Tentor
Tentamen
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 33 Fre 2015-08-14 v 33
9 - 12 C144 Biologi och Hälsa 2016-10-19 06:45
9 - 14 SOL Humanisten H429b ENGA01, ENGA21, ENGK01:Enskild tenta i ordkunskap, Enskild tenta i ordkunskap 2016-10-19 05:05
9 - 12 SOL Humanisten H435 2016-10-19 04:33
9 - 13 SOL Lingvisten L201 2016-10-19 03:48
14 - 18 FRAB06 FRAB06-0901 Europeiska unionen (L'Union Européenne) Tentamen FRAB06 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:32
v 34 Mån 2015-08-17 v 34
8 - 12 LÄKA13 Tentamen LÄKA13 Skriftligt omprov 2016-10-03 20:29
8 - 13 Hus P 124 2016-10-19 06:04
8 - 13 Retina (D227) Omtenta TEK015 2016-10-19 06:44
9 - 13 SJSE11 Tentamen SJSE11 C313/14 Anatomi, normalfys, PatI 2016-10-03 20:29
10 - 14 EKHE52 Tentamen EKHE52-15V EC1:136 uppsamlingstentamen 2016-10-03 16:35
12 - 18 EC1:138 2016-10-19 06:44
13 - 19 SOL Humanisten H135a 2016-10-19 06:47
14 - 19 FRTN01 FRTN01-0114 Tentamen Tentamen BME4, C5-ssr, D4-is, D4-se, D4-ssr, E4-ra, E4-ssr, F4, F4-r, M4-fo, M4-me, Pi4-pv Sparta:C-D 70 platser 2016-10-03 16:31
14 - 16 SJSE12 Tentamen SJSE12 C313/14 läkemedel, omv o teknik 2016-10-03 20:29
14 - 19 SOL Humanisten H429b ENGA01: enskild omtenta i fonetik, ENGA01: enskild omtenta 2016-10-19 05:05
  Tis 2015-08-18
8 - 13 DC:467 Seminarierum 2016-10-19 06:40
8 - 17 Mentorsrum Skrivbord KD 2016-10-19 06:45
9 - 12 ATPB14 Tentamen ATPB14 C144 2016-10-03 20:31
9 - 11 ENGK01 ENGK01-0703 Översättning Tentamen ENGK01 halvfart, ENGK01 heltid SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:34
9 - 14 SOL Humanisten H429b ENGA01: omtenta i grammatik 2016-10-19 05:05
9 - 13 SOL Humanisten H435 2016-10-19 03:48
10 - 14 EKHA22 Tentamen E-grön, EKHA22-15V EC1:136 uppsamlingstenta, delkurs 1 2016-10-03 16:34
13 - 19 SOL Humanisten H428b ENGA21: enskild omtenta i litteraturhistoria, Enskild tenta ENGA21 2016-10-19 06:06
  Ons 2015-08-19
8 - 13 FRTN20 FRTN20-0109 Marknadstyrda system Tentamen F4, F4-fm, I4, I4-fir, M4, Pi4-fm MA 10E 25 platser 2016-10-03 16:30
8 - 13 Hus P 124 2016-10-19 06:04
8 - 14 LUX A331 Lagerbring 2016-10-19 06:44
12 - 18 EC1:138 2016-10-19 06:44
14 - 20 Hus P 007 Hedda 2016-10-19 06:39
14 - 18 SOL Humanisten H429b 2016-10-19 06:44
  Tors 2015-08-20
8 - 14 Carl Wilhelm Scheele-rummet Enskild tentamen KEMA10 2016-10-19 06:47
8 - 20 Crafoord I, Crafoord II Lina Jönsson, Specialtentamen 2016-10-19 04:42
8 - 14 Ovala rummet Lina Jönsson, Specialtentamen 2016-10-19 04:42
8 - 13 SOL Humanisten H435 2016-10-19 03:48
9 - 11 SOL Absalon A140a re-sit exam 2016-10-19 06:53
9 - 13 SOL Humanisten H429b 2016-10-19 06:44
10 - 14 EKHE53 Tentamen E-grön, EKHE53-15V EC1:136 uppsamlingstenta 2016-10-03 16:34
12 - 18 EC1:138 2016-10-19 06:44
14 - 19 FRTN15 FRTN15-0115 Tentamen Tentamen BME4, C4-ssr, D4-ssr, E4-ra, F4, F4-r, Pi4-ssr M:L1-2, Sparta:C 2016-10-03 16:30
14 - 20 Hus P 006 Karima 2016-10-19 06:41
14 - 20 Hus P 007 Nikita 2016-10-19 06:41
  Fre 2015-08-21
8 - 13 JUBN19 Tentamen Grupp Alla Tetra Laval Omtentamen 2016-10-03 18:56
8 - 12 LAGE02 Tentamen Grupp Alla Vic:3B Resultat publiceras tisdag 15 september 2015 2016-10-03 16:34
8 - 14 Carl Wilhelm Scheele-rummet Enskild tentamen MOBA02 2016-10-19 06:43
8 - 17 Crafoord I, Crafoord II Lina Jönsson, Specialtentamen 2016-10-19 04:42
8 - 13 Hus P 124 2016-10-19 06:04
8 - 17 Ovala rummet Lina Jönsson, Specialtentamen 2016-10-19 06:44
9 - 13 SOL Lingvisten L403 2016-10-19 03:48
10 - 14 EKHA22 Tentamen E-grön, EKHA22-15V EC1:136 uppsamling, delkurs 2 2016-10-03 16:35
12 - 18 EC1:138 2016-10-19 06:44
23 - 0 SOCA04 SOCA04-1305 Valfri temakurs: Makt och modernitet Tentamen Uppsamlingstentamen. Publicering senast 24:00 i Live@lund 2016-10-03 16:33
  Lör 2015-08-22
8 - 13 VBK013 VBK013-0108 Tentamen Tentamen V2 MA 8A 2016-10-03 16:29
10 - 15 FYSC13 Tentamen FYSC13 2016-10-03 19:24
13 - 17 SOL Lingvisten L403 2016-10-19 06:48
