Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid
v 3 Fr 2020-01-17 v 3
14:00 - 19:00 DC:Shö, DC:212, DC:Stora hörsalen, Designcentrum (LTH), LTH, Föreläsningssal, Skrivsal, Undervisningssal, Övningssal, 43, 111, Datanät, Dator (Windows), Dokumentkamera, Högtalare, Hörselslinga, Mikrofon/-er (Mygga), Mikrofon/-er (Trådlöst), Mörkläggning, Overhead, Projektionsduk (1 st), Projektor (1 st), Whiteboardtavla, Sölvegatan 26, 223 62 Lund, Handikappanpassad, LTH GEMENSAMT, Lhö och Shö kan sammanslås till 1 hörsal 195 platser. Vid behov även DC:310. Kapacitet 210-220 pl. Kont vaktmästare. Hörslingan av IR-mod, mottagare + trådlösa mikrofoner kvitt ut i receptionen. För genomg ang tekniken, kontakta av@kansli.lth.se, schema@kansli.lth.se, TimeEdit, Prisgrupp P, Skrivsal 2, 107991, 107991.11.118381.10.100, 51130, 31220, KLGN20, Livsmedelsteknik, Food Engineering, LTH 1617 lp2, LTH 1718 lp2, LTH 1819 lp2, LTH 1920 lp2, LTH 2021 lp2, LTH, B4-lm:V lp:101 K5-p:V lp:101 MLIV1:O lp:101, andreas.hakansson@food.lth.se, 10, 107745, 107745.11.116950, T-B4-lm, B-Livsmedel, åk B4, B4-lm, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i bioteknik, åk 4 Master of Science in Engineering, Biotechnology, year 4, T-K5-p, K-Processdesign, åk K5, K5-p, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i kemiteknik, åk 5 Master of Science in Engineering, Chemical Engineering, year 5, T-MLIV1, Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition, åk MLIV1, MLIV1, LTH, Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition, åk 1 Master Programme in Food Technology and Nutrition, year 1 , 107745, Livsmedelsteknologi, LTH, KLGN20-0119, Tentamen, Written Examination, LTH 1920 lp2, LTH 2021 lp2, LTH, Tentatyp: Ordinarie Tentatyp: Omtentamen, Tentamen, Examination, CH, HT, J, K-mhm, K-thm, LU, N, S, Tentamensaktivitet
v 16 Ti 2020-04-14 v 16
08:00 - 13:00 KC:K, Kemicentrum, LTH, N, Skrivsal, Undervisningssal, Övningssal, 0, 36, Datanät, Krittavla, Overhead, Projektionsduk (1 st), Naturvetarvägen 14, 223 62 Lund, Handikappanpassad, KC HUSSTYRELSE LTH, KC_LTH Består av 2 delar med 18 platser i varje (KC:K1 respektive KC:K2) separerade av vikvägg. Kan inte längre bokas separat. LTH har förtur under sin schemaläggning. Därefter går den att boka som vanligt., information@kc.lu.se, 076:0HI 237-243, TimeEdit, Prisgrupp H, Skrivsal 1, 107701, 107701.91.105168.10.100, 51130, 31220, KLGA01, Livsvetenskapliga processer med beräkningar, Life Science Processes and Calculations, LTH 1617 lp4, LTH 1718 lp4, LTH 1819 lp4, LTH 1920 lp4, LTH 2021 lp4, LTH, B1:O lp:103, marie.wahlgren@food.lth.se, 10, 107745, 107745.11.116950, KLGN20, Livsmedelsteknik, Food Engineering, LTH 1617 lp2, LTH 1718 lp2, LTH 1819 lp2, LTH 1920 lp2, LTH 2021 lp2, LTH, B4-lm:V lp:101 K5-p:V lp:101 MLIV1:O lp:101, andreas.hakansson@food.lth.se, 10, 107745, 107745.11.116950, T-B1, Bioteknik, åk B1, B1, LTH, Civilingenjörsutbildning i bioteknik, åk 1 Master of Science in Engineering, Biotechnology, year 1 , T-B4-lm, B-Livsmedel, åk