Tentor
Tentamen
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 33 Lör 2013-08-17 v 33
13 - 17 FPRA11, FPRA21, FPRK01, HTXF04 FPRA11-0701, FPRA11-0702, FPRA11-0703, FPRA11-0704, FPRA11-0705, FPRA21-0701, FPRA21-0702, FPRA21-0703, FPRA21-0705, HTXF04-0901, HTXF04-0903 Introduktion och moralfilosofins historia, Kritiskt tänkande i värdefrågor, Moralfilosofi, Religionsfilosofi och estetik, Samhällsfilosofi, Fördjupad moralfilosofi, Modern samhällsfilosofi, Moralfilosofins klassiker, Valfri fördjupning, Vetenskapsteoretisk orienteringskurs, Kritiskt tänkande och retorik Tentamen Kungshuset sal 104 Uppsamlingstentamen. Lokal: sal 104, KungshusetFPRA11-2013-VT,FPRA21-2013-VT,FPRK01-2013-VT, 2013-12-20 09:42
13 - 17 FTEA12, FTEA21 FTEA12-0701, FTEA12-0702, FTEA12-0703, FTEA12-0704, FTEA12-0705, FTEA21-0801, FTEA21-0802, FTEA21-0803, FTEA21-0804, FTEA21-0805 Filosofihistorisk översiktskurs, Filosofisk metod, Filosofi från 1900, Vetenskapsteori, Tema medvetandefilosofi, Kunskapsteori, Formell logik, Språkfilosofi, Filosofisk logik, Metafysiska frågor i analytisk filosofi Tentamen Uppsamlingstentamen alla delkurser. Lokal: sal 104, KungshusetFTEA12-2013-VT,FTEA21-2013-VT, 2013-12-20 09:42
v 34 Mån 2013-08-19 v 34
8 - 13 HARA04 Tentamen lok:MA08-A,lok:MA08-B,lok:MA08-C,HARA04-2013-VT-1,HARA04-2013-VT-2, 2013-12-20 09:32
9 - 14 GEKA01, GEOA70, GEOA80, GEOB01, GEOB03-04, GEOD01, GEOM05-06, GEOP01 Tentamen Rodinia (Sal 243) Omtenta. OBS! Hur lång tid man har på sig att skriva tentan varierar på de olika kurserna.N-GEOA80-ht12,N-GEOB01-ht12,N-GEOB04-ht12,N-GEOM05-ht12,GEKA01-2013-VT,GEOA70-2013-VT,GEOB03-2013-VT,GEOD01-2013-VT,GEOM06-2013-VT,GEOP01-2013-VT, 2013-12-20 09:57
  Ons 2013-08-21
8 - 13 HARA06, HARA18-19, PEAB04 Tentamen Omtentamen. Lokal MA10 A-Blok:MA10-A,lok:MA10-B,HARA06-2012-HT,PEAB04-2013-VT,HARA18-2013-VT-1,HARA18-2013-VT-2,HARA19-2013-VT-1,HARA19-2013-VT-2, 2013-12-20 09:32
9 - 12 ARKA12 ARKA12-1101 Skandinaviens och Europas arkeologi, järnåldern Tentamen Arkeologi - Stora salen Uppsamlingstentamen, artefakttentamenARKA12-2013-VT, 2013-12-20 09:57
9 - 14 GEOA80, GEOB01-03 Tentamen Rodinia (Sal 243) Omtenta. OBS! Hur lång tid man har på sig att skriva tentan varierar på de olika kurserna.N-GEOA80-ht12,N-GEOB01-ht12,GEOB02-2013-VT,GEOB03-2013-VT, 2013-12-20 09:57
  Tors 2013-08-22
8 - 13 HARG01, HARG06, PEAB05 Tentamen lok:MA08-A,lok:MA08-B,lok:MA08-C,PEAB05-2012-HT,HARG06-2013-VT, 2013-12-20 09:32
v 35 Tis 2013-08-27 v 35
8 - 13 EXTA01 Tentamen W1 Lokal=Inst 2016-10-16 16:44
  Tors 2013-08-29
10 - 15 EUHA15 Tentamen SOL Humanisten H135b EUHA15-2013-VT, 2013-12-20 09:57
  Fre 2013-08-30
9 - 12 SUSA12 SUSA12-1201 Svenska: Introduktionskurs för utbytesstudenter 2 Tentamen SOL Humanisten H135a, SOL Humanisten H339, SOL Humanisten H435, SOL Lingvisten L201 SUSA12-2013-VT, 2013-12-20 09:57
14 - 19 HARG16 Tentamen Sparta:C Medtag legitimation!HARG16-2013-VT, 2013-12-20 09:51

Tentor
Omtentamen
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 32 Lör 2013-08-10 v 32
9 - 13 GEMA01 GEMA01-0308, GEMA01-0408 Kultur och samhälle, Skönlitteratur Omtentamen GEMA01-2013-VT,, Humhör 2013-12-20 09:29
9 - 13 LIVR25 LIVR25-0801 Latinamerikansk litteratur under 1900-talet Omtentamen LIVR25-2013-VT,, Humhör 2013-12-20 09:29
9 - 13 RUMA02 RUMA02-0701 Skriftlig språkfärdighet Omtentamen RUMA02-2013-VT-HALVFART,, Humhör 2013-12-20 09:29
9 - 13 SPAA01, SPAA21 SPAA01-0701, SPAA21-1201 Spansk och latinamerikansk text, Latinamerika - text och samhälle Omtentamen SOL Humanisthusets hörsal SPAA01-2013-VT,SPAA21-2013-VT, 2013-12-20 09:29
9 - 13 SPAB01-02 SPAB01-0701, SPAB02-0701 Delkurs I Omtentamen SPAB01-2012-HT,SPAB02-2013-VT,, Humhör 2013-12-20 09:29
14 - 18 FRAA01 FRAA01-0703 Skriftlig språkfärdighet Omtentamen FRAA01-2013-VT,, Humhör 2013-12-20 09:29
14 - 18 FRAA02 FRAA02-0703 Skriftlig språkfärdighet med översättning Omtentamen FRAA02-2013-VT-HELTID,, Humhör 2013-12-20 09:29
14 - 18 GEMA01 GEMA01-0108 Grammatik Omtentamen GEMA01-2013-VT,, Humhör 2013-12-20 09:29
14 - 18 ITAA01, ITAA12 ITAA01-0703, ITAA12-1003 Text och litteraturhistoria Omtentamen SOL Humanisthusets hörsal ITAA01-2012-HT-HALVFART,ITAA01-2013-VT-HELTID,ITAA12-2013-VT, 2013-12-20 09:33
14 - 18 SPAB01-02 SPAB01-0702, SPAB02-0702 Delkurs II Omtentamen SPAB01-2012-HT,SPAB02-2013-VT,, Humhör, A.Vasquez 2013-12-20 09:29
v 33 Mån 2013-08-12 v 33
9 - 13 FRAA01 FRAA01-0705 Franska litteraturen och litterära texter Omtentamen SOL Humanisthusets hörsal FRAA01-2013-VT, 2013-12-20 09:29
9 - 13 FRAA02 FRAA02-0702 Muntlig språkfärdighet, fonetik Omtentamen FRAA02-2013-VT-HELTID,, Humhör 2013-12-20 09:29
9 - 13 FRAB06, SASH25 FRAB06-0901, SASH25-0701 Europeiska unionen (L'Union Européenne), L´Union Européenne Omtentamen SASH25-2012-HT,FRAB06-2013-VT,, Humhör 2013-12-20 09:29
9 - 13 LATA03 LATA03-1002 Syntax och översättningövningar Omtentamen LATA03-2013-VT,, Humhör 2013-12-20 09:29
9 - 13 SFSA15 SFSA15-1201 Svenska som främmande språk: Nivå 5 Omtentamen SOL Lingvisten L201 SFSA15-2013-VT, 2013-12-20 09:57
14 - 18 FRAK01 FRAK01-0701 Skriftlig språkfärdighet Omtentamen FRAK01-2013-VT,, Humhör 2013-12-20 09:29
14 - 18 ITAA01 ITAA01-0704 Kultur och samhälle Omtentamen ITAA01-2013-VT-HELTID,, Humhör 2013-12-20 09:29
14 - 18 ITAA02 ITAA02-0701 Den skrivna italienskan Omtentamen ITAA02-2013-VT, 2013-12-20 09:29
14 - 18 SPAA01, SPAA21 SPAA01-0703, SPAA21-1203 Text om latinamerikanskt samhälle under 1900-talet, Spansk och latinamerikansk film Omtentamen SOL Humanisthusets hörsal SPAA01-2013-VT,SPAA21-2013-VT, 2013-12-20 09:29
16 - 16 GNVA01 Omtentamen Uppsamlingstentamen, sista anmälningsdagGNVA01-2013-VT, 2013-12-20 09:38
  Tis 2013-08-13
9 - 13 LATA03 LATA03-1001 Republikansk prosa Omtentamen LATA03-2013-VT,, Humhör , 9-13 2013-12-20 09:29
9 - 13 LATB01 LATB01-0701, LATB01-0702 Grammatik I, Grammatik II med textstudium Omtentamen LATB01-2013-VT,, Humhör 9-13 2013-12-20 09:29
9 - 14 NYGA12, NYGB01 NYGA12-0901, NYGA12-0904, NYGB01-0701 Skriftlig språkfärdighet, Grammatik, Nybörjarkurs I Omtentamen SOL Humanisthusets hörsal NYGA12-2013-VT,NYGB01-2013-VT, 2013-12-20 09:29
9 - 13 TYSA01 TYSA01-0702 Realia Omtentamen Lokal: A129bTYSA01-2013-VT, 2013-12-20 09:33
9 - 13 TYSA21 TYSA21-0702 Textstudium med litteratur- och kulturhistoria Omtentamen Lärare: Ursula Larsson Lokal: A129bTYSA21-2013-VT-HELTID, 2013-12-20 09:33
9 - 13 TYSA31, TYSK01 TYSA31-0703, TYSK01-0703 Tysk språkhistoria Omtentamen Lokal: A129bTYSA31-2013-VT,TYSK01-2013-VT, 2013-12-20 09:33
9 - 12 TYSB01, TYSB11 TYSB01-0701, TYSB11-0701 Grundläggande grammatik och textförståelse, basdel Omtentamen Lokal: A129bTYSB01-2013-VT,TYSB11-2013-VT, 2013-12-20 09:33