14 - 20 EC1:Blå rummet 2016-10-19 06:43
  Sön 2015-08-23
13 - 21 Crafoord II Tentamen nätkurserna 2016-10-19 06:46
v 35 Mån 2015-08-24 v 35
8 - 13 DC:402 Omtenta MAMN30 2016-10-19 06:48
8 - 15 KC:X Enskild tentamen KEMA01 2016-10-19 06:48
8 - 15 Mossen Väster (B140), Mossen Öster (B141) Tentamen BIOB05 2016-10-19 06:47
13 - 20 Hus M 331 2016-10-19 06:23
14 - 18 RÄSA02 RÄSA02-1201 Introduktion till rättssociologi och juridik Tentamen RÄSA02 Uppsamlingstentamen Delkurs 1; Lokal: Ed25 2016-10-03 16:34
  Tis 2015-08-25
8 - 13 BIMA71 Tentamen BIMA71 BMC I 1208 2016-10-03 20:30
8 - 13 EDI042 EDI042-0194 Kodningsteknik Tentamen C5-ks, C5-sec, D5-ks, E4-ks, MWIR2, Pi4 E:3139 2016-10-03 16:30
8 - 13 HARA06 Tentamen HARA06-15S Tentamen, MA9A-E .Adress Sölvegatan 20. Medtag legitimation!!!!! 2016-10-03 18:50
8 - 15 EC2:063 2016-10-19 05:04
8 - 13 KC:S 2016-10-19 04:51
9 - 15 Mossen Väster (B140), Mossen Öster (B141) Uppsamlingstenta MV 2016-10-19 06:41
10 - 16 Baltica (Sal 237), Rodinia (Sal 243) 2016-10-19 06:36
13 - 20 Hus M 331 2016-10-19 06:23
14 - 18 RÄSA02 RÄSA02-1202 Juridik Tentamen RÄSA02 Uppsamlingstentamen Delkurs 2; Lokal: Ed25 2016-10-03 16:34
14 - 19 DC:402 MAMF15 Blomé 2016-10-19 07:04
14 - 19 DC:502 Omtenta MAMF15 2016-10-19 06:48
  Ons 2015-08-26
7 - 14 Hus M 331 2016-10-19 06:23
8 - 13 EXTG01 EXTG01-0114 Medicinska bildgivande system Tentamen BME3 MA 8C 2016-10-03 16:30
8 - 12 RÄSA02 RÄSA02-1203 Rättssociologi: Samhällsvetenskaplig teori och metod Tentamen RÄSA02 Uppsamlingstentamen Delkurs 3; Lokal: Ed25 2016-10-03 16:33
8 - 15 Green Room (A261b), Späckhuggaren (A182) Uppsamlingstentatillfälle 2016-10-19 07:06
9 - 13 BVGA21, SANA12, SOCA04, SOCA13, SOCA45, SOCA63, SOCB06, SOCB25, SOCK04 Tentamen BVGA21, SANA12, SOCA04, SOCA13, SOCA45, SOCA63, SOCB06, SOCB25, SOCK04 Hus G 109, Hus G 119, Hus G 133, Hus G 138-140 Uppsamlingstentamen för salskrivningar som getts Vt15 på Sociologiska institutionen. Alla salar på 1:a vån sociologen. Följ tentamensvakters instruktioner på plats. 2016-10-03 19:54
10 - 12 SOL Lingvisten L615 2016-10-19 06:46
14 - 19 AEB010 AEB010-0104 Solenergi - grundkurs i solvärmeteknik Tentamen E4, E4-em, F4, F4-es, M4, W4-es E:3336 2016-10-03 16:30
  Tors 2015-08-27
10 - 11 Grupprum 164 Uta Bindreiter. Examination LAGF03. 2016-10-19 06:42
10 - 11 Grupprum 165 Sverker Jönsson. Examination LAGF03. 2016-10-19 06:42
  Fre 2015-08-28
8 - 15 EC2:069, EC2:301 2016-10-19 07:09
8 - 17 Eden 131 Uppsamling uppsats 2016-10-19 05:29
8 - 15 Mentorsrum Skrivbord 2016-10-19 06:44
9 - 12 BIMA71 Tentamen BIMA71 BMC I 1208 2016-10-03 20:30
14 - 19 E:2517 2016-10-19 06:21
  Lör 2015-08-29
14 - 20 EC1:Blå rummet 2016-10-19 06:43
v 36 Mån 2015-08-31 v 36
9 - 12 B362 Uppdragsutb Biologi och hälsa II, Omtentamen 2016-10-19 07:09

Tentor
Omtentamen
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 32 Lör 2015-08-08 v 32
9 - 13 SPAB02 SPAB02-0701 Delkurs I Omtentamen SPAB02 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:33
14 - 18 SPAB02 SPAB02-0702 Delkurs II Omtentamen SPAB02 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:33
v 33 Mån 2015-08-10 v 33
9 - 13 SFSA15-17, SFSH02 SFSA15-1201, SFSA16-1201, SFSA17-1201, SFSH02-1301, SFSH02-1302, SFSH02-1303 Svenska som främmande språk: Nivå 5-7, Svenska som främmande språk - nivå 5-7 Omtentamen SFSA15-17, SFSH02 SOL Lingvisten L201 2016-10-03 19:02
  Tis 2015-08-11
10 - 10 STVA12 STVA12-D1 Statsvetenskaplig introduktion Omtentamen, Utlämning av uppgift STVA12 2016-10-03 19:26
10 - 10 STVA12 STVA12-D2 Politik och styrelse Omtentamen, Utlämning av uppgift STVA12 2016-10-03 19:26
10 - 10 STVA12 STVA12-D3 Internationell politik Omtentamen, Utlämning av uppgift STVA12 2016-10-03 16:34
12 - 12 STVN13 Omtentamen, Utlämning av uppgift STVN13 2016-10-03 20:22
  Ons 2015-08-12
9 - 13 SPAA01 SPAA01-0701 Spansk och latinamerikansk text Omtentamen SPAA01 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:32