B4, B4-lm, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i bioteknik, åk 4 Master of Science in Engineering, Biotechnology, year 4, T-K5-p, K-Processdesign, åk K5, K5-p, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i kemiteknik, åk 5 Master of Science in Engineering, Chemical Engineering, year 5, T-MLIV1, Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition, åk MLIV1, MLIV1, LTH, Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition, åk 1 Master Programme in Food Technology and Nutrition, year 1 , 107745, Livsmedelsteknologi, LTH, KLGA01-0118, Mass- och energibalanser, Mass- and Energy Balances, LTH 1819 lp4, LTH 1920 lp4, LTH 2021 lp4, LTH, Tentatyp: Ordinarie Tentatyp: Omtentamen, KLGN20-0119, Tentamen, Written Examination, LTH 1920 lp2, LTH 2021 lp2, LTH, Tentatyp: Ordinarie Tentatyp: Omtentamen, Omtenta, Omtentamen, Retake examination, CH, HT, J, N, S, Tentamensaktivitet
v 34 Ti 2020-08-18 v 34
08:00 - 13:00 KC:K, Kemicentrum, LTH, N, Skrivsal, Undervisningssal, Övningssal, 0, 36, Datanät, Krittavla, Overhead, Projektionsduk (1 st), Naturvetarvägen 14, 223 62 Lund, Handikappanpassad, KC HUSSTYRELSE LTH, KC_LTH Består av 2 delar med 18 platser i varje (KC:K1 respektive KC:K2) separerade av vikvägg. Kan inte längre bokas separat. LTH har förtur under sin schemaläggning. Därefter går den att boka som vanligt., information@kc.lu.se, 076:0HI 237-243, TimeEdit, Prisgrupp H, Skrivsal 1, 107701, 107701.91.105168.10.100, 51130, 31220, KLGA01, Livsvetenskapliga processer med beräkningar, Life Science Processes and Calculations, LTH 1617 lp4, LTH 1718 lp4, LTH 1819 lp4, LTH 1920 lp4, LTH 2021 lp4, LTH, B1:O lp:103, marie.wahlgren@food.lth.se, 10, 107745, 107745.11.116950, KLGN20, Livsmedelsteknik, Food Engineering, LTH 1617 lp2, LTH 1718 lp2, LTH 1819 lp2, LTH 1920 lp2, LTH 2021 lp2, LTH, B4-lm:V lp:101 K5-p:V lp:101 MLIV1:O lp:101, andreas.hakansson@food.lth.se, 10, 107745, 107745.11.116950, T-B1, Bioteknik, åk B1, B1, LTH, Civilingenjörsutbildning i bioteknik, åk 1 Master of Science in Engineering, Biotechnology, year 1 , T-B4-lm, B-Livsmedel, åk B4, B4-lm, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i bioteknik, åk 4 Master of Science in Engineering, Biotechnology, year 4, T-K5-p, K-Processdesign, åk K5, K5-p, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i kemiteknik, åk 5 Master of Science in Engineering, Chemical Engineering, year 5, T-MLIV1, Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition, åk MLIV1, MLIV1, LTH, Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition, åk 1 Master Programme in Food Technology and Nutrition, year 1 , 107745, Livsmedelsteknologi, LTH, KLGA01-0118, Mass- och energibalanser, Mass- and Energy Balances, LTH 1819 lp4, LTH 1920 lp4, LTH 2021 lp4, LTH, Tentatyp: Ordinarie Tentatyp: Omtentamen, KLGN20-0119, Tentamen, Written Examination, LTH 1920 lp2, LTH 2021 lp2, LTH, Tentatyp: Ordinarie Tentatyp: Omtentamen, Omtenta, Omtentamen, Retake examination, CH, HT, J, N, S, Tentamensaktivitet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flera Alla