Tid
Kurstillfälle
Kursnamn
Lokal, Extern lokal
Personal, Gästföreläsare
Programtillfälle, Programtillfälle
Program
Moment
Tentamenstyp
Grupp
Info
Tentamensform
Tentamensinfo
Provkod
Tentamen
Inspera
v 3, 2023 
Mån2023-01-16 13:15 - 15:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd O212, 75 pl, svl C310, 90 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Introduktion EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Introduktion till nationalekonomi: ämnen, begrepp och metoder. RL 1
Ons2023-01-18 08:15 - 10:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G1350, 40 pl, svl M209, 46 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Grupparbete 1 EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Matematikrepetition.
Grupp 1 kl 8.15-10
10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G1350, 40 pl, svl M209, 46 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Grupparbete 2 EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Matematikrepetition.
Grupp 2 kl 10.15-12.00
Fre2023-01-20 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G1350, 40 pl, svl M108, Lubbesalen, 120 pl Barbro Widerstedt HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Marknaden: utbud och efterfrågan, elasticiteter. RL 2-3
v 4, 2023 
Mån2023-01-23 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd O213, 75 pl, svl C219, 39 pl Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Marknaden och välfärden. RL 4
Ons2023-01-25 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G1353, 40 pl, svl C306, 90 pl Barbro Widerstedt HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Marknadsingripanden
Fre2023-01-27 08:15 - 10:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G3216, 40 pl, svl D015, 38 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Grupparbete 1 EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Marknaden, utbud och efterfrågan, elasticitieter.
Grupp 1 8.15-10
10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G3216, 40 pl, svl D015, 38 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Grupparbete 2 EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Marknaden, utbud och efterfrågan, elasticitieter.
Grupp 2 10.15-12
v 5, 2023 
Mån2023-01-30 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd O213, 75 pl, svl C219, 39 pl Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Nyttoteori. RL 6
Ons2023-02-01 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G1353, 40 pl, svl C306, 90 pl Barbro Widerstedt HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Nyttoteori - Hushållens efterfrågan. RL 7, 9
Fre2023-02-03 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd O212, 75 pl, svl D015, 38 pl Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Nyttoteori - hushållens utbud
v 6, 2023 
Mån2023-02-06 13:15 - 15:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G3216, 40 pl, svl M207, 42 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Grupparbete 1 EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Nyttoteori
Grupp 1 13.15-15.00
15:15 - 17:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G3216, 40 pl, svl M207, 42 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Grupparbete 2 EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Nyttoteori
Grupp 2 15.15-17.00
Ons2023-02-08 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G1353, 40 pl, svl C306, 90 pl Barbro Widerstedt HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Företag- produktionsteori. RL 10
Tors2023-02-09 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd O212, 75 pl, svl C216, 33 pl Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Företag- kostnader -utbud under fullständig konkurrens. RL 11-12
v 7, 2023 
Mån2023-02-13 13:15 - 15:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd O212, 75 pl, svl C216, 33 pl Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Företag- Företagens efterfrågan. RL13
Tis2023-02-14 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G2351, 70 pl, svl C309, 31 pl Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism
Ons2023-02-15 08:15 - 10:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G3216, 40 pl, svl C309, 31 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Grupparbete 1 EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Produktionsteori och fullständig konkurrens
Grupp 1 8.15-10.00
10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G3216, 40 pl, svl C309, 31 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Grupparbete 2 EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Produktionsteori och fullständig konkurrens
Grupp 2 10.15-12.00
Fre2023-02-17 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd O213, 75 pl, svl C306, 90 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Frågestund EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Frågestund
v 8, 2023 
Ons2023-02-22 08:00 - 13:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi svl R108, 48 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Inspera salstentamen - Sundsvall EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism 5h, Mikroekonomisk teori

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats!
Tenta För att få skriva tentamen är det obl. att anmäla sig till tentamen i Ladok 5 arbetsdagar innan. För mer information kring tentamensreglerna se länk.
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats
1000
08:00 - 13:00 NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G2351, 70 pl, osd G2355, 70 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Inspera salstentamen - Östersund EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism 5h, Mikroekonomisk teori