9 - 13 SPAA22 SPAA22-1301 Latinamerika - text och samhälle Omtentamen SPAA22 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:33
9 - 13 SVEF21-22, SVEF25 SVEF21-1104, SVEF25-1101 Ordförråd och muntlig språkfärdighet Omtentamen SVEF25 SOL Lingvisten L207 2016-10-03 19:32
  Tors 2015-08-13
9 - 13 H-SFU1-5, NODB07 H-SFU1-5, NODB07-0801 SFU1-5, Modern dansk litteratur Omtentamen NODB07, SFU1:1-4, SFU2:1-3, SFU3:1-3, SFU4-5 SOL Lingvisten L207 2016-10-03 19:27
9 - 13 NOIA01, NOIB04, SVEA11, SVEA21 NOIA01-1202, NOIB04-0701, SVEA11-0701 Islands historia, språk och kultur, Isländska: Islands historia, språk och kultur, Svenska språket i vår egen tid Omtentamen NOIA01, NOIB04, SVEA11, SVEA21 SOL Lingvisten L201 2016-10-03 19:32
14 - 17 SPAA01 SPAA01-0705 Spansk grammatik med övningar Omtentamen SPAA01 SOL Absalon A121 2016-10-03 16:33
14 - 17 SPAA22 SPAA22-1304 Spansk grammatik med övningar Omtentamen SPAA22 SOL Absalon A121 2016-10-03 16:33
  Fre 2015-08-14
9 - 12 ENGA01, ENGA21, ENGK01 ENGA01-0707, ENGA21-0707, ENGK01-0704 Ordkunskap Omtentamen ENGA01 halvfart, ENGA01 heltid, ENGA21 halvfart, ENGA21 heltid, ENGK01 halvfart, ENGK01 heltid SOL Absalon A129b 2016-10-03 16:33
9 - 13 FRAA01 FRAA01-0703 Skriftlig språkfärdighet Omtentamen FRAA01 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:33
9 - 13 FRAA02 FRAA02-0702 Muntlig språkfärdighet, fonetik Omtentamen FRAA02 SOL Lingvisten L602, SOL Lingvisten L619 2016-10-03 16:33
9 - 13 GEMA01 GEMA01-0208, GEMA01-0308 Muntlig språkfärdighet, Kultur och samhälle Omtentamen GEMA01 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:32
9 - 13 GEMA01 GEMA01-0408 Skönlitteratur Omtentamen GEMA01 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:32
9 - 14 MKVA11 Omtentamen MKVA11 SOL Absalon A121 2016-10-03 16:32
9 - 13 SPAA01 SPAA01-0702 Text om spanskt samhälle under 1900-talet Omtentamen SPAA01 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:32
9 - 13 SPAA22 SPAA22-1302 Spansk språkvetenskap Omtentamen SPAA22 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:34
9 - 12 TYSA01 TYSA01-0701 Grammatik med textstudium Omtentamen TYSA01 Lokal: L201 2016-10-03 16:33
9 - 13 TYSA21 TYSA21-0702 Textstudium med litteratur- och kulturhistoria Omtentamen TYSA21 Lokal: L201 2016-10-03 16:33
9 - 13 TYSA31, TYSK01 TYSA31-0702, TYSK01-0702 Tysk språkvetenskap Omtentamen TYSA31, TYSK01 Lokal: L201 2016-10-03 16:33
9 - 13 TYSB01, TYSB11 TYSB01-0701, TYSB11-0701 Grundläggande grammatik och textförståelse, basdel Omtentamen TYSB01, TYSB11 Lokal: L201 2016-10-03 16:33
13 - 14 STVA12 STVA12-D1 Statsvetenskaplig introduktion Inlämning, Omtentamen STVA12 2016-10-03 19:26
13 - 14 STVA12 STVA12-D2 Politik och styrelse Inlämning, Omtentamen STVA12 2016-10-03 19:26
13 - 14 STVA12 STVA12-D3 Internationell politik Inlämning, Omtentamen STVA12 2016-10-03 16:34
14 - 18 ITAA01 ITAA01-0703 Text och litteraturhistoria Omtentamen ITAA01 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:32
14 - 18 ITAA01 ITAA01-0703 Text och litteraturhistoria Omtentamen ITAA01 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:32
14 - 18 ITAC02 ITAC02-0901 Grammatik och skriftlig språkfärdighet Omtentamen ITAC02 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:32
  Lör 2015-08-15
9 - 13 FRAA01 FRAA01-0704 Franska språket och dess struktur Omtentamen FRAA01 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:32
9 - 13 FRAB02 FRAB02-0702 Franska språket och kulturen II Omtentamen FRAB02 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:32
9 - 13 GEMA01 GEMA01-0108 Grammatik Omtentamen GEMA01 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:32
9 - 13 ITAA01 ITAA01-0704 Kultur och samhälle Omtentamen ITAA01 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:34
