Tid
Kurstillfälle
Kursnamn
Lokal, Extern lokal
Gästföreläsare, Personal
Programtillfälle, Programtillfälle, Program
Moment, Tentamenstyp
Grupp
Tentamensform
Info
Tentamensinfo
Provkod
Tentamen
Inspera
v 3, 2023 
Mån16/1 13:15 - 15:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd O212, 75 pl, svl C310, 90 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Introduktion EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Introduktion till nationalekonomi: ämnen, begrepp och metoder. RL 1
Ons18/1 08:15 - 10:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd G1350, 40 pl, svl M209, 46 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Grupparbete 1 EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Matematikrepetition.
Grupp 1 kl 8.15-10
10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd G1350, 40 pl, svl M209, 46 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Grupparbete 2 EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Matematikrepetition.
Grupp 2 kl 10.15-12.00
Fre20/1 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd G1350, 40 pl, svl M108, Lubbesalen, 120 pl Barbro Widerstedt SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Marknaden: utbud och efterfrågan, elasticiteter. RL 2-3
v 4, 2023 
Mån23/1 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd O213, 75 pl, svl C219, 39 pl Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Marknaden och välfärden. RL 4
Ons25/1 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd G1353, 40 pl, svl C306, 90 pl Barbro Widerstedt SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Marknadsingripanden
Fre27/1 08:15 - 10:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd G3216, 40 pl, svl D015, 38 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Grupparbete 1 EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Marknaden, utbud och efterfrågan, elasticitieter.
Grupp 1 8.15-10
10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd G3216, 40 pl, svl D015, 38 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Grupparbete 2 EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Marknaden, utbud och efterfrågan, elasticitieter.
Grupp 2 10.15-12
v 5, 2023 
Mån30/1 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd O213, 75 pl, svl C219, 39 pl Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Nyttoteori. RL 6
Ons1/2 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd G1353, 40 pl, svl C306, 90 pl Barbro Widerstedt SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Nyttoteori - Hushållens efterfrågan. RL 7, 9
Fre3/2 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd O212, 75 pl, svl D015, 38 pl Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Nyttoteori - hushållens utbud
v 6, 2023 
Mån6/2 13:15 - 15:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd G3216, 40 pl, svl M207, 42 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Grupparbete 1 EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Nyttoteori
Grupp 1 13.15-15.00
15:15 - 17:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd G3216, 40 pl, svl M207, 42 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Grupparbete 2 EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Nyttoteori
Grupp 2 15.15-17.00
Ons8/2 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd G1353, 40 pl, svl C306, 90 pl Barbro Widerstedt SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Företag- produktionsteori. RL 10
Tors9/2 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd O212, 75 pl, svl C216, 33 pl Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Företag- kostnader -utbud under fullständig konkurrens. RL 11-12
v 7, 2023 
Mån13/2 13:15 - 15:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd O212, 75 pl, svl C216, 33 pl Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Företag- Företagens efterfrågan. RL13
Tis14/2 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd G2351, 70 pl, svl C309, 31 pl Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism
Ons15/2 08:15 - 10:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd G3216, 40 pl, svl C309, 31 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Grupparbete 1 EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Produktionsteori och fullständig konkurrens
Grupp 1 8.15-10.00
10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd G3216, 40 pl, svl C309, 31 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Grupparbete 2 EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Produktionsteori och fullständig konkurrens
Grupp 2 10.15-12.00
Fre17/2 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd O213, 75 pl, svl C306, 90 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Frågestund EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Frågestund
v 8, 2023 
Ons22/2 08:00 - 13:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp svl R108, 48 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Inspera salstentamen - Sundsvall EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Tenta 5h, Mikroekonomisk teori

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats!
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk.
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats
1000
08:00 - 13:00 NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd G2351, 70 pl, osd G2355, 70 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Inspera salstentamen - Östersund EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Tenta 5h, Mikroekonomisk teori