10 - 10 STVA12 STVA12-D3 Internationell politik Omtentamen, Utlämning av uppgift STVA12-2013-VT, 2013-12-20 09:55
11 - 12 STVA03 Omtentamen, Utlämning av uppgift STVA03-2013-VT, 2013-12-20 09:53
14 - 18 FRAA02 FRAA02-0704, FRAA02-0705 Text och textproduktion: text, Text och textproduktion: textproduktion Omtentamen FRAA02-2013-VT-HELTID,, Humhör 2013-12-20 09:29
14 - 18 LATA02 LATA02-0901 Klassisk prosa Omtentamen LATA02-2013-VT,, Humhör 2013-12-20 09:29
14 - 18 SPAA01, SPAA21 SPAA01-0704, SPAA21-1204 Spansk litterär text från 1900-talet, Spansk text från guldåldern Omtentamen SOL Humanisthusets hörsal SPAA01-2013-VT,SPAA21-2013-VT, 2013-12-20 09:29
  Ons 2013-08-14
8 - 11 ENGA01, ENGA21, ENGK01 ENGA01-0707, ENGA21-0707, ENGK01-0704 Ordkunskap Omtentamen ENGA01-2013-VT-HELTID,ENGA21-2013-VT,ENGK01-2013-VT,, Skrivsal MA8 2013-12-20 09:33
9 - 13 ENBC11 ENBC11-0901 Business Communication II Omtentamen SOL Absalon A129b ENBC11-2012-HT, 2013-12-20 09:48
9 - 13 SFSA16, SVEF21-22 SFSA16-1201, SVEF21-1101, SVEF22-1101 Svenska som främmande språk: Nivå 6, Praktisk svensk grammatik Omtentamen SOL Lingvisten L201 SVEF22-2012-HT,SFSA16-2013-VT,SVEF21-2013-VT, 2013-12-20 09:57
14 - 18 SPAA01, SPAA21 SPAA01-0702, SPAA21-1202 Text om spanskt samhälle under 1900-talet, Spansk språkvetenskap Omtentamen SOL Absalon A121, SOL Absalon A129b SPAA01-2013-VT,SPAA21-2013-VT, 2013-12-20 09:29
  Tors 2013-08-15
8 - 14 MKVA11 Omtentamen SOL Humanisten H435, SOL Lingvisten L201 Uppsamlingstenta delkurs 2 kl. 9-14MKVA11-2013-VT, 2013-12-20 09:55
9 - 14 ARAA10, ARAB23, ARAC11, RYSA01, RYSB11 ARAA10-1103, ARAB11-0701, ARAB23-0701, RYSA01-0806 Grundläggande arabisk grammatik II, Modern standardarabiska: Introduktion II, Tidningstext II, Rysk litteraturhistoria Omtentamen SOL Absalon A121 RYSA01-2013-VT,RYSB11-2013-VT,ARAA10-2013-VT,ARAB23-2013-VT,ARAC11-2013-VT, 2013-12-20 09:49
9 - 14 TYSA01 TYSA01-0703 Syntax och översättning Omtentamen Lärare: Britt-Marie Ek Lokal: A129bTYSA01-2013-VT, 2013-12-20 09:33
9 - 13 TYSA31, TYSK01 TYSA31-0701, TYSK01-0701 Skriftlig språkfärdighet Omtentamen Lärare: Britt-Marie Ek Lokal: A129bTYSA31-2013-VT,TYSK01-2013-VT, 2013-12-20 09:33
13 - 17 ENGA21, ENGK01, LIVR43 ENGA21-0701, ENGK01-0701, LIVR43-0801 Grammatik, Engelsk litteraturvetenskap, Den tidigmoderna och victorianska romanen Omtentamen SOL Humanisten H339 ENGA21-2013-VT,LIVR43-2013-VT,ENGK01-2013-VT.1, 2013-12-20 09:57
14 - 18 SPAA01, SPAA21 SPAA01-0705, SPAA21-1205 Spansk grammatik med övningar Omtentamen SOL Absalon A121, SOL Absalon A129b SPAA01-2013-VT,SPAA21-2013-VT,, SPAA01, (14-17) = 3 Timmar! 2013-12-20 09:29
  Fre 2013-08-16
8 - 14 MKVA11 Omtentamen SOL Absalon A129b Omtenta delkurs 4 kl. 9-14MKVA11-2013-VT, 2013-12-20 09:55
9 - 14 ARAA10, ARAA31, ARAC12, RYSA01-02 ARAA10-1101, ARAA31-0802, ARAB12-0701, RYSA01-0802 Grundläggande arabisk grammatik I, Muntlig och skriftlig språkfärdighete, Kommunikativ arabiska II, Rysk text Omtentamen SOL Absalon A121 RYSA01-2013-VT,RYSA02-2013-VT,ARAA10-2013-VT,ARAA31-2013-VT,ARAC12-2013-VT, 2013-12-20 09:49
9 - 13 SFSA13 SFSA13-1201 Svenska som främmande språk: Nivå 3 Omtentamen SOL Lingvisten L201 SFSA13-2013-VT, 2013-12-20 09:57
9 - 13 TYSA21 TYSA21-0706 Översättning Omtentamen Lokal: L403TYSA21-2013-VT-HELTID, 2013-12-20 09:33
13 - 14 STVA12 STVA12-D3 Internationell politik Inlämning, Omtentamen STVA12-2013-VT, 2013-12-20 09:55
14 - 16 ENGA21, ENGK01 ENGA21-0702, ENGK01-0703 Översättning Omtentamen SOL Absalon A129b ENGA21-2013-VT,ENGK01-2013-VT, 2013-12-20 09:57
14 - 19 NEKA12 NEKA12-1104 Internationell ekonomi Omtentamen lok:MA10-A,lok:MA10-B,lok:MA10-C,lok:MA10-D,lok:MA10-E,lok:MA10-F,lok:MA09-E,lok:MA09-F,NEKA12-2013-VT, 2013-12-20 09:57
  Lör 2013-08-17
9 - 13 FRAA01 FRAA01-0704 Franska språket och dess struktur Omtentamen SOL Humanisthusets hörsal FRAA01-2013-VT, 2013-12-20 09:29
9 - 13 FRAB01 FRAB01-0701, FRAB01-0702 Franska språket och kulturen I, Franska språket och kulturen II Omtentamen FRAB01-2013-VT,, Humhör 2013-12-20 09:29
9 - 13 GEMA25 GEMA25-0107 Tyska för tekniker Omtentamen Lärare: Mikael Nystrand Lokal: L503GEMA25-2012-HT, 2013-12-20 09:33
9 - 13 ITAA01, ITAA11 ITAA01-0701, ITAA11-0901 Den skrivna italienskan Omtentamen ITAA01-2013-VT-HELTID,ITAA11-2013-VT,, Humhör 2013-12-20 09:29
9 - 13 ITAC02 ITAC02-0902 Text Omtentamen ITAC02-2013-VT,, Humhör 2013-12-20 09:29
9 - 13 ITAK01 ITAK01-0701 Fördjupning i det italienska språket Omtentamen ITAK01-2013-VT,, Humhör 2013-12-20 09:44
9 - 14 JAPC01, JAPC03, JAPK11, KINC02, KINK11 JAPC01-1102, JAPC03-1101 Textkurs II, Textkurs 5 Omtentamen SOL Lingvisten L123 KINC02-2012-HT,JAPC01-2012-HT,JAPC03-2012-HT,KINK11-2013-VT,JAPK11-2013-VT, 2013-12-20 09:57
9 - 14 SFSA18 SFSA18-1201 Svenska som främmande språk: Nivå 8 Omtentamen SOL Lingvisten L207 SFSA18-2013-VT, 2013-12-20 09:57
9 - 13 SVEA13 SVEA13-1203 Svensk grammatik och semantik i ett andraspråksperspektiv Omtentamen SOL Lingvisten L201 SVEA13-2013-VT, 2013-12-20 09:57
9 - 13 TYSE01 TYSE01-0701 Grammatik och allmän text Omtentamen Lokal: L503TYSE01-2012-HT, 2013-12-20 09:33
13 - 14 TYSA02 TYSA02-0902 Text och ordkunskap Omtentamen SOL Lingvisten L403 TYSA02-2013-VT, 2013-12-20 09:33
14 - 18 FRAB02 FRAB02-0701, FRAB02-0702 Franska språket och kulturen I, Franska språket och kulturen II Omtentamen FRAB02-2013-VT,, Humhör 2013-12-20 09:29
14 - 18 ITAC02 ITAC02-0901 Grammatik och skriftlig språkfärdighet Omtentamen ITAC02-2013-VT,, Humhör 2013-12-20 09:29
14 - 19 ITAD01 ITAD01-0901, ITAD01-0902 Grammatik och skriftlig språkfärdighet, Text Omtentamen SOL Humanisthusets hörsal ITAD01-2013-VT, 2013-12-20 09:27
14 - 18 ITAK01 ITAK01-0702 Text, historia och litteraturhistoria Omtentamen ITAK01-2013-VT,, Humhör 2013-12-20 09:44
14 - 19 NYGA12, NYGB01 NYGA12-0902, NYGA12-0903, NYGB01-0702 Dimotisk litteratur, Muntlig språkfärdighet, Nybörjarkurs II Omtentamen NYGA12-2013-VT,NYGB01-2013-VT,, Humhör 2013-12-20 09:29
15 - 17 TYSA02 TYSA02-0901 Grammatik Omtentamen SOL Lingvisten L403 TYSA02-2013-VT, 2013-12-20 09:33
  Sön 2013-08-18
9 - 14 JAPC03, KINC04 JAPC03-1102 Textkurs 6 Omtentamen SOL Lingvisten L123 JAPC03-2011-HT,KINC04-2012-HT,JAPC03-2012-HT, 2013-12-20 09:57
v 34 Mån 2013-08-19 v 34
9 - 13 ENGA01, ENGB02 ENGA01-0702, ENGB02-0801 Grammatik Omtentamen SOL Humanisthusets hörsal ENGA01-2013-VT-HELTID,ENGB02-2013-VT, 2013-12-20 09:33