9 - 13 ITAA02 ITAA02-0702 Den talade italienskan Omtentamen ITAA02 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:32
9 - 13 ITAA12 ITAA12-1004 Kultur och samhälle Omtentamen ITAA12 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 17:02
9 - 13 ITAD01 ITAD01-0903 Kultur och muntlig språkfärdighet Omtentamen ITAD01 SOL Lingvisten L503 2016-10-03 16:34
9 - 14 NYGA12 NYGA12-0902 Dimotisk litteratur Omtentamen NYGA12 SOL Absalon A121 2016-10-03 16:32
9 - 14 NYGB01 NYGB01-0701 Nybörjarkurs I Omtentamen NYGB01 campus SOL Absalon A121 2016-10-03 16:32
9 - 14 NYGB01 NYGB01-0701 Nybörjarkurs I Omtentamen NYGB01 distans SOL Absalon A121 2016-10-03 16:32
9 - 13 SFSA18 SFSA18-1201 Svenska som främmande språk: Nivå 8 Omtentamen SFSA18 SOL Lingvisten L207 2016-10-03 18:57
9 - 13 SPAA22 SPAA22-1303 Spansk och latinamerikansk film Omtentamen SPAA22 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:32
14 - 18 FRAA02 FRAA02-0704, FRAA02-0705 Text och textproduktion: text, Text och textproduktion: textproduktion Omtentamen FRAA02 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:32
14 - 18 FRAB01 FRAB01-0701 Franska språket och kulturen I Omtentamen FRAB01 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:34
14 - 18 ITAA11 ITAA11-0901 Den skrivna italienskan Omtentamen ITAA11 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:34
14 - 18 ITAC02 ITAC02-0902 Text Omtentamen ITAC02 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:32
14 - 18 ITAD01 ITAD01-0901, ITAD01-0902 Grammatik och skriftlig språkfärdighet, Text Omtentamen ITAD01 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:34
v 34 Mån 2015-08-17 v 34
8 - 13 LÄLA42 Omtentamen LÄLA42 Rune Grubb-salen 2016-10-03 16:40
8 - 13 TNX071 TNX071-0195 Statistik med beslutsteori Omtentamen BI2 inst, Datum ej fastställd - kontakta 2016-10-03 16:31
9 - 13 BIVB21, BIVC01, BIVD21, CTRA11-12, CTRA22, CTRD01, CTRD12, ISLA11, ISLA21, RHIA11, TEOA50 BIVB21-1101, BIVC01-1201, BIVD21-1301, CTRA11-1301, CTRA12-1401, CTRA22-1201, CTRD01-1311, CTRD12-1401, ISLA11-1101, RHIA11-1211, TEOA50-1001 Gamla testamentets exegetik, Bibelhebreiska, Möten med världens religioner 1A, Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap I, Möten med världens religioner, Encounters With the World´s Religions 1A, Nutida islamiska diskussioner, Möten med världens religioner 1, Vad är kristendom? Omtentamen BIVB21, BIVC01, BIVD21, CTRA11-12, CTRA22, CTRD01, ISLA11, ISLA21, RHIA11, TEOA50 LUX B152 2016-10-03 17:23
9 - 13 ITAA01 ITAA01-0701 Den skrivna italienskan Omtentamen ITAA01 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:32
9 - 13 NOIA01, NOIB01 NOIA01-1201, NOIB01-0701 Isländska, en introduktion, Isländska: En introduktion Omtentamen NOIA01, NOIB01 SOL Lingvisten L207 2016-10-03 19:31
9 - 13 SPAA01 SPAA01-0704 Spansk litterär text från 1900-talet Omtentamen SPAA01 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:33
11 - 12 STVC59 Inlämning, Omtentamen STVC59 2016-10-03 19:03
12 - 12 GNVA10 GNVA10-1401 Introduktion till genusvetenskap I Omtentamen GNVA10 2016-10-03 16:32
12 - 17 LÄKA32 Omtentamen LÄKA32 BMC I 1014 Miksal Detaljschema meddelas senare, Anatomiomförhör 2016-10-03 16:33
12 - 13 GNVA10 GNVA10-1407 Teman inom genusvetenskap Omtentamen GNVA10 2016-10-03 16:32
13 - 18 KINC11 KINC11-1101 Textkurs I Omtentamen KINC11 SOL Absalon A121 2016-10-03 19:30
13 - 18 OSHA02 OSHA02-0802 Japans moderna historia Omtentamen OSHA02 SOL Absalon A121 2016-10-03 19:03
14 - 17 ENGA01 ENGA01-0701 Fonetik Omtentamen ENGA01 halvfart, ENGA01 heltid A129 2016-10-03 16:34
14 - 18 ENGA21 ENGA21-0701 Grammatik Omtentamen ENGA21 halvfart, ENGA21 heltid SOL Absalon A129b 2016-10-03 16:34
14 - 18 FEKA90, FEKG11, FEKH63 FEKA90-D4 Marknadsföring Omtentamen FEKA90-15V, FEKG11-15V, FEKH63-14H, vCiv , vKand MA 8, Hela, MA 9, Hela 2016-10-03 16:58
14 - 18 FRAA01 FRAA01-0705 Franska litteraturen och litterära texter Omtentamen FRAA01 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:33
