Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep.  
Gå till nästa månad

Tid
2013-10-22   14:00 - 19:00 107201, ETS052, ETS052-0104, MA:201.10, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6, MA:201.7, MA:201.8, MA:201.9, T-D2, T-D2-ki, T-E3, T-E4-ki, T-F4, T-I4, T-Pi4, Tentamen
2013-10-02   08:00 - 10:00 107201, Dugga, ETS052, MA:201-hela, T-D2, T-D2-ki, T-E3, T-E4-ki, T-F4, T-I4, T-Pi4
2014-01-08   14:00 - 19:00 107201, EDI042, EDI042-0194, ETS052, ETS052-0104, MA:202.2, MA:202.3, OmtentaFör, T-C5, T-C5-ks, T-D2, T-D2-ki, T-D5, T-D5-ks, T-E3, T-E4, T-E4-ki, T-E4-ks, T-F4, T-I4, T-MWIR2, T-Pi4
2014-04-24   08:00 - 13:00 107201, ETS052, ETS052-0104, OmtentaFör, Sp:01.1, T-D2, T-D2-ki, T-E3, T-E4-ki, T-F4, T-I4, T-Pi4