Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Dec.  
Gå till nästa månad

Tid Kurs Personal Program Moment Ort Info, Tentamen
v 50, 2020 
Tors10/12 08:00 - 13:00 FÖ091G, L2111 Företagsekonomi GR (A), Externredovisning Anna-Maria Jansson SEKOG, HT2020
Ekonomprogram, Fristående kurs GR NML
Webbtenta SVL Digital tentamen i Moodle. För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. Sam