9 - 14 EXTA35, KINC11, KINC13, OSHA01-02 KINC11-1101, KINC13-1101, OSHA01-0801, OSHA02-0801 Textkurs I, Modern kinesisk skönlitteratur, Kinas äldre historia, Japans äldre historia Omtentamen SOL Humanisten H140 KINC11-2012-HT,KINC13-2012-HT,OSHA01-2013-VT,OSHA02-2013-VT, 2013-12-20 09:57
9 - 9 GNVN14 Omtentamen Re-examination publishedGNVN14-2013-VT, 2013-12-20 09:34
9 - 13 NODA11, NODB02, NODB11, NOIB01, SFSA12 NODA12-1004, NODB11-1001, NODB12-1001, NOIB01-0701, SFSA12-1201 Dansk språkvariation, Danska: En introduktion, Isländska: En introduktion, Svenska som främmande språk: Nivå 2 Omtentamen SOL Lingvisten L201 SFSA12-2013-VT,NODB11-2013-VT-KVÄLL,NOIB01-2013-VT, 2013-12-20 09:57
9 - 13 NODB12, NODB14 NODB12-1001, NODB14-1101 Dansk språkvariation, Dansk språkvariation i teori och praktik Omtentamen SOL Lingvisten L123 NODB12-2011-HT,NODB14-2013-VT, 2013-12-20 09:57
9 - 14 ARAA10, ARAA31, ARAH12, HEBA20, RYSA01, RYSB02, SASH23 ARAA10-1104, ARAA31-0801, ARAH12-1201, HEBA20-1301, HEBA20-1302, RYSA01-0801, RYSB02-0801, SASH23-0801 Kommunikativ arabiska II, Textkurs, Mellanösterns moderna historia, Grammatik och läsförståelse, Muntlig och skriftlig språkfärdighet, Rysk grammatik, Introduction to the Middle East Omtentamen SOL Absalon A121 ARAH12-2012-HT,RYSA01-2013-VT,RYSB02-2013-VT,ARAA10-2013-VT,ARAA31-2013-VT,SASH23-2013-VT,HEBA20-2013-VT, 2013-12-20 09:49
9 - 13 SVEF21, SVEF24 SVEF21-1103, SVEF24-1101 Fonetik och uttal Omtentamen SOL Lingvisten L207 SVEF21-2013-VT,SVEF24-2013-VT, 2013-12-20 09:57
11 - 13 JAPC02 JAPC02-1002 Textkurs 4 Omtentamen SOL Humanisten H429b JAPC02-2012-VT, 2013-12-20 09:57
11 - 12 SIMM22 Omtentamen SIMM22-2012-VT.7, 2013-12-20 09:53
11 - 12 SIMM25 Omtentamen SIMM25-2013-VT, 2013-12-20 09:48
14 - 16 ENGA01, ENGB02 ENGA01-0703, ENGB02-0802 Översättning Omtentamen SOL Humanisthusets hörsal ENGA01-2013-VT-HELTID,ENGB02-2013-VT, 2013-12-20 09:33
14 - 18 FEKG60 Omtentamen Kårhusets Gasquesal E-vCiv,FEKG60-2013-VT, 2013-12-20 09:55
14 - 18 FEKA80-81, FEKH10, FEKH60 FEKA80-D4 Marknadsföring Omtentamen lok:MA10-A,lok:MA10-B,lok:MA10-C,lok:MA10-D,lok:MA10-E,lok:MA10-F,lok:MA10-G,lok:MA10-H,lok:MA10-I,E-vFEKB0X,FEKA81-2013-VT,FEKH10-2013-VT,FEKH60-2013-VT,FEKA80-2013-VT, 2013-12-20 09:51
  Tis 2013-08-20
8 - 12 FEKG50 Omtentamen lok:MA10-C,lok:MA10-D,lok:MA10-E,lok:MA10-F,lok:MA10-G,E-vCiv,FEKG50-2013-VT, 2013-12-20 09:55
9 - 14 ARAA10 ARAA10-1102 Kommunikativ arabiska I Omtentamen SOL Absalon Betalabbet (A116) ARAA10-2013-VT, 2013-12-20 09:54
9 - 13 ENGA01 ENGA01-0706 Historia och kultur Omtentamen SOL Humanisthusets hörsal ENGA01-2013-VT-HELTID, 2013-12-20 09:33
9 - 14 JAPC02, KINC11, KINC13, OSHA01 JAPC02-1001, KINC11-1102, KINC13-1102, OSHA01-0802 Textkurs 3, Konversation I, Konversationskurs 5, Folkrepubliken Kinas historia Omtentamen SOL Humanisten H140 KINC11-2012-HT,KINC13-2012-HT,OSHA01-2013-VT,JAPC02-2013-VT, 2013-12-20 09:57
9 - 12 TYSA01 TYSA01-0701 Grammatik med textstudium Omtentamen Lärare: Mikael Nystrand Lokal: A129bTYSA01-2013-VT, 2013-12-20 09:33
9 - 13 TYSA21 TYSA21-0703 Grammatik Omtentamen Lärare: Britt-Marie Ek Lokal: A129bTYSA21-2013-VT-HELTID, 2013-12-20 09:33
9 - 13 TYSB02, TYSB11 TYSB02-0701, TYSB11-0703 Grundläggande grammatik och textförståelse, påbyggnadsdel Omtentamen Lokal: A129bTYSB02-2013-VT,TYSB11-2013-VT, 2013-12-20 09:33
11 - 12 STVA03 Inlämning, Omtentamen STVA03-2013-VT, 2013-12-20 09:54
  Ons 2013-08-21
9 - 12 ENGA01 ENGA01-0701 Fonetik Omtentamen SOL Humanisthusets hörsal ENGA01-2013-VT-HELTID, 2013-12-20 09:33
9 - 14 GEMA65, JAPC02, KINC12 JAPC02-1002, KINC12-1101 Textkurs 4, Textkurs 1 Omtentamen SOL Humanisten H140 KINC12-2013-VT,JAPC02-2013-VT,GEMA65-2013-VT, 2013-12-20 09:57
14 - 18 FEKA80, FEKA82, FEKG30, FEKH13 FEKA80-D2 Organisation Omtentamen Sparta:A-D E-vFEKB0X,E-vCiv,E-vKand,FEKA82-2013-VT,FEKH13-2013-VT,FEKA80-2013-VT,FEKG30-2013-VT, 2013-12-20 09:55
14 - 18 FEKG10, FEKH91 Omtentamen lok:MA10-A,lok:MA10-B,lok:MA10-C,lok:MA10-D,E-vEkon,FEKG10-2013-VT,FEKH91-2013-VT, 2013-12-20 09:56
14 - 16 FEKH20 Omtentamen Omtenta dugga 1 och 2(FEKH20) Lokal:MA10FEKH20-2013-VT, 2013-12-20 09:56
  Tors 2013-08-22
8 - 13 EDA011, EDA017 EDA011-0105, EDA017-0206 Tentamen, Tentamen i programmering Omtentamen BME1, E1, F1, I2, N1, Pi1 Vic:1B-C T-W3, 2016-10-16 16:42
8 - 13 EDA016 EDA016-0204 Kontrollskrivningar Omtentamen C1, D1 Vic:1A T-W3, 2016-10-16 16:42
8 - 13 EDA501, EDAA20 EDA501-0204, EDAA20-0210 Programmering, tentamen Omtentamen M1-2, W3 Vic:1D, Vic:2A T-B4,T-K4,T-L2,T-T4, 2016-10-16 16:42
8 - 13 HARG01 Omtentamen Omtentamen. Lokal MA8. Matteannexet, Sölvegatan 18.HARG01-2013-VT, 2013-12-20 09:11
8 - 13 HARG04 Omtentamen Tentamen. Lokal MA8. Matteannexet, Sölvegatan 18.HARG04-2013-VT, 2013-12-20 09:12
9 - 14 KINC12, KNDA32, OSHA02 KINC12-1103, OSHA02-0802 Textkurs 2, Japans moderna historia Omtentamen SOL Humanisten H140 KINC12-2013-VT,KNDA32-2013-VT,OSHA02-2013-VT, 2013-12-20 09:57
9 - 13 NOIB02, SFSA17, SVEA13 NOIB02-0701, SFSA17-1201, SVEA13-1204 Nyisländska: Fortsättningskurs, Svenska som främmande språk: Nivå 7, Fonetik i ett andraspråksperspektiv Omtentamen SOL Lingvisten L207 SFSA17-2013-VT,SVEA13-2013-VT,NOIB02-2013-VT, 2013-12-20 09:57
9 - 14 SSLA01-02, SVEA11, SVEA20-21 SSLA01-1102, SVEA11-0707, SVEA20-1205, SVEA21-0807, SVEA21-0809 Svensk grammatik, Fonetik Omtentamen SOL Lingvisten L201 SVEA21-2012-VT,SSLA01-2013-VT,SSLA02-2013-VT,SVEA11-2013-VT,SVEA20-2013-VT, 2013-12-20 09:57
9 - 12 TYSA21 TYSA21-0704 Språkkunskap Omtentamen Lokal: L403TYSA21-2013-VT-HELTID, 2013-12-20 09:33
9 - 13 TYSA31, TYSK01 TYSA31-0702, TYSK01-0702 Tysk språkvetenskap Omtentamen Lokal: L403TYSA31-2013-VT,TYSK01-2013-VT, 2013-12-20 09:33
14 - 18 EDA050 EDA050-0212 Tentamen i operativsystem Omtentamen D4-is, E4-pv Vic:1A T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-16 16:43
14 - 18 FEKA80, FEKA83, FEKH62, FEKH80-81 FEKA80-D3 Ekonomistyrning Omtentamen lok:MA10-A,lok:MA10-B,lok:MA10-C,lok:MA10-D,lok:MA10-E,lok:MA10-F,lok:MA10-G,lok:MA10-H,lok:MA10-I,E-vFEKB0X,FEKA83-2013-VT,FEKH80-2013-VT,FEKH81-2013-VT,FEKA80-2013-VT,FEKH62-2013-VT, 2013-12-20 09:49
14 - 19 FHL013 FHL013-0199 Hållfasthetslära AK I Omtentamen M2, MD2 Sparta:A 2016-10-16 16:43
14 - 20 LAGB01 Omtentamen Omsalstentamen VT 2013. Lokal: MA9 del A-D.lok:MA09-A,lok:MA09-B,lok:MA09-C,lok:MA09-D,J-LAGB01-alla, 2013-12-20 09:05
  Fre 2013-08-23
8 - 12 FEKA80, FEKA84, FEKG20, FEKG40, FEKH92 FEKA80-D1 Extern redovisning och räkenskapsanalys Omtentamen Vic:2B-D, Vic:3A-D E-vFEKB0X,E-vCiv,FEKA84-2013-VT,FEKG20-2013-VT,FEKH92-2013-VT,FEKA80-2013-VT,FEKG40-2013-VT, 2013-12-20 09:55
8 - 12 LAGE02 Omtentamen Examinationsmoment Salstentamen Resultatet publiceras måndag 16 september 2013lok:MA10-H,lok:MA10-I,J-LAGE02-alla, 2013-12-20 09:12