14 - 18 FRAA02 FRAA02-0703 Skriftlig språkfärdighet med översättning Omtentamen FRAA02 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:32
14 - 19 NEKA12, NEKG33 NEKA12-1101 Mikroekonomisk teori med tillämpningar Omtentamen NEKA12-15V, NEKG33, NEKG33-15V MA 10A-F 2016-10-03 19:10
16 - 16 GNVA11 GNVA11-D2 Metod Omtentamen GNVA11 2016-10-03 16:32
16 - 17 SIMM27 Omtentamen SIMM27 2016-10-03 19:34
  Tis 2015-08-18
8 - 13 FHL013 FHL013-0199 Hållfasthetslära AK I Omtentamen M2, MD2 Sparta:C 2016-10-03 16:31
8 - 13 FYSA01 FYSA01-1303 Ellära och magnetism - tentamen Omtentamen FYSA01 2016-10-03 19:24
8 - 13 HISA02, HISA13, HISA17 HISA02-0805, HISA13-0801 Katastrofernas århundrade Omtentamen HISA02, HISA13 LUX B237 2016-10-03 17:23
8 - 13 NEKH21 Omtentamen NEKH21-15V EC1:135 2016-10-03 19:13
9 - 13 ENGA01 ENGA01-0702 Grammatik Omtentamen ENGA01 halvfart, ENGA01 heltid SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:34
9 - 11 ENGA21 ENGA21-0702 Översättning Omtentamen ENGA21 halvfart, ENGA21 heltid HumHör 2016-10-03 16:34
9 - 13 BIVC01, CTRA11-12, CTRA22, CTRD01, CTRD12, ISLA11, ISLA23, RHIA11 CTRA11-1302, CTRA12-1402, CTRA22-1212, CTRD01-1312, CTRD12-1402, ISLA11-1103, RHIA11-1212 Möten med världens religioner 1B, Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap II, Möten med världens religioner 2, Encounters With the World´s Religions 1B, Islam i imperiernas tid Omtentamen BIVC01, CTRA11-12, CTRA22, CTRD01, ISLA11, ISLA23, RHIA11 LUX B152 2016-10-03 17:23
9 - 12 LINA13, LINA21, LINB02, LINC02 LINA13-1101, LINA21-0701, LINB02-0701, LINC02-0701 Språkets struktur och funktion, Grammatik Omtentamen LINA13, LINA21, LINB02, LINC02 SOL Lingvisten L207 2016-10-03 19:31
9 - 13 LIVR43 LIVR43-0801 Den tidigmoderna och victorianska romanen Omtentamen LIVR43 SOL Humanisten H339 2016-10-03 16:34
9 - 13 MUVA51 MUVA51-0801 Metoder och teorier Omtentamen MUVA51 LUX C214 2016-10-03 17:23
9 - 13 RSJD11 Omtentamen RSJD11 C313/14 2016-10-03 20:31
9 - 13 TYSA01 TYSA01-0702 Realia Omtentamen TYSA01 Lokal: H435 2016-10-03 16:33
9 - 13 TYSA21 TYSA21-0703 Grammatik Omtentamen TYSA21 Lokal: H435 2016-10-03 16:33
9 - 13 TYSA31, TYSK01 TYSA31-0703, TYSK01-0703 Tysk språkhistoria Omtentamen TYSA31, TYSK01 Lokal: H435 2016-10-03 16:33
11 - 12 STVN13 Inlämning, Omtentamen STVN13 2016-10-03 20:22
12 - 13 GNVA11 GNVA11-D4 Uppsats Omtentamen GNVA11 2016-10-03 19:50
13 - 17 ENGA21 ENGA21-0705 Litteraturhistoria Omtentamen ENGA21 halvfart, ENGA21 heltid SOL Humanisten H135a 2016-10-03 18:43
14 - 17 FEKA90 FEKA90-D5 FRIS Omtentamen FEKA90-15V Vic:1-HELA 2016-10-03 16:57
14 - 16 FEKG21 Omtentamen FEKG21-15V, vCiv Omdugga: skrivs i Vic 1 2016-10-03 16:57
14 - 18 FEKH13 Omtentamen FEKH13-15V, vKand Skrivs i Vic 1(Victoriastadion) 2016-10-03 16:57
14 - 19 JAPC02, RYSA01 JAPC02-1002, RYSA01-1102 Textkurs 4, Rysk text, skönlitteratur Omtentamen JAPC02, RYSA01 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 19:30
14 - 19 KINC11 KINC11-1103 Textkurs II Omtentamen KINC11 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 19:30
14 - 19 KINC13 KINC13-1101 Modern kinesisk skönlitteratur Omtentamen KINC13 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 20:12
14 - 19 NEKG41 Omtentamen NEKG41-15V MA 10A-E 2016-10-03 19:10
18 - 18 SASA16 Omtentamen SASA16 2016-10-03 16:32
  Ons 2015-08-19
8 - 13 EDAA01 EDAA01-0208 Tentamen Omtentamen BME4-sbh, C1, D1, E2, L3, M3, Pi2 MA 8, Hela 75 pl 2016-10-03 16:29
8 - 13 HISA02, HISA13-14 HISA02-0802, HISA13-0802 Konkurrerande civilisationer Omtentamen HISA02, HISA13 LUX B237 2016-10-03 17:23
9 - 13 BASA01, FTEA12, FTEA21, FTEB04 Omtentamen BASA01, FTEA12, FTEA21, FTEB04 LUX B251 2016-10-03 17:23
