Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid
v 11 Lö 2013-03-16 v 11
08:00 - 13:00 Vic:3B, Victoriastadion, GEM, Skrivsal, 40, Svenshögsvägen 23, 222 41 Lund, Handikappanpassad, Gemensamma undervisningslokaler, OBS endast för schemaläggning (Gem lärosal) Lokal skall alltid bokas i TE Lokal före den läggs in i TE3 Bokningarna överförs till TEL (Gem förvaltn) innan schemablockeringen släpps, Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, Externt, N/A, TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 2, 809202, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, Vic:3C, Victoriastadion, GEM, Skrivsal, 40, Svenshögsvägen 23, 222 41 Lund, Handikappanpassad, Gemensamma undervisningslokaler, OBS endast för schemaläggning (Gem lärosal) Lokal skall alltid bokas i TE Lokal före den läggs in i TE3 Bokningarna överförs till TEL (Gem förvaltn) innan schemablockeringen släpps, Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, Externt, N/A, TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 2, 809202, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, Vic:3D, Victoriastadion, GEM, Skrivsal, 40, Svenshögsvägen 23, 222 41 Lund, Handikappanpassad, Gemensamma undervisningslokaler, OBS endast för schemaläggning (Gem lärosal) Lokal skall alltid bokas i TE Lokal före den läggs in i TE3 Bokningarna överförs till TEL (Gem förvaltn) innan schemablockeringen släpps, Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, Externt, N/A, TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 2, 809202, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, FFFN20, Experimentell biofysik, Experimental Biophysics, LTH 1617 lp3. LTH 1617 lp4. LTH 1718 lp3. LTH 1718 lp4. LTH 1819 lp3. LTH 1819 lp4. LTH 1920 lp3. LTH 1920 lp4, LTH, BME4-bf:V lp:98-99 F4:V lp:98-99 F4-nf:V lp:98-99 N4-nbm:V lp:98-99 N4-nf:V lp:98-99 jonas.tegenfeldt@ftf.lth.se, 10, 107136, 107136.11.101576, FMFF01, Vektoranalys, Vector Analysis, LTH 1617 lp3. LTH 1718 lp3. LTH 1819 lp3. LTH 1920 lp3, LTH, F2:O lp:98 jakob.bengtsson@matfys.lth.se, 10, 107136, 107136.11.101576, T-F2, Teknisk fysik, åk F2, F2, LTH, Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, åk 2 Master of Science in Engineering, Engineering Physics, year 2, T-F4-nf, F-Nanofysik, åk F4, F4-nf, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, åk 4 Master of Science in Engineering, Engineering Physics, year 4, T-MNAV1, MNAV1, LTH, T-N4-nbm, N-Nanobiomedicin, åk N4, N4-nbm, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap, åk 4 Master of Science in Engineering, Engineering Nanoscience, year 4, T-N4-nf, N-Nanofysik, åk N4, N4-nf, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap, åk 4 Master of Science in Engineering, Engineering Nanoscience, year 4, 107136, GU Fysik LTH, LTH, FFFN20-0113, Teori, Theory, LTH 1617 lp3. LTH 1617 lp4. LTH 1718 lp3. LTH 1718 lp4. LTH 1819 lp3. LTH 1819 lp4. LTH 1920 lp3. LTH 1920 lp4, LTH, Tentatyp: Ordinarie Tentatyp: Omtentamen, FMFF01-0109, Vektoranalys, Vector Analysis, LTH 1617 lp3. LTH 1718 lp3. LTH 1819 lp3. LTH 1920 lp3, LTH, Tentatyp: Ordinarie Tentatyp: Omtentamen, Tentamen, Examination, CH. HT. J. K-mhm. K-thm. LU. N. S, Tentamensaktivitet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flera Alla