Tid
Kurstillfälle
Kursnamn
Lokal, Extern lokal
Personal, Gästföreläsare
Programtillfälle, Programtillfälle
Program
Moment
Tentamenstyp
Info
Tentamensform
v 2, 2023 
Tis2023-01-10 13:15 - 15:00 PE258G T2563 HT2022 Sundsvall DST, PE260G T2553 HT2022 Sundsvall DST Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I svl C306, 90 pl Charlotta Collén, Sara Dahlqvist VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEGG Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i försk, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Introduktion UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Kurs- och programintroduktion
15:15 - 17:00 PE258G T2563 HT2022 Sundsvall DST, PE260G T2553 HT2022 Sundsvall DST Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I svl C306, 90 pl Charlotta Collén, Sara Dahlqvist VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEGG Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i försk, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Workshop UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Det här är jag
Ons2023-01-11 08:15 - 10:00 PE258G T2563 HT2022 Sundsvall DST, PE260G T2553 HT2022 Sundsvall DST Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I svl C312, 60 pl Staffan Löfquist VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEGG Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i försk, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Föreläsning UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Skolväsendets villkor (historia)
10:15 - 12:00 PE258G T2563 HT2022 Sundsvall DST, PE260G T2553 HT2022 Sundsvall DST Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I svl C312, 60 pl Staffan Löfquist VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEGG Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i försk, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Föreläsning UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Skolväsendets villkor (styrdokument)
13:15 - 15:00 PE258G T2563 HT2022 Sundsvall DST, PE260G T2553 HT2022 Sundsvall DST Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I svl C312, 60 pl Ida Svensson VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEGG Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i försk, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Föreläsning UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Värdegrund
15:15 - 17:00 PE258G T2563 HT2022 Sundsvall DST, PE260G T2553 HT2022 Sundsvall DST Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I svl C312, 60 pl Ida Svensson VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEGG Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i försk, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Workshop UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Värdegrund
Tors2023-01-12 08:15 - 10:00 PE258G T2563 HT2022 Sundsvall DST, PE260G T2553 HT2022 Sundsvall DST Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I svl C306, 90 pl Charlotta Collén VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEGG Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i försk, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Föreläsning UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Kommunikation i klassrummet
10:15 - 12:00 PE258G T2563 HT2022 Sundsvall DST, PE260G T2553 HT2022 Sundsvall DST Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I svl C306, 90 pl Charlotta Collén VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEGG Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i försk, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Föreläsning UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Ledarskap i klassrummet
13:15 - 15:00 PE258G T2563 HT2022 Sundsvall DST Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I svl C307, 30 pl Sara Dahlqvist VT2023, UPEGG Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i försk Föreläsning UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Bedömning
15:15 - 17:00 PE258G T2563 HT2022 Sundsvall DST Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I svl C307, 30 pl Sara Dahlqvist VT2023, UPEGG Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i försk Workshop UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Bedömning
Fre2023-01-13 08:15 - 10:00 PE258G T2563 HT2022 Sundsvall DST, PE260G T2553 HT2022 Sundsvall DST Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I svl C307, 30 pl Sara Dahlqvist VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEGG Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i försk, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Föreläsning UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Kunskap och lärande
10:15 - 12:00 PE258G T2563 HT2022 Sundsvall DST, PE260G T2553 HT2022 Sundsvall DST Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I svl C307, 30 pl Sara Dahlqvist VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEGG Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i försk, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Workshop UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Kunskap och lärande
v 4, 2023 
Tis2023-01-24 09:15 - 12:00 PE258G T2563 HT2022 Sundsvall DST, PE260G T2553 HT2022 Sundsvall DST Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I Zoom Charlotta Collén VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEGG Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i försk, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Lektion UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Föreläsning/workshop
Planering och lektionsdesign
v 7, 2023 
Fre2023-02-17 08:00 - 17:00 PE258G T2563 HT2022 Sundsvall DST, PE260G T2553 HT2022 Sundsvall DST Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I Staffan Löfquist VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEGG Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i försk, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Moodle Hemtentamen UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Hemtenta via Moodle Tenta
v 8, 2023 
Tis2023-02-21 13:15 - 17:00 PE258G T2563 HT2022 Sundsvall DST, PE260G T2553 HT2022 Sundsvall DST Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I svl C216, 33 pl Ida Svensson VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEGG Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i försk, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Seminarium UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Värdegrundseminarium (+ledarskap). Obligatorisk aktiv närvaro.
v 11, 2023 
Mån2023-03-13 08:00 - 08:15 PE258G T2563 HT2022 Sundsvall DST, PE260G T2553 HT2022 Sundsvall DST Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I - VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEGG Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i försk, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet VFU UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap VFU vecka 11-14
v 12, 2023 
Mån2023-03-20 08:00 - 08:15 PE258G T2563 HT2022 Sundsvall DST, PE260G T2553 HT2022 Sundsvall DST Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I - VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEGG Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i försk, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet VFU UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap VFU vecka 11-14
v 13, 2023 
Mån2023-03-27 08:00 - 08:15 PE258G T2563 HT2022 Sundsvall DST, PE260G T2553 HT2022 Sundsvall DST Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I - VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEGG Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i försk, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet VFU UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap VFU vecka 11-14
v 14, 2023 
Mån2023-04-03 08:00 - 08:15 PE258G T2563 HT2022 Sundsvall DST, PE260G T2553 HT2022 Sundsvall DST Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I - VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEGG Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i försk, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet VFU UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap VFU vecka 11-14
Tors2023-04-06 08:15 - 10:00 PE258G T2563 HT2022 Sundsvall DST, PE260G T2553 HT2022 Sundsvall DST Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I Zoom Charlotta Collén VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEGG Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i försk, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Seminarium UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Ventileringsseminarium, obligatoriskt
08:15 - 10:00 PE258G T2563 HT2022 Sundsvall DST, PE260G T2553 HT2022 Sundsvall DST Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I Zoom Sara Dahlqvist VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEGG Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i försk, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Seminarium UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Ventileringsseminarium, obligatoriskt
10:15 - 12:00 PE258G T2563 HT2022 Sundsvall DST, PE260G T2553 HT2022 Sundsvall DST Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I Zoom Charlotta Collén, Sara Dahlqvist VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEAG, VT2023, UPEGG Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i försk, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Utvärdering UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Utvärdering