8 - 13 VGTF05 VGTF05-0111 Geoteknik Omtentamen V3 V:O1 2016-10-16 16:44
9 - 12 LINA13, LINB01 LINA13-1102, LINB01-0701 Talkommunikation - fonetikens grunder Omtentamen SOL Lingvisten L207 LINA13-2013-VT,LINB01-2013-VT, 2013-12-20 09:57
9 - 13 LIVA04, SSLA01 LIVA04-1003, SSLA01-1106 Från barocken till romantiken, Äldre litteraturhistoria Omtentamen SOL Absalon A129b SSLA01-2013-VT,LIVA04-2013-VT, 2013-12-20 09:57
13 - 15 SIMP26 Omtentamen Hus R:236 SIMP26-2013-VT, 2013-12-20 09:56
14 - 20 LAGC02 Omtentamen MA8J-LAGC02-alla, 2013-12-20 09:10
14 - 19 NEKA12 NEKA12-1103 Finansiell ekonomi Omtentamen Vic:2A-D, Vic:3A-D NEKA12-2013-VT, 2013-12-20 09:57
  Lör 2013-08-24
8 - 13 STAA30-31, STAG11 STAA31-D2 Grundkurs 1 Omtentamen Sparta:C-D STAA30, STAA31 delkurs 2, Statistiska metoderSTAA30-2013-VT,STAA31-2013-VT,STAG11-2013-VT, 2013-12-20 09:57
9 - 14 FÖUN04 FÖUN04-0801 Genrekunskap och textanalys Omtentamen SOL Lingvisten L123 FÖUN04-2013-VT, 2013-12-20 09:57
9 - 13 TYSE01 TYSE01-0702 Ekonomisk text och realia med skriftlig språkfärdighet Omtentamen SOL Lingvisten L403 TYSE01-2011-HT, 2013-12-20 09:33
v 35 Mån 2013-08-26 v 35
8 - 13 EDAF15 EDAF15-0110 Algoritmimplementering Omtentamen D4-is, F4-bs, Pi3 Vic:1A T-D4,T-F4, 2016-10-16 16:43
8 - 14 BIOA01, MOBA01 Omtentamen Cerebrum höger (D215b), Cerebrum vänster (D215a), Receptorn (D205) N-BIOA01-ht12,N-MOBA01-ht12,MOBA01-2013-VT, 2013-12-20 09:55
9 - 12 AUDA22, LOGA22 AUDA22-1201, LOGA22-1201 Talproduktion och taltranskription Omtentamen SOL Lingvisten L207 AUDA22-2013-VT,LOGA22-2013-VT, 2013-12-20 09:57
9 - 14 STAG12 Omtentamen Alfa1:1048 STAG12-2013-VT, 2013-12-20 09:57
11 - 12 STVA01 Inlämning, Omtentamen STVA01-2013-VT, 2013-12-20 09:42
12 - 16 EKHA22 E-EKHA22-D1 Det förindustriella samhället Omtentamen EC1:136 EKHA22-2013-VT, 2013-12-20 09:57
14 - 19 EDAN15 EDAN15-0210 Tentamen Omtentamen D4-dpd, D4-is, E4-dpd, E4-pv, M4-me, MSOC1, MWIR2 lok:MA09-C,, 25 pl 2016-10-16 16:43
14 - 19 FHL064, FHLF01 Omtentamen M:L1-2, M:M1 T-E4,T-F3,T-M3,T-M4-bem,T-M4-fo,T-M4-pu,T-MD4,T-N4, 2013-12-20 08:22
14 - 14 GNVN14 Omtentamen Re-examination submittedGNVN14-2013-VT, 2013-12-20 09:34
  Tis 2013-08-27
8 - 13 EDA095 EDA095-0212 Tentamen i nätverksprogrammering Omtentamen C2-3, L4-gi lok:MA09-A,T-D4,T-D4-ks,T-F4,, 25 pl 2016-10-16 16:43
9 - 13 AUDA13, LINA21, LINC01, LOGA13 AUDA13-0701, LINA21-0703, LINC01-0701, LOGA13-0701 Lingvistik, Rösten och talet Omtentamen SOL Lingvisten L201 AUDA13-2012-HT,LOGA13-2012-HT,LINA21-2013-VT,LINC01-2013-VT, 2013-12-20 09:57
12 - 16 EKHA22 E-EKHA22-D2 Tillväxt och omvandling i den moderna eran Omtentamen EC1:136 EKHA22-2013-VT, 2013-12-20 09:57
  Ons 2013-08-28
8 - 13 FHL013 FHL013-0299 Hållfasthetslära AK II Omtentamen M2, MD2 Sparta:D 2016-10-16 16:43
8 - 13 FHL090 FHL090-0101 Brottmekanik, FK Omtentamen M4-bem M:M2 2016-10-16 16:43
9 - 13 AUDA22, LINA21, LINC02, LOGA22 AUDA22-1202, LINA21-0701, LINC02-0701, LOGA22-1202 Talets akustik och perception samt rösten, Grammatik Omtentamen SOL Lingvisten L201 LINA21-2013-VT,LINC02-2013-VT,AUDA22-2013-VT,LOGA22-2013-VT, 2013-12-20 09:57
14 - 19 STAA30, STAA32, STAE01, STAG15 Omtentamen Sparta:C-D STAA30 delkurs 4 STAA32 delkurs 1 Statistisk analys och undersökningsmetodikSTAA30-2013-VT,STAA32-2013-VT,STAG15-2013-VT,STAE01-2013-VT, 2013-12-20 09:57
15 - 19 SVEF25 SVEF25-1101 Ordförråd och muntlig språkfärdighet Omtentamen SOL Lingvisten L207 SVEF25-2013-VT, 2013-12-20 09:57
  Tors 2013-08-29
8 - 13 EDAA01 EDAA01-0208 Tentamen Omtentamen C1, D1, E2, F2, L3, M3, Pi2 Sparta:A-B, Sparta:D 2016-10-16 16:42
9 - 13 EXTA26, NOIB04, SFSA11, SFSA14, SVEE13 EXTA26-0112, NOIB04-0701, SFSA11-1201, SFSA14-1201, SVEE13-1201 Svenska för utbytesstuderande, nivå 3, Isländska: Islands historia, språk och kultur, Svenska som främmande språk: Nivå 1, Svenska som främmande språk: Nivå 4, Svenska för utbytesstudenter: Nivå 3 Omtentamen SOL Lingvisten L503 EXTA26-2012-HT,SFSA11-2013-VT,SFSA14-2013-VT,SVEE13-2013-VT,NOIB04-2013-VT, 2013-12-20 09:57
9 - 13 LIVA03-04, SSLA01 LIVA03-1002, LIVA04-1006, SSLA01-1107 Från realismen till symbolismen, Modern litteraturhistoria Omtentamen SOL Humanisten H239a SSLA01-2013-VT,LIVA03-2013-VT,LIVA04-2013-VT, 2013-12-20 09:57
9 - 13 EXTA24, SSLA01, SVEA11, SVEE11, SVEE14 EXTA24-0112, SSLA01-1104, SVEA11-0701, SVEE14-1201 Svenska för utbytesstuderande, nivå 1, Svenska språket i vår egen tid, Svenska för utbytesstudenter: Nivå 4 Omtentamen SOL Lingvisten L201 Tagit bort SVEA20 pga felaktig bokning. litt-lgoSSLA01-2012-HT,EXTA24-2013-VT,SVEA11-2013-VT,SVEE11-2013-VT,SVEE14-2013-VT, 2013-12-20 09:57
10 - 11 LAGF03 Omtentamen Grupprum 164 J-LAGF03-Grupp 1, 2013-12-20 09:57
10 - 11 LAGF03 Omtentamen Grupprum 165 J-LAGF03-Grupp 2, 2013-12-20 09:57
  Fre 2013-08-30
8 - 13 ETSF01 ETSF01-0210 Tentamen Omtentamen C3, D3 Vic:1A Lokal: Victoriastadion 1A (25 platser) tillsammans med EDA180. 2016-10-16 16:43
8 - 13 FHL105, FHLA01 FHL105-0103, FHLA01-0109 Hållfasthetslära, grundkurs, Hållfasthetslära, allmän kurs Omtentamen F2, Pi4-bs M:L1 T-Pi4, 2016-10-16 16:42
8 - 13 JURF03 Omtentamen Tetra Laval Uppsamlingstentamen, Allmän rättslära.J-JURF03-alla, 2013-12-20 09:57
8 - 12 LAGD01 Omtentamen Omsalstentamen Skatterätt VT 2013. Lokal: MA9 del A-B.lok:MA09-A,lok:MA09-B,J-LAGD01-alla, 2013-12-20 09:08
9 - 14 STAG16 Omtentamen Alfa1:1048 STAG16-2012-HT, 2013-12-20 09:57
  Lör 2013-08-31
9 - 14 FÖUN01 FÖUN01-0801 Svensk stilistik och språkvård Omtentamen SOL Lingvisten L123 FÖUN01-2012-HT, 2013-12-20 09:57
9 - 13 EXTA24, SVEE11 EXTA24-0112, SVEE11-1201 Svenska för utbytesstuderande, nivå 1, Svenska för utbytesstudenter: Nivå 1 Omtentamen SOL Lingvisten L403 EXTA24-2013-VT,SVEE11-2013-VT, 2013-12-20 09:57
14 - 19 STAA30-31, STAG13, TNX071 STAA31-D1, TNX071-0195 Grundkurs 1, Statistik med beslutsteori Omtentamen Sparta:A-B STAA30, STAA31 delkurs 1 Statistiska grundbegreppSTAA30-2013-VT,STAA31-2013-VT,STAG13-2013-VT, 2013-12-20 09:57

Tentor
Omtentamen med föranmälan
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 34 Tors 2013-08-22 v 34
8 - 13 EDAA10, EDT621 EDAA10-0211, EDT621-0106 Tentamen, Datorarkitekturer Omtentamen med föranmälan IDA1-2, IEA1 3T E210 2016-10-16 16:44
8 - 13 EIT070 EIT070-0110 Tentamen Omtentamen med föranmälan C3, E2 T-D2,T-F2,T-I4,T-Pi4, 2016-10-16 16:43
8 - 13 EIT140 EIT140-0105 OFDM för bredbandskommunikation Omtentamen med föranmälan T-C4,T-C4-ks,T-D4,T-E4,T-E4-ks,T-MSOC1,T-MWIR1,, See homepage of the course 2013-12-20 08:22