9 - 13 BIVB21, BIVC01, BIVD21, CTRA11-12, CTRD01, CTRD12, TEOA50 BIVB21-1102, BIVC01-1202, BIVD21-1302, CTRA11-1304, CTRA12-1403, CTRD01-1313, CTRD12-1403, TEOA50-1002 Nya testamentets exegetik, Text och teologi i GT: "Från skapelsen till profeterna", Perspektiv på kristendomen 3A, Bibelvetenskap, Bibelns text och tolkning Omtentamen BIVB21, BIVC01, BIVD21, CTRA11-12, CTRD01, TEOA50 LUX B152 2016-10-03 17:23
9 - 13 MUVA51 MUVA51-0802 Instrument och akustik Omtentamen MUVA51 LUX C214 2016-10-03 17:23
13 - 18 FYSA21, FYSB01-02 FYSA21-0703 Tillämpningar, statistisk och kvantmekanik Omtentamen FYSA21 2016-10-03 19:24
14 - 17 ENGA01 ENGA01-0705 Litteratur Omtentamen ENGA01 halvfart, ENGA01 heltid SOL Absalon A121 2016-10-03 16:35
14 - 18 FEKA90, FEKG91, FEKH20, FEKH81 FEKA90-D1 Ext Redovisning o Räkenskapsanalys Omtentamen FEKA90-15V, FEKG91-2014-VT, FEKH20-15V, FEKH81-15V, vCiv , vKand MA 10, Hela 2016-10-03 16:57
14 - 19 JAPC01 JAPC01-1101 Textkurs I Omtentamen JAPC01 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 19:30
14 - 19 JAPC03 JAPC03-1101 Textkurs 5 Omtentamen JAPC03 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 19:30
14 - 19 KINC02, KINC12, KINK11 KINC02-1001, KINC12-1103, KINK11-0901 Textkurs II, Textkurs 2, Skönlitteratur och sakprosatexter Omtentamen KINC02, KINC12, KINK11 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 19:30
14 - 19 NEKA12, NEKG71 NEKA12-1104 Internationell ekonomi Omtentamen NEKA12-15V, NEKG71-15V Vic:1A-D, Vic:2A-C 2016-10-03 19:13
16 - 17 SASH76 Omtentamen, Utlämning av uppgift SASH76 2016-10-03 17:37
  Tors 2015-08-20
8 - 13 EDA011, EDA017 EDA011-0114, EDA017-0213 Tentamen Omtentamen BME1, E1, F1, I2, N1, Pi1 MA 8, Hela 2016-10-03 16:31
8 - 13 EDA016 EDA016-0204 Kontrollskrivningar Omtentamen C1, D1, W3 MA 9E-F 2016-10-03 16:31
8 - 13 EDA501, EDAA20 EDA501-0204, EDAA20-0210 Programmering, tentamen Omtentamen B4, K4, L2, M1, W3 MA 9A-D 87 pl 2016-10-03 16:30
8 - 13 EDAA10 EDAA10-0211 Tentamen Omtentamen IDA1, IEA1 3T C525 2016-10-03 16:31
8 - 8 FKVA12 FKVA12-1207 Konfliktlösning Omtentamen, Utlämning av uppgift FKVA12 2016-10-03 16:33
8 - 13 HISA02, HISA13, HISA15 HISA02-0803, HISA13-0803 Världsekonomi, statsbildningar och revolutioner Omtentamen HISA02, HISA13 LUX B237 2016-10-03 17:23
8 - 12 LAGD01 Omtentamen Grupp Alla Skatterätt, omsalstentamen VT15 2016-10-03 16:33
8 - 13 TYSA01 TYSA01-0703 Syntax och översättning Omtentamen TYSA01 Lokal: H435 2016-10-03 16:33
8 - 11 TYSA21 TYSA21-0704 Språkkunskap Omtentamen TYSA21 Lokal: H435 2016-10-03 20:40
8 - 12 TYSA31, TYSK01 TYSA31-0701, TYSK01-0701 Skriftlig språkfärdighet Omtentamen TYSA31, TYSK01 Lokal: H435 2016-10-03 16:33
9 - 14 BIMA34, BIOR14 Omtentamen BIMA34, BIOR14 Retina (D227) 2016-10-03 20:36
9 - 12 ENGA01 ENGA01-0706 Historia och kultur Omtentamen ENGA01 halvfart, ENGA01 heltid SOL Absalon A121 2016-10-03 17:36
9 - 13 FPRA12, FPRA21, FPRB03, SASH66 Omtentamen FPRA12, FPRA21, FPRB03, SASH66 LUX B251 2016-10-03 17:23
9 - 12 LINA13, LINB01 LINA13-1102, LINB01-0701 Talkommunikation - fonetikens grunder Omtentamen LINA13, LINB01 SOL Lingvisten L207 2016-10-03 19:23
9 - 13 MUVA51 MUVA51-0803 Musikprod. historia Omtentamen MUVA51 LUX C214 2016-10-03 17:23
9 - 13 BIVC02, CTRA11-12, CTRD01, CTRD12, RHIA11, RHIA21 BIVC02-1101, CTRA11-1305, CTRA12-1404, CTRD01-1314, CTRD12-1404, RHIA11-1212, RHIA21-1101 Nytestamentlig grekiska, Perspektiv på kristendomen 3B, Kyrko- och missionsstudier, Möten med världens religioner 2, Antikens och forntidens religiösa liv Omtentamen BIVC02, CTRA11-12, CTRD01, RHIA11, RHIA21 LUX B152 2016-10-03 17:23
9 - 14 NOIA01, NOIB02, SVEA11 NOIA01-1203, NOIB02-0701, SVEA11-0707 Nyisländska, Nyisländska: Fortsättningskurs, Svensk grammatik Omtentamen NOIA01, NOIB02, SVEA11 SOL Lingvisten L201 2016-10-03 20:30
13 - 16 AKSA21-22, ARKA21-22 Omtentamen AKSA21-22, ARKA21-22 LUX B129 2016-10-03 17:23
13 - 14 SIMM23 Omtentamen SIMM23 2016-10-03 18:48
14 - 18 FEKA90, FEKG61, FEKH80 FEKA90-D2 Organisation Omtentamen FEKA90-15V, FEKG61-15V, FEKH80-15V, vCiv , vKand MA 9, Hela 2016-10-03 16:57