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats!
Tenta För att få skriva tentamen är det obl. att anmäla sig till tentamen i Ladok 5 arbetsdagar innan. För mer information kring tentamensreglerna se länk
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats
1000
Fre2023-02-24 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G1350, 40 pl, svl C310, 90 pl Barbro Widerstedt HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Imperfekta marknader. RL 14
v 9, 2023 
Mån2023-02-27 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd O212, 75 pl, svl C219, 39 pl Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Oligopolmarknaden, spelteori
Ons2023-03-01 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd O214, 42 pl, svl C306, 90 pl Barbro Widerstedt HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Externa effekter, kollektiva varor, asymmetrisk information, Allmän jämvikt (delar). RL 16 & 17
Tors2023-03-02 13:15 - 15:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G3216, 40 pl, svl C306, 90 pl Barbro Widerstedt HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism
Fre2023-03-03 08:15 - 10:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G1353, 40 pl, svl C216, 33 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Grupparbete 1 EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Ofullständig konkurrens
Grupp 1 08.15-10.00
10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G1353, 40 pl, svl C216, 33 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Grupparbete 2 EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Ofullständig konkurrens
Grupp 2 10.15-12.00
v 10, 2023 
Mån2023-03-06 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd O212, 75 pl, svl C216a, 30 pl Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Introduktion till internationell handel, Komparativa fördelar. JG 1-3
Ons2023-03-08 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G1350, 40 pl, svl C310, 90 pl Barbro Widerstedt HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Komparativa fördelar HO-modellen (New Trade Theory)
Fre2023-03-10 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd O213, 75 pl, svl C216, 33 pl Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Handelspolitik - nationellt och internationellt. (New Trade Theory)
v 11, 2023 
Mån2023-03-13 13:15 - 15:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G1353, 40 pl, svl C216, 33 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Grupparbete 1 EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Internationell handel
Grupp 1 13.15-15.00
15:15 - 17:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G1353, 40 pl, svl C216, 33 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Grupparbete 2 EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Internationell handel
Grupp 2 15.15-17.00
Tis2023-03-14 13:15 - 15:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi Zoom Barbro Widerstedt HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Övning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Datorövning. Beräkningar, ankring, cellreferenser, hämta data, referera data
Ons2023-03-15 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G3216, 40 pl, svl C326, 90 pl Barbro Widerstedt HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Globalisering, handel och utveckling. JG 8
Fre2023-03-17 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd O212, 75 pl, svl C306, 90 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Frågestund EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Frågestund
v 12, 2023 
Mån2023-03-20 17:45 - 18:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi - Barbro Widerstedt HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Deadline EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Inlämning PM
Tors2023-03-23 08:00 - 13:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi svl R108, 48 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Inspera salstentamen - Sundsvall EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism 5h, Tillämpad Mikroekonomi

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats!
Tenta För att få skriva tentamen är det obl. att anmäla sig till tentamen i Ladok 5 arbetsdagar innan. För mer information kring tentamensreglerna se länk.
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats
2200
08:00 - 13:00 NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G3351, 70 pl, osd G3355, 70 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Inspera salstentamen - Östersund EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism 5h, Tillämpad Mikroekonomi

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats!
Tenta För att få skriva tentamen är det obl. att anmäla sig till tentamen i Ladok 5 arbetsdagar innan. För mer information kring tentamensreglerna se länk
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats
2200
Fre2023-03-24 08:15 - 15:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G3213, 60 pl, svl M105, 20 pl, svl M207, 42 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Seminarium EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Seminarier
v 13, 2023 
Ons2023-03-29 08:00 - 13:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi svl R108, 48 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Inspera salstentamen - Sundsvall EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism 5h, Mikroekonomisk teori

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats!
Omtenta För att få skriva tentamen är det obl. att anmäla sig till tentamen i Ladok 5 arbetsdagar innan. För mer information kring tentamensreglerna se länk.
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats
1100
08:00 - 13:00 NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G3351, 70 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Inspera salstentamen - Östersund EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism 5h, Mikroekonomisk teori

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats!
Omtenta För att få skriva tentamen är det obl. att anmäla sig till tentamen i Ladok 5 arbetsdagar innan. För mer information kring tentamensreglerna se länk
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats
1100
v 19, 2023 
Ons2023-05-10 08:00 - 13:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi svl R108, 48 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Inspera salstentamen - Sundsvall EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism 5h, Tillämpad Mikroekonomi

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats!
Omtenta För att få skriva tentamen är det obl. att anmäla sig till tentamen i Ladok 5 arbetsdagar innan. För mer information kring tentamensreglerna se länk.
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats
2000
08:00 - 13:00 NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G3355, 70 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Inspera salstentamen - Östersund EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism 5h, Tillämpad Mikroekonomi

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats!
Omtenta För att få skriva tentamen är det obl. att anmäla sig till tentamen i Ladok 5 arbetsdagar innan. För mer information kring tentamensreglerna se länk
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats
2000
v 33, 2023 
Fre2023-08-18 08:00 - 13:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi svl R108, 48 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Inspera salstentamen - Sundsvall EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism 5h, Mikroekonomisk teori

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats!
Omtenta För att få skriva tentamen är det obl. att anmäla sig till tentamen i Ladok 5 arbetsdagar innan. För mer information kring tentamensreglerna se länk.
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats
1100
08:00 - 13:00 NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G3351, 70 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Inspera salstentamen - Östersund EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism 5h, Mikroekonomisk teori

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats!
Omtenta För att få skriva tentamen är det obl. att anmäla sig till tentamen i Ladok 5 arbetsdagar innan. För mer information kring tentamensreglerna se länk
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats
1100
v 34, 2023 
Tis2023-08-22 14:00 - 19:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi svl C227, 39 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Inspera salstentamen - Sundsvall EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism 5h, Tillämpad Mikroekonomi

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats!
Omtenta För att få skriva tentamen är det obl. att anmäla sig till tentamen i Ladok 5 arbetsdagar innan. För mer information kring tentamensreglerna se länk.
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats
2000
14:00 - 19:00 NA016G L4090 VT2023 Östersund NML Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi osd G3355, 70 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Inspera salstentamen - Östersund EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism 5h, Tillämpad Mikroekonomi

OBS!! NY SKRIVTID 14.00-19.00!!

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats!
Omtenta För att få skriva tentamen är det obl. att anmäla sig till tentamen i Ladok 5 arbetsdagar innan. För mer information kring tentamensreglerna se länk
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats
2200