Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid
v 51 To 2013-12-19 v 51
14:00 - 18:00 M:L1, M-huset (LTH), LTH, Undervisningssal, 0, 34, Krittavla. Overhead. Projektionsduk (1 st), Ole Römers väg 1, 223 63 Lund, Handikappanpassad, LTH GEMENSAMT, LTH gemensamt, schema@kansli.lth.se, 18:111:2118A, TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 1, 107991, 107991.11.118381.10.100, 51130, 31220, M:L2, M-huset (LTH), LTH, Undervisningssal, 0, 28, Krittavla. Overhead. Projektionsduk (1 st), Ole Römers väg 1, 223 63 Lund, Handikappanpassad, LTH GEMENSAMT, LTH gemensamt, schema@kansli.lth.se, 18:111:2118B, TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 1, 107991, 107991.11.118381.10.100, 51130, 31220, FKM070, Avancerad materialteknologi, Advanced Materials Technology, LTH 1617 lp2, LTH, F5:V lp:85 F5-bem:V lp:85 K5-m:V lp:85 M4-bem:V lp:85 M4-prr:V lp:85 M4-pu:V lp:85 MD4:V lp:85 N5-m:V lp:85, Srinivasan.Iyengar@material.lth.se, 10, 107146, 107146.11.112163, T-F5, Teknisk fysik, åk F5, F5, LTH, Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, åk 5 Master of Science in Engineering, Engineering Physics, year 5, T-F5-bem, F-Beräkningsmekanik, åk F5, F5-bem, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, åk 5 Master of Science in Engineering, Engineering Physics, year 5, T-K4-m, K-Material, åk K4, K4-m, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i kemiteknik, åk 4 Master of Science in Engineering, Chemical Engineering, year 4, T-M4-bem, M-Beräkningsmekanik, åk M4, M4-bem, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 4 Master of Science in Engineering, Mechanical Engineering, year 4, T-M4-pr, M-Produktion, åk M4, M4-pr, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 4 Master of Science in Engineering, Mechanical Engineering, year 4, T-M4-pu, M-Produktutveckling, åk M4, M4-pu, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 4 Master of Science in Engineering, Mechanical Engineering, year 4, T-MD4, Maskinteknik m teknisk design, åk MD4, MD4, LTH, Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design, åk 4 Master of Science in Engineering, Mechanical Engineering with Industrial Design, year 4, T-N5-m, N-Material, åk N5, N5-m, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap, åk 5 Master of Science in Engineering, Engineering Nanoscience, year 5, 107146, Materialteknik, LTH. LTH_webb, FKM070-0104, Avancerad materialteknologi, Advanced Materials Technology, LTH 1617 lp2, LTH, Tentatyp: Ordinarie Tentatyp: Omtentamen, Tentamen, Examination, CH. HT. J. K-mhm. K-thm. LU. N. S, Tentamensaktivitet
v 3 Lö 2014-01-18 v 3
08:00 - 13:00 M:L1, M-huset (LTH), LTH, Undervisningssal, 0, 34, Krittavla. Overhead. Projektionsduk (1 st), Ole Römers väg 1, 223 63 Lund, Handikappanpassad, LTH GEMENSAMT, LTH gemensamt, schema@kansli.lth.se, 18:111:2118A, TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 1, 107991, 107991.11.118381.10.100, 51130, 31220, M:L2, M-huset (LTH), LTH, Undervisningssal, 0, 28, Krittavla. Overhead. Projektionsduk (1 st), Ole Römers väg 1, 223 63 Lund, Handikappanpassad, LTH GEMENSAMT, LTH gemensamt, schema@kansli.lth.se, 18:111:2118B, TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 1, 107991, 107991.11.118381.10.100, 51130, 31220, FKM070, Avancerad materialteknologi, Advanced Materials Technology, LTH 1617 lp2, LTH, F5:V lp:85 F5-bem:V lp:85 K5-m:V lp:85 M4-bem:V lp:85 M4-prr:V lp:85 M4-pu:V lp:85 MD4:V lp:85 N5-m:V lp:85, Srinivasan.Iyengar@material.lth.se, 10, 107146, 107146.11.112163, T-F5, Teknisk fysik, åk