Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 34 Mån 2015-08-17 v 34
14 - 19 FRTN01 FRTN01-0114 Tentamen Tentamen BME4, C5-ssr, D4-is, D4-se, D4-ssr, E4-ra, E4-ssr, F4, F4-r, M4-fo, M4-me, Pi4-pv Sparta:C-D 70 platser 2016-10-03 16:31
 
Tentamen