8 - 13 ESS040, ETI265 ESS040-0104, ETI265-0103 Digital signalbehandling, Tentamen Omtentamen med föranmälan BME2, C2, D2, F4-bg, F4-bm, F4-mt, F4-ssr lok:MA10-F,lok:MA10-G,T-E3,T-F4,, 50 platser 2016-10-16 16:43
8 - 13 ETS200 ETS200-0104 Programvarutestning Omtentamen med föranmälan C4-da, D4-pv, E4-pv, F4-pv, I4-pvs, Pi4-pv E:3315 T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-I4,T-Pi4, 2016-10-16 16:43
8 - 13 ETSF05, ETSF10 ETSF05-0310, ETSF10-0110 Tentamen Omtentamen med föranmälan C4-ks, D4-ks, E4-ks, MWIR2 E:2311 T-C2,T-C4,T-D4,T-E4, 2016-10-16 16:43
8 - 13 FAFA30, FAFF10, FAFF25 FAFA30-0109, FAFF10-0309, FAFF25-0109 Fysik, Teoridel 1, Termodynamik Omtentamen med föranmälan BI1, D3, F3 Sparta:A-B FAFF10 skriver kl 8-12 2016-10-16 16:43
8 - 13 FMA021 FMA021-0198 Kontinuerliga system Omtentamen med föranmälan F2, Pi2 Sparta:C T-D4,T-E3,T-M4, 2016-10-16 16:43
8 - 12 FMI031, FMI090, FMI110, FMIF01, FMIF10, FMIF15, FMIF20 FMI031-0106, FMI090-0101, FMI110-0102, FMIF01-0108, FMIF10-0109, FMIF15-0110, FMIF20-0111 Miljövetenskap med miljökemisk profil, Miljövård, avfallshantering, Miljövård: Miljöledning och miljörevision, Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling, Miljösystemanalys och hållbar utveckling, Teknisk miljövetenskap, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv Omtentamen med föranmälan I3, M4-en, MLIV1, Pi3, T4- ekon, V2, W4-ms Sparta:D T-A4,T-B4,T-C4,T-D4,T-E3,T-E4,T-E4-em,T-M4,T-MD4,T-RH4, 2016-10-16 16:43
8 - 13 FMI050, FMI055, FMIF05, FMIN10, VTVA01 FMI050-0199, FMI055-0103, FMIF05-0110, FMIN10-0111, VTVA01-0311 Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser, Miljösystemanalys, livscykelanalys, Miljö och management, Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning, Vägbyggnad Omtentamen med föranmälan E4-em, E4-pe, F4-es, L1, L4-fr, W4-es, W4-p T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-I4,T-Pi4,T-T5,T-V4,T-W3,T-W4-ms,, Lokal: SpD tills m FMI-kurser 2016-10-16 16:43
8 - 13 KBK011, KBK031, KBK070, KBKA01 KBK011-0105, KBK031-0105, KBK070-0105, KBKA01-0108 Biokemi, teori, Enzymteknologi, teori, Cellbiologi, teori, Inledande biokemi Omtentamen med föranmälan B1, B3, B4-pt KC:M T-B2,T-B4-mb,T-MBIO1,T-MLIV1, 2016-10-16 16:43
8 - 11 KETA01 KETA01-0311 Material- och energibalanser Omtentamen med föranmälan K1 KC:P 2016-10-16 16:44
8 - 12 KIM015 KIM015-0209 Teorimoment Omtentamen med föranmälan B4-mb, MBIO1, N4 Loka: Inst 2016-10-16 16:43
8 - 13 KOK032 KOK032-0205 Tentamen Omtentamen med föranmälan B2 KC:I T-K3, 2016-10-16 16:43
8 - 13 KOO065, KOO105 KOO065-0104, KOO105-0105 Mikroskopisk karaktärisering av material, Nanoanalys Omtentamen med föranmälan K4-m, MNAV1, N3, N4-m KC:H 2016-10-16 16:43
8 - 13 MAMN10, MAMN25 MAMN25-0111 Interaktionsdesign Omtentamen med föranmälan DC:567 Seminarierum T-C4,T-C4-da,T-D4,T-D4-bg,T-D5,T-L5-gi,T-MD5,T-Pi4, 2013-12-20 09:43
8 - 12 MMEF01 MMEF01-0110 Tribologi Omtentamen med föranmälan M3, MD3 Vic:3A 2016-10-16 16:43
8 - 13 MVK150, MVK160 MVK150-0199, MVK160-0199 Tillämpad numerisk strömningsmekanik, Värme- och massöverföring Omtentamen med föranmälan F4-bem, M4, M4-bem, M4-fo, Pi4-bs M:M2 T-F4,T-Pi4, 2016-10-16 16:43
8 - 12 VBMA01 VBMA01-0108 Arkitektur och bärverk Omtentamen med föranmälan A1-2 A:3011 Bedömningsrum 2016-10-16 16:44
8 - 13 VBR180, VBR230, VBRA10 VBR180-0108, VBR230-0103, VBRA10-0113 Riskanalysmetoder, Konsekvensberäkningar Omtentamen med föranmälan BI3, Pi4-mrk, RH4-rh V:Q1 T-Pi4, 2016-10-16 16:43
8 - 13 VBRF10 VBRF10-0112 Branddynamik Omtentamen med föranmälan BI2 V:R2 2016-10-16 16:43
8 - 13 VBEA20, VGM630, VVBF25 VBEA20-0112, VBEA20-0212, VGM630-0101, VVBF25-0111 Skriftlig tentamen företagsekonomi, Skriftlig tentamen byggprocessen, Geomatik, introduktion, Vägkonstruktion och produktionsplanering Omtentamen med föranmälan IBYA1-2, IBYI1, IBYV1-2 3T C548 Omtentan i VBEA20 är 4 tim. 2016-10-16 16:44
9 - 14 EXTF80 EXTF80-0111 GIT-teori Omtentamen med föranmälan L2 Atmosfären (Sal 209) 2016-10-16 16:43
9 - 14 VTVF35 VTVF35-0210, VTVF35-0310 Del 2-3 Omtentamen med föranmälan IBYI2 2016-10-16 16:44
12 - 14 KETA01 KETA01-0211 Beräkningsteknik Omtentamen med föranmälan K1 lok:KC:Agi, 2016-10-16 16:44
14 - 19 AEB020 AEB020-0104 Solel - grundkurs i solcellsteknik Omtentamen med föranmälan E4, E4-em, F4, F4-es, W4-es T-M4,, Lokal: Inst 2016-10-16 16:44
14 - 19 ETI170, ETIN30 ETIN30-0113 Integrerad radioelektronik Omtentamen med föranmälan E4-dpd, E4-hn, F4-hn, MSOC1, N4-hn T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,, Lokal=Inst 2016-10-16 16:43
14 - 19 MIE012 MIE012-0110, MIE012-0210 Elektroteknik, deltentamen 1-2 Omtentamen med föranmälan M3 Vic:2A-B T-MD3, 2016-10-16 16:43
14 - 19 VBEA05, VBEA10, VBEF05, VBEF10 VBEA05-0109, VBEA10-0110, VBEF05-0110, VBEF10-0110 Byggprocessen, Byggprocessen och projektledning, Skriftlig tentamen Omtentamen med föranmälan A3, L3, L4-fe, V2, V4-bf V:N1 2016-10-16 16:43
14 - 19 VSM010, VSMA15 VSM010-0189, VSMA15-0112 Mekanik Omtentamen med föranmälan BI1, V1 Sparta:D 2016-10-16 16:43
14 - 19 VVBF10 VVBF10-0110 Samhällsekonomi Omtentamen med föranmälan IBYI2, IBYV2, V3 V:O2 2016-10-16 16:44
  Fre 2013-08-23
8 - 13 EDA216 Omtentamen med föranmälan C2, D4-pv, E4-pv, F4-pv, L4-gi, Pi4-pv Vic:1A T-D4,T-E4,T-F4,T-I4,T-Pi4, 2016-10-16 16:43
8 - 13 EDA698, EDAF20 EDA698-0211, EDAF20-0212 Tentamen i realtidssystem, Tentamen Omtentamen med föranmälan IDA2-3, IEA2 3T E421 2016-10-16 16:43
8 - 13 EITF20, ETEN10 EITF20-0112, ETEN10-0110 Tentamen, Skriftlig tentamen Omtentamen med föranmälan D4-dpd, D4-is, E4-dpd, E4-f, E4-hn, F4-f, F4-hn, MFOT1, MSOC1, MWIR1, N4-hn E:2311 T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-16 16:43
8 - 13 FAFA01 FAFA01-0108 Fysik - Mekanik och vågor Omtentamen med föranmälan E1 Sparta:C 2016-10-16 16:43
8 - 13 FMAA01 FMAA01-0208 Delkurs A2 Omtentamen med föranmälan B1, BME1, C1, D1, K1, M1, MD1, N1 Vic:1B-D 2016-10-16 16:42
8 - 13 FME602, FMIA01, VSMA10 FME602-0106, FMIA01-0110, VSMA10-0109 Strukturmekanik, Miljövetenskap, Materialmekanik Omtentamen med föranmälan IBYA1-2, IBYI1-2, IBYV1-2 3T C548 2016-10-16 16:44
8 - 13 FMEA10 Omtentamen med föranmälan I1 M:L1-2 2016-10-16 16:44
8 - 13 FMEA30 FMEA30-0212 Dynamik Omtentamen med föranmälan M2, MD2 Vic:2A 2016-10-16 16:44
8 - 13 FMFF01 FMFF01-0109 Vektoranalys Omtentamen med föranmälan F2 Fys:H221 2016-10-16 16:43
8 - 13 FMS065, FMS086 FMS065-0109, FMS086-0108 Tentamen Omtentamen med föranmälan B3, K3, N3, RH4-rh Sparta:B T-C4,T-Pi4,T-Pi4-mrk,, Tils m 155/F05/F15/F25 2016-10-16 16:43
8 - 13 FMS140 FMS140-0108 Tentamen Omtentamen med föranmälan W3 Lokal: Inst 2016-10-16 16:43