F5, F5, LTH, Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, åk 5 Master of Science in Engineering, Engineering Physics, year 5, T-F5-bem, F-Beräkningsmekanik, åk F5, F5-bem, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, åk 5 Master of Science in Engineering, Engineering Physics, year 5, T-K4-m, K-Material, åk K4, K4-m, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i kemiteknik, åk 4 Master of Science in Engineering, Chemical Engineering, year 4, T-M4-bem, M-Beräkningsmekanik, åk M4, M4-bem, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 4 Master of Science in Engineering, Mechanical Engineering, year 4, T-M4-pr, M-Produktion, åk M4, M4-pr, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 4 Master of Science in Engineering, Mechanical Engineering, year 4, T-M4-pu, M-Produktutveckling, åk M4, M4-pu, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 4 Master of Science in Engineering, Mechanical Engineering, year 4, T-MD4, Maskinteknik m teknisk design, åk MD4, MD4, LTH, Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design, åk 4 Master of Science in Engineering, Mechanical Engineering with Industrial Design, year 4, T-N5-m, N-Material, åk N5, N5-m, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap, åk 5 Master of Science in Engineering, Engineering Nanoscience, year 5, 107146, Materialteknik, LTH. LTH_webb, FKM070-0104, Avancerad materialteknologi, Advanced Materials Technology, LTH 1617 lp2, LTH, Tentatyp: Ordinarie Tentatyp: Omtentamen, Tentamen, Examination, CH. HT. J. K-mhm. K-thm. LU. N. S, Tentamensaktivitet
v 17 Ti 2014-04-22 v 17
14:00 - 18:00 FKM070, Avancerad materialteknologi, Advanced Materials Technology, LTH 1617 lp2, LTH, F5:V lp:85 F5-bem:V lp:85 K5-m:V lp:85 M4-bem:V lp:85 M4-prr:V lp:85 M4-pu:V lp:85 MD4:V lp:85 N5-m:V lp:85, Srinivasan.Iyengar@material.lth.se, 10, 107146, 107146.11.112163, T-F5, Teknisk fysik, åk F5, F5, LTH, Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, åk 5 Master of Science in Engineering, Engineering Physics, year 5, T-F5-bem, F-Beräkningsmekanik, åk F5, F5-bem, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, åk 5 Master of Science in Engineering, Engineering Physics, year 5, T-K4-m, K-Material, åk K4, K4-m, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i kemiteknik, åk 4 Master of Science in Engineering, Chemical Engineering, year 4, T-M4-bem, M-Beräkningsmekanik, åk M4, M4-bem, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 4 Master of Science in Engineering, Mechanical Engineering, year 4, T-M4-pr, M-Produktion, åk M4, M4-pr, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 4 Master of Science in Engineering, Mechanical Engineering, year 4, T-M4-pu, M-Produktutveckling, åk M4, M4-pu, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 4 Master of Science in Engineering, Mechanical Engineering, year 4, T-MD4, Maskinteknik m teknisk design, åk MD4, MD4, LTH, Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design, åk 4 Master of Science in Engineering, Mechanical Engineering with Industrial Design, year 4, T-N5-m, N-Material, åk N5, N5-m, LTH, Specialisering i Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap, åk 5 Master of Science in Engineering, Engineering Nanoscience, year 5, 107146, Materialteknik, LTH. LTH_webb, FKM070-0104, Avancerad materialteknologi, Advanced Materials Technology, LTH 1617 lp2, LTH, Tentatyp: Ordinarie Tentatyp: Omtentamen, OmtentaFör, Omtentamen med föranmälan, Retake exam requiring registration, Tentamensaktivitet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flera Alla