Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Dec.  
Gå till nästa månad

Tid Kurs Lokal Personal Program Moment Extern lokal, Extern bokare Moment Ort Info, Tentamen Länk
v 49, 2020 
Mån30/11 09:00 - 09:45 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I ULFÖG, HT2020
Lärarutbildning - Förskollärare
Egna studier - Arbete med redovisning och lekuppgift
Tis1/12 10:15 - 11:45 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I svl C306, 90 pl, svl C312, 60 pl Catarina Arvidsson, Maria Mattsson ULFÖG, HT2020
Lärarutbildning - Förskollärare
Introduktion Introduktion och genomgång av veckan. Två grupper.
13:15 - 16:45 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I ULFÖG, HT2020
Lärarutbildning - Förskollärare
Grupparbete - Grupptid - förberedelse för redovisning av lekuppgift
Ons2/12 08:15 - 09:45 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I svl D432, 30 pl, Drama, svl E409, 160 pl Greta Wiklund Lind, Maria Mattsson ULFÖG, HT2020
Lärarutbildning - Förskollärare
Redovisning Redovisning av lekuppgift. Halvklass som delas i två grupper.
08:15 - 09:45 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I svl M203, 24 pl, svl M204, 35 pl, Anatomisalen Anna Nelding, Marie Lundgren ULFÖG, HT2020
Lärarutbildning - Förskollärare
Workshop Workshop om läroplanen. Halvklass som delas i två grupper.
10:15 - 11:45 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I svl D432, 30 pl, Drama, svl E409, 160 pl Greta Wiklund Lind, Maria Mattsson ULFÖG, HT2020
Lärarutbildning - Förskollärare
Redovisning Redovisning av lekuppgift. Halvklass som delas i två grupper.
10:15 - 11:45 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I svl M207, 42 pl, svl M209, 46 pl Anna Nelding, Marie Lundgren ULFÖG, HT2020
Lärarutbildning - Förskollärare
Workshop Workshop om läroplanen. Halvklass som delas i två grupper.
13:15 - 16:45 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I svl C306, 90 pl, svl C312, 60 pl Gäst
Anna Nelding, Marie Lundgren
ULFÖG, HT2020
Lärarutbildning - Förskollärare
Föreläsning Gästföreläsning med tillhörande workshop. Läraruppdraget. Gruppen delas i två.
Tors3/12 08:15 - 11:45 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I svl C306, 90 pl, svl C312, 60 pl Linda Enström, Marie Lundgren ULFÖG, HT2020
Lärarutbildning - Förskollärare
Introduktion Introduktion och praktiskt arbete, Etik. Hela kullen delas i två grupper.
13:15 - 14:45 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I svl C306, 90 pl, svl D426, 35 pl, Musik, svl D432, 30 pl, Drama Greta Wiklund Lind, Linda Enström, Sibylle Menzel-Kühne ULFÖG, HT2020
Lärarutbildning - Förskollärare
Workshop Workshop om undervisning i förskolan. Halvklass i tre grupper. Fortsättning från föregående campusvecka.
13:15 - 14:45 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I ULFÖG, HT2020
Lärarutbildning - Förskollärare
Grupparbete - Studiegruppstid
15:15 - 16:45 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I ULFÖG, HT2020
Lärarutbildning - Förskollärare
Grupparbete - Studiegruppstid. Möjligheter att arbeta med gruppuppgift om fältstudie/analys
Fre4/12 08:15 - 09:45 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Gäst
Ida Johansson
ULFÖG, HT2020 Föreläsning ZOOM Film i Västernorrland. Gästföreläsare: Cecilia Träff
08:15 - 09:45 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Ida Johansson ULFÖG, HT2020 Introduktion ZOOM Delmoment 3 Förskolans värdegrund
10:15 - 11:45 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Gäst
Ida Johansson
ULFÖG, HT2020 Föreläsning ZOOM Film i Västernorrland. Gästföreläsare: Cecilia Träff
10:15 - 11:45 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Ida Johansson ULFÖG, HT2020 Introduktion ZOOM Delmoment 3 Förskolans värdegrund
Sön6/12 23:45 - 00:00 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I ULFÖG, HT2020 Inlämning - Inlämning av gruppuppgift, Fältstudie/analysuppgift senast kl 23.55
v 50, 2020 
Mån7/12 08:00 - 09:00 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I ULFÖG, HT2020 Egna studier - Egna studier hela veckan
09:00 - 10:00 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I ULFÖG, HT2020 Egna studier - Arbete med individuell skrivuppgift
Ons9/12 08:00 - 09:00 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Greta Wiklund Lind, Marie Lundgren ULFÖG, HT2020 Frågestund ZOOM Träff/frågestund med lärare om individuell skrivuppgift. Anmälan i Doodle
v 51, 2020 
Mån14/12 08:00 - 09:00 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I ULFÖG, HT2020 Egna studier - Egna studier hela veckan. Arbete med individuell skrivuppgift
Tis15/12 13:00 - 14:00 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Catarina Arvidsson ULFÖG, HT2020 Frågestund ZOOM Frågestund om inlämningsuppgift
Fre18/12 09:00 - 10:00 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Maria Mattsson ULFÖG, HT2020 Lektion ZOOM Träff med lärare för att avsluta momentet
Sön20/12 23:45 - 00:00 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I ULFÖG, HT2020 Inlämning - Inlämning av individuell skrivuppgift senast söndag 20/12 kl 23.55.
v 52, 2020 
Mån21/12 10:15 - 11:45 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Staffan Löfquist ULFÖG, HT2020 Föreläsning ZOOM Demokrati, makt och förskolans värdegrund
Tis22/12 10:15 - 11:45 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Gäst
Ida Johansson
ULFÖG, HT2020 Föreläsning ZOOM Fostra demokrati? Om vägledning i förskolan. Gästföreläsare: Anna Rantala
v 1, 2021 
Mån4/1 10:15 - 11:45 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Staffan Löfquist ULFÖG, HT2020 Föreläsning ZOOM Hållbar utveckling
13:15 - 14:45 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Maria Mattsson ULFÖG, HT2020 Seminarium ZOOM Barnkonventionen
Tis5/1 10:15 - 11:45 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Greta Wiklund Lind ULFÖG, HT2020 Seminarium ZOOM Om jag vore
Tors7/1 13:15 - 14:45 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Agneta Persson ULFÖG, HT2020 Föreläsning ZOOM Sekretess
Fre8/1 00:30 - 23:30 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Catarina Arvidsson, Staffan Löfquist ULFÖG, HT2020
Lärarutbildning - Förskollärare
Omtenta SVL sam. Önskemål på tid i salsomtenta kl 8-12
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
08:00 - 12:00 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I ULFÖG, HT2020
Lärarutbildning - Förskollärare
Omtenta OSD sam. Önskemål på tid i salsomtenta kl 8-12
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 2, 2021 
Mån11/1 10:15 - 14:45 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Greta Wiklund Lind ULFÖG, HT2020 Seminarium ZOOM Vi använder teoretiska verktyg för att förstå vardagssituationer utifrån förskolans värdegrund
Tis12/1 09:00 - 11:45 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Ida Johansson ULFÖG, HT2020 Seminarium ZOOM Att kritiska förstå - uppföljning av måndagens seminarium
13:15 - 14:30 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I Catarina Arvidsson, Marie Lundgren ULFÖG, HT2020 Utvärdering ZOOM Avslutning och utvärdering
Sön17/1 23:45 - 00:00 PE231G, T2163 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och utbildningsvetenskaplig kärna I ULFÖG, HT2020 Examination - Inlämning skriftlig individuell uppgift