÖG, HT2021, ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Grupparbete - UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Studiegrupperna träffas någon gång under veckan och reflekterar utifrån angivna underlag/litteratur. Lägg in anteckningar i avsett forum
10:00 - 11:00 PE231G, T4061, PE231G, T2821 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Ida Johansson, Marie Lundgren ULFÖG, HT2021, ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Handledning ZOOM UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Träff med lärare
v 1, 2022 
Mån3/1 13:15 - 15:00 PE231G, T4061, PE231G, T2821 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Staffan Löfquist ULFÖG, HT2021, ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Föreläsning ZOOM UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Makt, demokrati och förskolans värdegrund.
15:15 - 17:00 PE231G, T4061, PE231G, T2821 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Staffan Löfquist ULFÖG, HT2021, ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Föreläsning ZOOM UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Hållbar utveckling.
Tis4/1 08:15 - 10:00 PE231G, T4061, PE231G, T2821 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Ida Johansson, Marie Lundgren ULFÖG, HT2021, ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Föreläsning ZOOM UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Sekretess.
10:15 - 12:00 PE231G, T4061 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Eget arbete - UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Eget arbete
13:15 - 17:00 PE231G, T4061 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Lektion ZOOM UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Om jag vore - Barnkonventionen
Ons5/1 08:15 - 12:00 PE231G, T4061 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Seminarium ZOOM UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Begreppsseminarium
13:15 - 15:00 PE231G, T4061, PE231G, T2821 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Ida Johansson, Marie Lundgren ULFÖG, HT2021, ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Seminarium ZOOM UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Att kritiskt förstå. Avslutning och utvärdering
Fre7/1 08:15 - 08:30 PE231G, T4061, PE231G, T2821 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I ULFÖG, HT2021, ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Eget arbete - UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Arbete med individuell skrivuppgift
09:00 - 13:00 PE231G, T4061, PE231G, T2821 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Staffan Löfquist ULFÖG, HT2021, ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Inspera Hemtentamen Omtenta OSD, SVL Omtenta. Uppkoppling i Zoom För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 2, 2022 
Mån10/1 08:15 - 08:30 PE231G, T4061, PE231G, T2821 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I ULFÖG, HT2021, ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Egna studier - UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Egna studier hela veckan. Arbete med individuell skrivuppgift.
10:00 - 11:00 PE231G, T4061, PE231G, T2821 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Ida Johansson, Marie Lundgren ULFÖG, HT2021, ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Handledning ZOOM UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Träff med lärare och frågor om skrivuppgift
Sön16/1 23:30 - 23:45 PE231G, T4061, PE231G, T2821 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I ULFÖG, HT2021, ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Inlämning - UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap 2:a examinationstillfället för delmoment 3, individuell skrivuppgift. Vid midnatt.
23:45 - 00:00 PE231G, T4061, PE231G, T2821 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I ULFÖG, HT2021, ULFÖG, HT2021
Lärarutbildning - Förskollärare
Inlämning - UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap 1:a examinationstillfället. Inlämning av individuell skrivuppgift senast den 16/1 vid midnatt