8 - 13 FMS155 FMS155-0103 Tentamen Omtentamen med föranmälan F4-fm, I4-fir, Pi4-fm, Pi4-mrk FMS086/F05/F15/F25T-D4,T-F4,T-I4,T-Pi4,, Lokal: SpB tills m 2016-10-16 16:43
8 - 13 FMSF05, FMSF15, FMSN25 FMSF05-0109, FMSF15-0111, FMSN25-0111 Sannolikhetsteori, Tentamen Omtentamen med föranmälan D4-ks, E4-pe, F4-bm, F4-ssr, F5-fm, I5-ai, I5-fir, Pi4-bm, Pi4-ssr, Pi5-fm T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-F4-fm,T-F5,T-I4,T-Pi4,T-Pi4-fm,T-Pi5,T-I5,, SpB tills m FMS086/155 2016-10-16 16:43
8 - 13 KBK041, KBKA05 KBK041-0105, KBKA05-0108 Genteknik, teori, Teknisk biologi, teori Omtentamen med föranmälan K2, MBIO1, MLIV1 KC:I T-B3, 2016-10-16 16:43
8 - 13 KMB031, KMB040, KMB050, KMB060, KMBF01 KMB031-0105, KMB040-0198, KMB050-0100, KMB060-0105, KMBF01-0112 Kvalitet och produktsäkerhet, Metabolic engineering, Molekylär cellbiologi, Tentamen Omtentamen med föranmälan B2, B4-l, B4-lm, B4-mb, B4-pt, K4-l, MBIO2 KC:H T-MBIO1,T-MLIV1,T-W2, 2016-10-16 16:43
8 - 13 KPO010 KPO010-0101 Polymerfysik Omtentamen med föranmälan K4-m, N4-m Lokal: Inst 2016-10-16 16:43
8 - 13 MMKN20 MMKN20-0211 Tentamen Omtentamen med föranmälan M4-pu, MD4 DC:467 Seminarierum INSTÄLLD! 2016-10-16 16:44
8 - 13 MMV031 MMV031-0105 Värmeöverföring Omtentamen med föranmälan F4-bem, M4-bem, M4-en, MLIV2 M:M1 T-F4,T-M3, 2016-10-16 16:43
8 - 13 MTT240 MTT240-0108 Logistik i försörjningskedjor Omtentamen med föranmälan I4-lp, I4-mf, M4-lp, T4- ekon T-I4,, Lokal: Inst 2016-10-16 16:44
8 - 13 MTTN01 MTTN01-0107 Logistik i byggprocessen Omtentamen med föranmälan V4-bf Lokal: Inst 2016-10-16 16:43
8 - 13 VBKN05 Omtentamen med föranmälan V4-at, V4-hb, V4-ko V:N2 2016-10-16 16:43
8 - 12 VBKN10 VBKN10-0111 Skriftlig tentamen Omtentamen med föranmälan V5-at, V5-hb V:N1 2016-10-16 16:43
8 - 13 VBMA05 VBMA05-0109 Byggnadsmaterial Omtentamen med föranmälan A1 V:P2 2016-10-16 16:44
8 - 12 VTVA05 VTVA05-0111 Miljökunskap Omtentamen med föranmälan L1 V:O2 2016-10-16 16:43
8 - 13 VVR111, VVR145, VVRN05 VVR111-0102, VVR145-0106, VVRN05-0108 Delprov 1, Vatten, Avancerad hydrologi Omtentamen med föranmälan MWLU2, V2, V5-vr, W1, W5-vr Sparta:A T-MWLU1,T-V4-vr,T-W4-vr,, 30 pl 2016-10-16 16:43
9 - 12 INNN01 INNN01-0111 Skriftlig tentamen Omtentamen med föranmälan I4-ai T-F4,T-I4,T-M4,, CIRCLE seminar room (M213) 2016-10-16 16:44
9 - 14 VVBF15 VVBF15-0111 Del 1 Omtentamen med föranmälan IBYI3 2016-10-16 16:44
14 - 19 ETEF05 ETEF05-0111 Elenergiteknik Omtentamen med föranmälan IEA2 3T C522 2016-10-16 16:44
14 - 19 ETI032, ETIN50 ETIN50-0112 Radioelektronik Omtentamen med föranmälan E4-hn, F4-hn, MSOC1, MWIR1, N4-hn pga för få anmälda.T-E4,T-F4,, OBS! Tentamen inställd 2016-10-16 16:43
14 - 19 ETS130 ETS130-0107 Tentamen Omtentamen med föranmälan C1 E:3139 2016-10-16 16:44
14 - 19 FMA091, FMA435, FMAF15 FMA091-0191, FMA435-0208, FMAF15-0110 Diskret matematik, Tredimensionell vektoranalys, Tillämpad matematik Omtentamen med föranmälan Pi1 Sparta:C FMA435: tenta i 2 timmar 2016-10-16 16:43
14 - 19 FMAF05 FMAF05-0108 System och transformer Omtentamen med föranmälan D2, E2, F2, I2, N3, Pi2 Sparta:A-B T-C4, 2016-10-16 16:42
14 - 18 FMN011, FMN050 FMN011-0105, FMN050-0101 Tentamen, Numerisk analys Omtentamen med föranmälan D3, E3, I3 lok:MA10-B,lok:MA10-C,T-C4,T-L4, 2016-10-16 16:43
14 - 17 FMN140 FMN140-0110 Beräkningsprogrammering Omtentamen med föranmälan V2 lok:MA10-A,, 25 pl 2016-10-16 16:43
14 - 19 FMNN10 FMNN10-0109 Numeriska metoder för differentialekvationer Omtentamen med föranmälan F3, Pi3 lok:MA10-D,, 25 pl 2016-10-16 16:43
14 - 19 MIE080 MIE080-0106 Automation Omtentamen med föranmälan E4-pe, E4-ra, I4-pr, M4-pr M:IEA (M:1496) T-D4,T-E4,T-F4,T-I4, 2016-10-16 16:43
14 - 19 VFR140, VFRN05, VFTA01 VFR140-0101, VFRN05-0108, VFTA01-0111, VFTA01-0311 Grundläggande juridik med fastighetsrätt, Kommersiella fastighetsköp, Fastighetsteknik, Fastighetsteknik och fysisk planering Omtentamen med föranmälan L1-2, L4-fe E:3308 VTFA01 - 4 tim 2016-10-16 16:43
14 - 19 VTG021, VTGA01, VTGA05, VTGF01, VTGF05 VTG021-0197, VTGA01-0107, VTGA05-0108, VTGF01-0110, VTGF05-0111 Grundvattenteknik, Teknisk geologi, Tentamen och redovisning av inlämningsuppgifter, Geoteknologi Omtentamen med föranmälan BI2, MWLU1, V3, V4-vr, W1, W4-vr V:P2 T-V1,T-V4-at, 2016-10-16 16:43
  Lör 2013-08-24
8 - 13 EDA031 EDA031-0206 Tentamen Omtentamen med föranmälan D4-pv, E4-pv, F4-pv, Pi4-pv Vic:1A T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-16 16:42
8 - 13 EIT060, EITF15 EIT060-0111 Tentamen Omtentamen med föranmälan D3, E4-ks, Pi2 Sparta:A T-E4,T-F4, 2016-10-16 16:43
8 - 13 ESSF15 ESSF15-0212 Elenergiteknik Omtentamen med föranmälan E3 M:IEA (M:1496) T-W4-es, 2016-10-16 16:44
8 - 13 FAFA45 FAFA45-0110 Tentamen Omtentamen med föranmälan V1 Fys:H421 2016-10-16 16:42
8 - 11 FAFA55 FAFA55-0212 Tentamen och inlämningsuppgifter Omtentamen med föranmälan F1 Fys:H221 2016-10-16 16:44
8 - 13 FMS045 FMS045-0109 Tentamen Omtentamen med föranmälan F4-bg, F4-mt, Pi3 Sparta:B T-C4,T-C4-ks,T-C4-ssr,T-D4,T-E4,T-F4,, Tills m FMSF10 2016-10-16 16:43
8 - 13 FMSF10 FMSF10-0109 Tentamen Omtentamen med föranmälan C4-ssr, D4-bg, D4-ssr, E4-bg, E4-mt, E4-pe, E4-ssr, F4-bm, F4-fm, F4-ssr, I4-fir, MWIR1 T-C4-ks,T-E4-ks,T-I4,T-L4,T-M4,, Lokal: SpB tills m FMS045 2016-10-16 16:43
8 - 13 KBT060 KBT060-0108 Biotekniska separationsprocesser Omtentamen med föranmälan B4-mb, B4-pt, K4-p, MBIO1 2016-10-16 16:43
8 - 13 KLG080 KLG080-0106 Livsmedelsvetenskap: Komplexa livsmedel Omtentamen med föranmälan B4-lm, MLIV1 Lokal=Inst 2016-10-16 16:44
8 - 13 MTT045 MTT045-0111 Internationell distributionsteknik Omtentamen med föranmälan I4-lp, I4-mf, M4-lp T-I4,T-T4,, Lokal=Inst 2016-10-16 16:43
8 - 10 VTVA01 VTVA01-0211 VA-teknik Omtentamen med föranmälan L1 kontakta institutionen, För info om denna tenta - v.g. 2016-10-16 16:43
v 35 Mån 2013-08-26 v 35
8 - 13 ABKF10 ABKF10-0213 Skriftlig tentamen Omtentamen med föranmälan MEMB1 info - kontakta inst., Tentamen inställd. För mer 2016-10-16 16:44
8 - 13 EDI051, EDIN01, EIT020 EDI051-0103, EDIN01-0112, EIT020-0109 Kryptoteknik, Tentamen Omtentamen med föranmälan C4-ks, D4-ks, E4-ks, MWIR2, Pi4-pv lok:MA09-E,lok:MA09-F,T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4,, 30 pl 2016-10-16 16:43
8 - 13 ESS050, ETE115, ETEN15 ESS050-0103, ETE115-0105, ETEN15-0112 Skriftlig tentamen, Tentamen, Acceleratorer, partiklar och fält Omtentamen med föranmälan BME2, D4-dpd, E3, E4-hn, F4-aft, N2 lok:MA09-B,lok:MA09-C,lok:MA09-D,T-D4,T-E4,T-F2,T-F4,T-Pi4,, 80 pl 2016-10-16 16:43
8 - 13 ETI160, ETIF15 ETIF15-0113 Medicinsk signalbehandling Omtentamen med föranmälan C4-ssr, D4-ssr, E4-mt, F4-bm, F4-mt, F4-ssr, Pi4-bm E:2311 2016-10-16 16:43
