Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid
v 2 Fr 9/1 v 2
08:00 - 10:00 107151, FMA435, FMA435-0208, OmtentaFör, T-Pi1
v 3 Ti 13/1 v 3
08:00 - 13:00 107151, FMA430, FMA430-0108, FMA435, OmtentaFör, T-B2, T-BI2, T-BME2, T-E1, T-F1, T-I1, T-K2, T-L2, T-M1, T-MD1, T-N2, T-Pi1, T-V2, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C
v 12 Fr 20/3 v 12
08:00 - 13:00 107151, FMA435, FMA435-0108, MA:201.8, MA:201.9, T-Pi1, Tentamen
v 16 Må 13/4 v 16
10:00 - 12:00 107151, FMA435, MA:202.1, MA:202.2, T-Pi1, Tentamen, math-jst
v 34 To 20/8 v 34
08:00 - 10:00 107151, FMA435, FMA435-0208, MA:201.8, OmtentaFör, T-Pi1
v 35 On 26/8 v 35
14:00 - 19:00 107151, FMA435, FMA435-0108, OmtentaFör, T-Pi1, Vic:1D