Time
Lokal, External local
Personal, Staff
Element
Information
w45, 2022 
Wed2022-11-09 13:15 - 15:00 osd G3216, 40 pl Lars-Anders Byberg Lecture EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism FÖA004F
Forskarutbildningskurs
Kvantitativa metoder I
w46, 2022 
Wed2022-11-16 13:15 - 15:00 osd G3216, 40 pl Stefan Dahlberg Lecture EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism FÖA004F
Forskarutbildningskurs
Kvantitativa metoder I
w47, 2022 
Tue2022-11-22 13:15 - 15:00 osd G3216, 40 pl Lars-Anders Byberg Lecture EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism FÖA004F
Forskarutbildningskurs
Kvantitativa metoder I
w48, 2022 
Wed2022-11-30 13:15 - 15:00 osd G3216, 40 pl Stefan Dahlberg Lecture EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism FÖA004F
Forskarutbildningskurs
Kvantitativa metoder I
w50, 2022 
Tue2022-12-13 13:15 - 15:00 osd G3210, 18 pl, datorsal Lars-Anders Byberg, Stefan Dahlberg Laboration EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism FÖA004F
Forskarutbildningskurs
Kvantitativa metoder I
w3, 2023 
Wed2023-01-18 16:30 - 17:00 -- Stefan Dahlberg Deadline EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism FÖA004F
Forskarutbildningskurs
Kvantitativa metoder I

Deadline för inlämning av examinationsuppgift, kl:17:00.
Inlämningen sker i kursrummet i Moodle.