8 - 13 EXTN60 Omtentamen med föranmälan RH4-rh EC1:135, EC1:137 2016-10-16 16:44
8 - 13 FAF220, FMF061 FAF220-0111, FMF061-0104 Fysik, Relativitetsteori Omtentamen med föranmälan E2, F2, F4-tf, Pi1-2 Fys:H421 2016-10-16 16:43
8 - 13 FAF260, FAFF25 FAF260-0110, FAFF25-0309 Tillämpad vågrörelselära (teori), Fotonik Omtentamen med föranmälan C3, D3, M1 Vic:1B-C 2016-10-16 16:43
8 - 13 FAFF30 FAFF30-0113 Våglära och optik Omtentamen med föranmälan F1 Fys:H221 2016-10-16 16:44
8 - 13 FKFF01 FKFF01-0109 Atmosfärskemi och -fysik Omtentamen med föranmälan F4-es, W2 Lokal: Inst 2016-10-16 16:43
8 - 13 FMA645 FMA645-0207 Analys 1 Omtentamen med föranmälan IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T C548, 3T E210 2016-10-16 16:43
8 - 13 FRTN20 FRTN20-0109 Marknadstyrda system Omtentamen med föranmälan F4-fm, I4-fir, I4-pvs, Pi4-fm M:R T-F4,T-I4,T-M4,T-Pi4, 2016-10-16 16:43
8 - 13 KET030, KET045, KTE071, KTE131, KTE170, VVAF01 KET030-0305, KET045-0106, KTE071-0198, KTE131-0197, KTE170-0311 Energiteknik, Kemisk reaktionsteknik, Teori, Tentamen Omtentamen med föranmälan B3, B4-pt, K3, K4-p, MBIO2, V2, W3, W4-p Sparta:A T-B4,T-RH4, 2016-10-16 16:43
8 - 13 KLGN01 KLGN01-0107 Probiotika Omtentamen med föranmälan B4-lm, MBIO1, MLIV1 KC:L1 2016-10-16 16:43
8 - 13 KOKA01 KOKA01-0108 Allmän och oorganisk kemi Omtentamen med föranmälan N1 Vic:1D 2016-10-16 16:43
8 - 13 MAM061 Omtentamen med föranmälan D4-bg, F4-bg T-C2,T-D4,T-F4,, Lokal: DC:567 2016-10-16 16:43
8 - 13 MAMA15 MAMA15-0211 Skriftlig tentamen Omtentamen med föranmälan C1 DC:467 Seminarierum 2016-10-16 16:43
8 - 13 MIE090 MIE090-0108 Automation för komplexa system Omtentamen med föranmälan E4-pe, E4-ra, I4-pr, M4-pr M:IEA (M:1496) T-D4,T-E4,T-F4,T-I4, 2016-10-16 16:43
8 - 12 MMEF05 MMEF05-0110 Transmissioner Omtentamen med föranmälan M3, MD3 Sparta:B 2016-10-16 16:43
8 - 12 MTTF01 MTTF01-0107 Logistik Omtentamen med föranmälan E5-pe, I2, M2, MD4, T4- ekon T-E5,T-Pi4,, Lokal: Inst 2016-10-16 16:43
8 - 12 MTTF05 MTTF05-0107 Industriell anläggningsteknik Omtentamen med föranmälan I4, M4-lp 2016-10-16 16:43
8 - 13 MVKN35 MVKN35-0111 Energimarknader Omtentamen med föranmälan M5-en M:M2 T-W4-es, 2016-10-16 16:44
8 - 12 VBMA10 VBMA10-0108 Byggnadsteknik & byggnadsfysik Omtentamen med föranmälan A1-2 A:3011 Bedömningsrum 2016-10-16 16:44
8 - 13 VBR022 VBR022-0101 Brandkemi – explosioner Omtentamen med föranmälan BI2 V:O2 Tillsm VBR200 kl 8-10 2016-10-16 16:43
8 - 10 VBR200 VBR200-0102 Simulering av rumsbrand (CFD) Omtentamen med föranmälan BI3, RH4 Lokal: V:Brand tills m VBR022 2016-10-16 16:44
8 - 13 VGMF10, VGMF15 VGMF10-0111, VGMF15-0111 Geodesi, Geodetisk mätningsteknik Omtentamen med föranmälan L4-fr, L4-gi, V3, V4-at, V4-tv V:N1 2016-10-16 16:43
8 - 13 VTVA01 VTVA01-0111 Geologi Omtentamen med föranmälan L1 V:N2 2016-10-16 16:43
8 - 11 VVR170 VVR170-0104 Flodrestaurering Omtentamen med föranmälan MWLU1, V4-vr, W4-vr Lokal: Inst 2016-10-16 16:43
9 - 14 VTVA35 VTVA35-0109 Banteknik för ingenjörer Omtentamen med föranmälan IBYI2 2016-10-16 16:44
14 - 19 EDA132 EDA132-0113 Tentamen Omtentamen med föranmälan D4-pv, F4-pv E:3315 T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-16 16:43
14 - 19 FRT602 FRT602-0105 Styr- och reglerteknik Omtentamen med föranmälan IDA2, IEA2 3T E210 2016-10-16 16:44
14 - 19 KOO022, KOO045, KOOA01, KOOA05 KOO022-0103, KOO045-0104, KOOA01-0108, KOOA05-0109 Oorganisk kemi, Materialkemi, Tentamen, Allmän kemi Omtentamen med föranmälan B2, BI1, K2, K4-m, N4-m, W1 Sparta:A 2016-10-16 16:43
14 - 19 MIO012 MIO012-0196 Industriell ekonomi, allmän kurs Omtentamen med föranmälan B3, E2, K3, V2, W3 Vic:1A-B 2016-10-16 16:43
14 - 19 MIOA01 MIOA01-0107 Tentamen Omtentamen med föranmälan I1, M1, MD1 Vic:1C T-BI3,T-C4,T-D4,T-E2,T-W3, 2016-10-16 16:43
14 - 19 MION05, MION35 MION05-0110, MION35-0111 Affärsmarknadsföring, Kvalitets- och underhållsstyrning Omtentamen med föranmälan E4-pe, I4-ai, I5-lp, I5-pr, M5-lp, M5-pr Sparta:B T-E4,T-I4,T-M4,T-MD4, 2016-10-16 16:44
14 - 19 MMV042, MMV211, MMVF01, MVK051 MMV042-0295, MMV211-0197, MMVF01-0408, MVK051-0199 Numerisk värmeöverföring, del B, Strömningslära, Termodynamik och strömningslära, Ång- och gasturbinteknik Omtentamen med föranmälan F4-bem, F4-bs, F5-bem, M2, M4-bem, M4-en, MD2, Pi4-bs M:M2 T-F4,T-F5,T-Pi4, 2016-10-16 16:43
14 - 19 MTTN35 MTTN35-0210 Tentamen Omtentamen med föranmälan I4-lp, I5-mf, MLIV1, T5 - Ekon DC:467 Seminarierum grp:T-MFIPDES,T-I4,T-M4-lp, 2016-10-16 16:44
  Tis 2013-08-27
8 - 13 EIE015 EIE015-0106 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar Omtentamen med föranmälan E4-em, E4-ra, M4-me M:IEA (M:1496) T-E4, 2016-10-16 16:43
8 - 13 ESS030, FFFF01, FFFF05 ESS030-0111, FFFF01-0209, FFFF05-0110 Komponentfysik, Elektroniska Material, Fasta tillståndets fysik Omtentamen med föranmälan E2, F3, N2 Vic:1A T-D4,T-D4-dpd,T-Pi4,, FFFF01+FFF05 har 4-timmarstenta 2016-10-16 16:43
8 - 13 ETE604, VSMF10 ETE604-0208, VSMF10-0111 Krets- och mätteknik, del 2, Byggnadskonstruktion Omtentamen med föranmälan IBYA2, IDA1, IEA1 3T C548 2016-10-16 16:44
8 - 19 ETSA01 ETSA01-0210 Tentamen Omtentamen med föranmälan, Omtillfälle hemtentamen C1, D1 27/8 kl 8 till 28/8 kl 10 2016-10-16 16:43
8 - 13 ETTN01, ETTN05 ETTN01-0110, ETTN05-0112 Tentamen, Adaptiv signalbehandling Omtentamen med föranmälan C4-ks, C4-ssr, D4-ks, D4-ssr, E4-bg, E4-f, E4-ks, E4-ssr, F5-ssr, MWIR1-2, Pi4-ssr E:3308 T-C4,T-D4,T-E4,T-F5,T-MFOT1,T-Pi4, 2016-10-16 16:43
8 - 13 FAFN05, FAFN10, FMFF05 FAFN05-0108, FAFN10-0108, FMFF05-0108 Ljus - materia växelverkan, Avancerade laser- och optiksystem, Statistisk termodynamik Omtentamen med föranmälan E4, F2, F4-f, F4-tf, MFOT1, MNAV1 Fys:H421 T-E4-f,T-F4, 2016-10-16 16:43
8 - 13 KAK050, KAKF01, KAKN05 KAK050-0110, KAKF01-0109, KAKN05-0111 Tentamen Omtentamen med föranmälan B3, B4-l, B4-lm, B4-mb, K3, K4-l, MBIO1, MLIV1 Sparta:A INACTIVE OBJECT? _te_162530,, 15 pl. Tills m KOK012 2016-10-16 16:43
8 - 14 KET010 KET010-0205 Tentamen Omtentamen med föranmälan K4-p, W4-p Lokal=Inst 2016-10-16 16:44
8 - 13 KOK012, KOKA15 KOK012-0105, KOKA15-0112 Läskurs, Organisk kemi Omtentamen med föranmälan B1, BME1, K1 Sparta:B KAK050/F15/N05, +15 pl i Sp A tills m 2016-10-16 16:43
8 - 13 KOKA05, KOKA10 KOKA05-0108, KOKA10-0108 Organisk kemi, Organisk kemi, läskurs Omtentamen med föranmälan N1, W2 Sparta:C 2016-10-16 16:43
8 - 13 MIOF01, MION10 MIOF01-0108, MION10-0111 Tentamen, Produktionsledning Omtentamen med föranmälan E5-pe, I2, I4-lp M:L1 T-E4,T-E4-pe,T-E5,T-I4,T-I4-pr,T-M4,T-M4-lp,T-M4-pr,T-MD4, 2016-10-16 16:43
