Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 35 Tors 2015-08-27 v 35
14 - 19 ETS200 ETS200-0104 Programvarutestning Omtentamen med föranmälan C4-da, D4-se, E4-pv, F4, F4-pv, I4, I4-pvs, Pi4 E:2116 10 pl 2016-10-03 16:31
 
Omtentamen med föranmälan