14 - 19 JAPC01 JAPC01-1102 Textkurs II Omtentamen JAPC01 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 19:30
14 - 19 JAPK11 JAPK11-0901 Textkurs 7 Omtentamen JAPK11 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 19:30
14 - 19 KINC12 KINC12-1101 Textkurs 1 Omtentamen KINC12 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 19:30
14 - 19 KNDA32 KNDA32-0701 Modern kinesisk skönlitteratur Omtentamen KNDA32 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 19:30
14 - 20 LAGB01 Omtentamen Grupp Alla Vic:3C-D Omsalstentamen VT 2015 2016-10-03 17:14
14 - 19 NEKG51 Omtentamen NEKG51 MA 8B 2016-10-03 20:08
  Fre 2015-08-21
8 - 13 FHL105, FHLA01 FHL105-0103, FHLA01-0109 Hållfasthetslära, grundkurs, Hållfasthetslära, allmän kurs Omtentamen BME4, F2, Pi4 M:L1-2 Tills m FHLA01 2016-10-03 16:29
8 - 13 HISA02, HISA13, HISA16 HISA02-0804, HISA13-0804, HISA16-1301 Industri och imperier Omtentamen HISA02, HISA13 LUX B237 2016-10-03 17:23
8 - 14 LAGC02 Omtentamen Grupp Alla Vic:3C-D 2016-10-03 17:14
8 - 13 NEKG21 Omtentamen NEKG21-15V Vic:1A-D 2016-10-03 19:11
9 - 13 BIVB22, BIVC02, BIVD22, CTRA11-12, CTRD01, CTRD12, TEOA50 BIVB22-1101, BIVC02-1102, BIVD22-1301, CTRA11-1303, CTRA12-1405, CTRD01-1202, CTRD12-1405, TEOA50-1003 Bibliska huvudtankar, Nytestamentliga texter, Filosofiska och etiska perspektiv på religion, Tros- och livsåskådningsvetenskap, Den kristna traditionens utveckling Omtentamen BIVB22, BIVC02, BIVD22, CTRA11-12, CTRD01, TEOA50 LUX B152 2016-10-03 17:23
9 - 12 ENGA21, ENGK01 ENGA21-0706, ENGK01-0705 Valbar kurs Omtentamen SOL Humanisten H339 2016-10-03 16:32
9 - 14 FYSA01 FYSA01-1302 Mekanik - tentamen Omtentamen FYSA01 2016-10-03 19:24
9 - 14 LATA02 LATA02-0901 Klassisk prosa Omtentamen LATA02 SOL Absalon A121 2016-10-03 16:32
9 - 14 LATA03 LATA03-1001 Republikansk prosa Omtentamen LATA03 SOL Absalon A121 2016-10-03 16:32
9 - 14 LATB01 LATB01-0702 Grammatik II med textstudium Omtentamen LATB01 SOL Absalon A121 2016-10-03 16:32
9 - 13 MUVA51 MUVA51-0804 Musikprod. i praktiken Omtentamen MUVA51 LUX C214 2016-10-03 17:23
9 - 13 SVEA20, SVEG21-22 SVEA20-1202, SVEG21-1301, SVEG22-1301 Svensk språkhistoria, Grammatik och semantik - att beskriva och värdera, Texter, genrer och diskurser i samhället Omtentamen SVEA20, SVEG21-22 SOL Humanisten H435 2016-10-03 19:44
9 - 12 EXTA24-25, SVEE11-15 EXTA24-0112, EXTA25-0112, SVEE11-1201, SVEE12-1201, SVEE13-1201, SVEE14-1201, SVEE15-1201 Svenska för utbytesstuderande, nivå 1-2, Svenska för utbytesstudenter: Nivå 1-5 Omtentamen EXTA24-25, SVEE11-15 SOL Lingvisten L201, SOL Lingvisten L207 2016-10-03 19:06
9 - 13 TYSA21 TYSA21-0706 Översättning Omtentamen TYSA21 Lokal: L403 2016-10-03 16:33
9 - 13 TYSB02, TYSB11 TYSB02-0702, TYSB11-0703 Muntlig språkfärdighet, Grundläggande grammatik och textförståelse, påbyggnadsdel Omtentamen TYSB02, TYSB11 Lokal: L403 2016-10-03 16:33
12 - 12 GNVA10 GNVA10-1402 Introduktion till genusvetenskap II Omtentamen GNVA10 2016-10-03 16:32
12 - 12 GNVA11 GNVA11-0603 Delkurs 3 - Jämställdhet, makt och mångfald Omtentamen GNVA11 2016-10-03 16:32
12 - 12 GNVA11 GNVA11-0604 Delkurs 3 - Migration och globalisering Omtentamen GNVA11 2016-10-03 16:32
12 - 12 GNVA11 GNVA11-D1 Teori Omtentamen GNVA11 2016-10-03 16:32
12 - 12 GNVK01 GNVK01-0601 Delkurs 1 - Genusvetenskap som forskningsfält Omtentamen GNVK01 2016-10-03 16:32
12 - 12 GNVN04 Omtentamen GNVN04 2016-10-03 16:32
12 - 12 GNVN13 Omtentamen GNVN13 2016-10-03 16:32
12 - 12 SASA17 Omtentamen SASA17 2016-10-03 16:32
12 - 13 GNVA10 GNVA10-1406 Metod Omtentamen GNVA10 2016-10-03 16:32
12 - 13 GNVA11 GNVA11-0605 Delkurs 3 - Kultur och media Omtentamen GNVA11 2016-10-03 16:32
12 - 13 GNVK01 GNVK01-0602 Delkurs 2 - Metod Omtentamen GNVK01 2016-10-03 16:32
13 - 18 JAPC02 JAPC02-1001 Textkurs 3 Omtentamen JAPC02 SOL Absalon A339 2016-10-03 19:30