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats!
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats
1000
Fre24/2 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd G1350, 40 pl, svl C310, 90 pl Barbro Widerstedt SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Imperfekta marknader. RL 14
v 9, 2023 
Mån27/2 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd O212, 75 pl, svl C219, 39 pl Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Oligopolmarknaden, spelteori
Ons1/3 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd O214, 42 pl, svl C306, 90 pl Barbro Widerstedt SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Externa effekter, kollektiva varor, asymmetrisk information, Allmän jämvikt (delar). RL 16 & 17
Tors2/3 13:15 - 15:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd G3216, 40 pl, svl C306, 90 pl Barbro Widerstedt SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism
Fre3/3 08:15 - 10:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd G1353, 40 pl, svl C216, 33 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Grupparbete 1 EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Ofullständig konkurrens
Grupp 1 08.15-10.00
10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd G1353, 40 pl, svl C216, 33 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Grupparbete 2 EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Ofullständig konkurrens
Grupp 2 10.15-12.00
v 10, 2023 
Mån6/3 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd O212, 75 pl, svl C216a, 30 pl Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Introduktion till internationell handel, Komparativa fördelar. JG 1-3
Ons8/3 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd G1350, 40 pl, svl C310, 90 pl Barbro Widerstedt SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Komparativa fördelar HO-modellen (New Trade Theory)
Fre10/3 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd O213, 75 pl, svl C216, 33 pl Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Handelspolitik - nationellt och internationellt. (New Trade Theory)
v 11, 2023 
Mån13/3 13:15 - 15:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd G1353, 40 pl, svl C216, 33 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Grupparbete 1 EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Internationell handel
Grupp 1 13.15-15.00
15:15 - 17:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd G1353, 40 pl, svl C216, 33 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Grupparbete 2 EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Internationell handel
Grupp 2 15.15-17.00
Tis14/3 13:15 - 15:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp Zoom Barbro Widerstedt SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Övning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Datorövning. Beräkningar, ankring, cellreferenser, hämta data, referera data
Ons15/3 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd G3216, 40 pl, svl C326, 90 pl Barbro Widerstedt SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Globalisering, handel och utveckling. JG 8
Fre17/3 10:15 - 12:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd O212, 75 pl, svl C306, 90 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Frågestund EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Frågestund
v 12, 2023 
Mån20/3 17:45 - 18:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp - Barbro Widerstedt SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Deadline EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Inlämning PM
Tors23/3 08:00 - 13:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp svl R108, 48 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Inspera salstentamen - Sundsvall EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Tenta 5h, Tillämpad Mikroekonomi

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats!
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk.
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats
2200
08:00 - 13:00 NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd G3351, 70 pl, osd G3355, 70 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Inspera salstentamen - Östersund EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Tenta 5h, Tillämpad Mikroekonomi

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats!
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats
2200
Fre24/3 08:15 - 15:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060, NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd G3213, 60 pl, svl M105, 20 pl, svl M207, 42 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Seminarium EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Seminarier
v 13, 2023 
Ons29/3 08:00 - 13:00 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp svl R108, 48 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Inspera salstentamen - Sundsvall EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Omtenta 5h, Mikroekonomisk teori

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats!
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk.
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats
1100
08:00 - 13:00 NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp osd G3351, 70 pl Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Inspera salstentamen - Östersund EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Omtenta 5h, Mikroekonomisk teori

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats!
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats
v 19, 2023 
Ons10/5 00:00 - 23:45 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Inspera salstentamen - Sundsvall EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Omtenta 5h, Tillämpad Mikroekonomi

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats!
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk.
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats
00:00 - 23:45 NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Inspera salstentamen - Östersund EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Omtenta 5h, Tillämpad Mikroekonomi

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats!
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats
v 33, 2023 
Fre18/8 00:00 - 23:45 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Inspera salstentamen - Sundsvall EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Omtenta 5h, Mikroekonomisk teori

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats!
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk.
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats
00:00 - 23:45 NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Inspera salstentamen - Östersund EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Omtenta 5h, Mikroekonomisk teori

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats!
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats
v 34, 2023 
Tis22/8 00:00 - 23:30 NA016G L2060 VT2023 Sundsvall NML, L2060 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Inspera salstentamen - Sundsvall EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Omtenta 5h, Tillämpad Mikroekonomi

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats!
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk.
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats
00:00 - 23:30 NA016G L4090 VT2023 Östersund NML, L4090 Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp Barbro Widerstedt, Lovisa Högberg SEKOA, HT2022, SEKOG, HT2022
Ekonomprogram, Civilekonomprogrammet
Inspera salstentamen - Östersund EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Omtenta 5h, Tillämpad Mikroekonomi

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats!
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats

  Ändrad senaste dygnet.