13 - 18 KINC04 KINC04-1001 Textkurs IV Omtentamen KINC04 SOL Absalon A339 2016-10-03 19:30
13 - 18 KINC13 KINC13-1103 Moderna kinesisk sakprosa och grunddragen i Kinas historia Omtentamen KINC13 SOL Absalon A339 2016-10-03 19:30
13 - 18 KNDA32 KNDA32-0702 Sakprosatexter inom olika ämnesomr och Kinas språkhistoria Omtentamen KNDA32 SOL Absalon A339 2016-10-03 19:30
13 - 18 OSHA01 OSHA01-0802 Folkrepubliken Kinas historia Omtentamen OSHA01 SOL Absalon A339 2016-10-03 19:03
14 - 18 FEKA90, FEKG51, FEKH10, FEKH60 FEKA90-D3 Ekonomistyrning Omtentamen FEKA90-15V, FEKG51-15V, FEKH10-15V, FEKH60-15V, vCiv MA 10, Hela 2016-10-03 16:57
14 - 16 SIMP26 Omtentamen SIMP26 2016-10-03 19:23
  Lör 2015-08-22
8 - 13 FAFA05, FAFA50 FAFA05-0114, FAFA50-0113 Fysik - Våglära, optik och atomfysik, Våglära, optik och atomfysik Omtentamen BME1, N1 MA 10E-F 37 pl 2016-10-03 16:30
9 - 13 ENGB02 ENGB02-0801 Grammatik Omtentamen ENGB02 SOL Humanisten H135a 2016-10-03 20:51
9 - 17 FÖUN04, SVEA20 FÖUN04-0801, SVEA20-1201 Genrekunskap och textanalys, Fonetik och fonologi Omtentamen FÖUN04, SVEA20 SOL Lingvisten L201 SVEA20 9-13 2016-10-03 19:41
9 - 12 GREA03 Omtentamen GREA03 SOL Absalon A121 2016-10-03 16:32
9 - 14 LATA03 LATA03-1002 Syntax och översättningövningar Omtentamen LATA03 SOL Absalon A121 2016-10-03 16:32
9 - 13 LIVA03-04, LIVA15 LIVA03-1002, LIVA04-1002, LIVA04-1006, LIVA15-1202 Från realismen till symbolismen, Från antiken till renässansen, Barnlitteraturens historia fram till 1850 Omtentamen LIVA03, LIVA04 , LIVA15 SOL Humanisten H435 2016-10-03 18:51
9 - 14 NYGA12 NYGA12-0901, NYGA12-0904 Skriftlig språkfärdighet, Grammatik Omtentamen NYGA12 SOL Absalon A121 2016-10-03 16:32
9 - 14 NYGA12 NYGA12-0901, NYGA12-0904 Skriftlig språkfärdighet, Grammatik Omtentamen NYGA12 campus SOL Absalon A121 2016-10-03 16:32
9 - 14 NYGA12 NYGA12-0902 Dimotisk litteratur Omtentamen NYGA12 distans SOL Absalon A121 2016-10-03 16:32
9 - 14 NYGA13 NYGA13-0802 Språkhistoria och diglossin i Grekland Omtentamen NYGA13 distans SOL Absalon A121 2016-10-03 16:32
9 - 14 NYGB01 NYGB01-0702 Nybörjarkurs II Omtentamen NYGB01 campus SOL Absalon A121 2016-10-03 16:32
9 - 14 NYGB01 NYGB01-0702 Nybörjarkurs II Omtentamen NYGB01 distans SOL Absalon A121 2016-10-03 16:32
9 - 14 NYGB02 NYGB02-1302 Textkurs Omtentamen NYGB02 SOL Absalon A121 2016-10-03 16:32
9 - 12 SVEA13 SVEA13-1204 Fonetik i ett andraspråksperspektiv Omtentamen SVEA13 SOL Lingvisten L207 2016-10-03 19:23
13 - 14 TYSA02 TYSA02-0902 Text och ordkunskap Omtentamen TYSA02 Lokal: L403 2016-10-03 16:33
14 - 16 ENGB02 ENGB02-0802 Översättning Omtentamen ENGB02 SOL Humanisten H135a 2016-10-03 20:51
14 - 18 ITAA01 ITAA01-0702 Den talade italienskan Omtentamen ITAA01 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:34
14 - 18 ITAD01 ITAD01-0901 Grammatik och skriftlig språkfärdighet Omtentamen ITAD01 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-03 16:34
14 - 19 STAA30, STAA32, STAG11 STAA30-D4, STAA32-D1 Grundkurs, del 4, Grundkurs 2 Omtentamen STAA30-15V, STAA32-15V, STAG11-15V MA 8, Hela 2016-10-03 19:29
15 - 17 TYSA02 TYSA02-0901 Grammatik Omtentamen TYSA02 Lokal: L403 2016-10-03 16:33
v 35 Mån 2015-08-24 v 35
8 - 13 EDAF15 EDAF15-0214 Tentamen Omtentamen D4-pv, F4, F4-bs, Pi3 MA 9E 2016-10-03 16:29
8 - 14 BIOA01, BIOC02 Omtentamen BIOA01, BIOC02 Späckhuggaren (A182) 2016-10-03 20:57
9 - 13 EUHA15 Omtentamen EUHA15 SOL Absalon A339 2016-10-03 19:06
9 - 12 LÄKA32 Omtentamen LÄKA32 GK-salen Histologiomförhör 2016-10-03 19:19
9 - 13 NODB04, SFSH01, SFSH10, SVEG21 NODB04-0701, SFSH01-1301, SFSH01-1302, SFSH01-1303, SFSH01-1304, SFSH10-1301, SFSH10-1302, SFSH10-1303, SFSH10-1304, SVEG21-1301 Skriftlig danska, Svenska som främmande språk - nivå 1-4, Grammatik och semantik - att beskriva och värdera Omtentamen NODB04, SFSH01, SFSH10 SOL Lingvisten L201 2016-10-03 19:32