8 - 13 MMT045, MMT160 MMT045-0105, MMT160-0195 Tillverkningssystem, CAD/CAM/CAE Omtentamen med föranmälan I4-pr, M4-lp, M4-pr M:IP1 (M:1431) T-I3,T-I4,T-M3,T-MD4,T-T4,T-T5, 2016-10-16 16:43
8 - 13 MVK093, MVKN25 MVK093-0107, MVKN25-0112 Förbränningsmotorns grunder, Miljövänlig elproduktion Omtentamen med föranmälan M3, M4-en, W4-es M:L2 2016-10-16 16:44
8 - 13 MVK106, MVK135 MVK106-0107, MVK135-0105 Avancerad förbränningsmotorteknik, Turbulent förbränning Omtentamen med föranmälan M4, M4-fo M:M1 MVK106 har 4-timmarstenta 2016-10-16 16:43
8 - 13 VBFN05 VBFN05-0113 Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning Omtentamen med föranmälan V4-bf, V4-hb Lokal V:N1 tills m VBFA01 2016-10-16 16:43
8 - 13 VBM012, VBMF05, VBMN10 VBM012-0106, VBMF05-0110, VBMN10-0111 Byggnadsmaterial, Byggmaterialvetenskap, Betong i livscykelperspektiv Omtentamen med föranmälan BI1, V3, V4-at, V4-ko V:P2 T-V1, 2016-10-16 16:44
8 - 12 VBMA20 VBMA20-0111 Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik Omtentamen med föranmälan A2 V:O2 2016-10-16 16:44
8 - 13 VFR601 VFR601-0106 Grundläggande avtals- och entreprenadrätt Omtentamen med föranmälan IBYI3, IBYV3 VSMF10, I lokal C548 tlls m ETE604 och 2016-10-16 16:44
8 - 13 VFTF10, VFTN05, VFTN20 VFTF10-0213, VFTN05-0110, VFTN20-0112 Tentamen Fastighetsbildning, Fastighetsbildningsprocessen, Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper Omtentamen med föranmälan AKSA02, L3, L4-fr, L5-fe, L5-fr E:1409 T-L4-gi, 2016-10-16 16:43
9 - 14 EXTF01 EXTF01-0108 GIS för landskapsstudier Omtentamen med föranmälan MWLU2, V4-vr, W4-vr Atmosfären (Sal 209) 2016-10-16 16:43
9 - 14 VTVF45 VTVF45-0109 Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar del 1 Omtentamen med föranmälan IBYI2 2016-10-16 16:44
9 - 14 VVBF15 VVBF15-0211 Del 2 Omtentamen med föranmälan T-IBYI3, 2013-12-20 08:23
14 - 19 ESSF05 Omtentamen med föranmälan E3 E:1328 2016-10-16 16:44
14 - 19 ETI280, ETIA10 ETI280-0106, ETIA10-0113 IPR, Patent och annan immaterialrätt Omtentamen med föranmälan E2, M4-pu, MFOT1, MSOC1, MWIR1 E:2311 T-B4,T-C4,T-D4,T-F4,T-I4,T-K4,T-MNAV1,T-N4,T-Pi4, 2016-10-16 16:43
14 - 19 FMA430 Omtentamen med föranmälan B2, BI2, BME2, C2, D2, E1, F1, I1, K2, L2, M1, MD1, N2, V2, W2 Sparta:B-D 124 pl 2016-10-16 16:42
14 - 19 FMA435 FMA435-0108 Flerdimensionell analys Omtentamen med föranmälan Pi1 Sparta:A 2016-10-16 16:43
14 - 19 FMA656 Omtentamen med föranmälan IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T C548, 3T E210 2016-10-16 16:43
14 - 17 MVKF01 MVKF01-0109 Energi och miljö i hållbar utveckling Omtentamen med föranmälan M3, MD3 M:M2 2016-10-16 16:43
14 - 19 MVKF05 MVKF05-0110 Turbomaskinernas teori Omtentamen med föranmälan M4-en Lokal: I M:M2 tillsammans med MVKF01 2016-10-16 16:43
  Ons 2013-08-28
8 - 13 EDA625, EDI610, VBF605, VBF630, VVBF30 EDA625-0108, EDI610-0112, VBF605-0211, VBF630-0106, VVBF30-0112 Säkerhet, Digitala system, Tentamen, Husbyggnadsteknik, Design av väg- och gaturummet Omtentamen med föranmälan IBYA1-2, IBYV2, IDA1, IDA3, IEA1, IEA3 3T C548 2016-10-16 16:44
8 - 13 EDAN25 EDAN25-0111 Multicoreprogrammering Omtentamen med föranmälan D4-is, D4-pv, Pi4-pv Sparta:B T-D4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-16 16:43
8 - 13 EIEN10 EIEN10-0111 Vindkraftsystem Omtentamen med föranmälan E4, E4-em, F4, F4-es, M4, W4-es M:IEA (M:1496) 2016-10-16 16:43
8 - 13 EITF01 EITF01-0108 Digitala bilder Omtentamen med föranmälan D4-bg, E4-bg, F4-bg E:3315 T-C4,T-D4,T-E4,T-F4, 2016-10-16 16:43
8 - 13 ESSF01 ESSF01-0109 Analog elektronik Omtentamen med föranmälan D4, E2, N3 lok:MA10-E,lok:MA10-F,T-D4-dpd,, OBS! Lokalen ändrad! 2016-10-16 16:44
8 - 13 ETI290, ETIN15, ETIN75 ETI290-0110, ETIN15-0111, ETIN75-0113 Avancerad analog design, Radiosystem Omtentamen med föranmälan C4-ks, D4-dpd, E3-dpd, E4-hn, E4-ks, F4-hn, MSOC1-2, MWIR1, N4-hn E:3139 T-C4,T-D4,T-E3,T-E4,T-F4,, Lokal= E:3139 2016-10-16 16:43
8 - 10 ETSA01 ETSA01-0210 Tentamen Omtentamen med föranmälan, Omtillfälle hemtentamen C1, D1 forts fr 27/8 2016-10-16 16:43
8 - 13 FKMN15 Omtentamen med föranmälan M4-fo, M4-me, M4-pr, MD4 M:M1 2016-10-16 16:43
8 - 13 FMAF01 Omtentamen med föranmälan lok:MA10-H,lok:MA10-I,T-C4,T-D2,T-E2,T-F2,T-I2,T-N3,T-Pi2, 2013-12-20 09:53
8 - 13 FMEA15 FMEA15-0209 Dynamik Omtentamen med föranmälan Pi1 lok:MA10-C,lok:MA10-D,, OBS! Delkurs 2 på FMEA15 2016-10-16 16:44
8 - 13 FRT010 FRT010-0199 Tentamen Omtentamen med föranmälan D3, MD3 lok:MA10-A,lok:MA10-B,T-C3,T-E3,T-F2,T-I3,T-M3,T-N3,T-Pi2,, 50 pl 2016-10-16 16:43
8 - 13 FRT041, FRT110, FRTN25 FRT041-0108, FRT110-0111, FRTN25-0113 Tentamen, Systemteknik Omtentamen med föranmälan B4-l, B4-lm, B4-pt, C4-ssr, D4-ssr, E4-ra, F4-ssr, K4-l, K4-p, Pi4-ssr, W3 Vic:3B-C T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4,, varav 20 pl Vic3C 2016-10-16 16:43
8 - 13 KFK080, KFK090, KFKA01, KFKA05, KFKF01, KFKN01 KFK080-0105, KFK090-0105, KFKA01-0108, KFKA05-0111, KFKF01-0112, KFKN01-0111 Termodynamik, Molekylär växelverkan och dynamik, Termodynamik och ytkemi, Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik, Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik, Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning Omtentamen med föranmälan B2, B4-mb, K2, K4-m, N4-m, N4-nbm, N5-m, Pi4-bm, Pi4-bs, W2 Vic:1A-B T-Pi4, 2016-10-16 16:43
8 - 13 KNLN01 KNLN01-0111 Human nutrition - functional foods Omtentamen med föranmälan MBIO1, MLIV1 T-B4-lm, 2016-10-16 16:43
8 - 13 KOO052, KOO095 KOO052-0104, KOO095-0105 Material- och polymerteknologi, Funktionella material Omtentamen med föranmälan N2 Sparta:A T-B4,T-K3, 2016-10-16 16:43
8 - 13 MAMN30 Omtentamen med föranmälan C4, I4, I4-ai DC:467 Seminarierum T-M4, 2016-10-16 16:44
8 - 13 MIO022, MIOF10 MIO022-0105, MIOF10-0110 Företagsorganisation, Material- och produktionsstyrning Omtentamen med föranmälan E3-pe, E4-pe, I1, I4-lp, I4-pr, M3 Vic:1C T-C4,T-D4,T-E3,T-E4,T-F4,T-I4,T-I4-mf,T-L4,T-M4-lp,T-M4-pr, 2016-10-16 16:43
8 - 13 MTT115 MTT115-0108 Industriellt inköp Omtentamen med föranmälan I4-mf, I5-ai, M4-lp, T5 - Ekon T-E5,T-E5-pe,T-I4,, Lokal: Inst 2016-10-16 16:43
8 - 13 VBFN01 VBFN01-0112 Hållbart byggande Omtentamen med föranmälan V5-hb Lokal V:N1 tills m VBFN10 2016-10-16 16:43
8 - 13 VBFN10 VBFN10-0111 Skriftlig tentamen Omtentamen med föranmälan V4-bf, V4-hb V:N1 2016-10-16 16:43
8 - 13 VVBF20 VVBF20-0111 Vägbyggnad Omtentamen med föranmälan V3 V:N2 2016-10-16 16:43
8 - 13 VVR090, VVR176 VVR090-0197, VVR176-0107 Hydromekanik för V, Strömning i naturliga vatten Omtentamen med föranmälan MWLU1-2, V4-vr, V5-vr, W4-vr, W5-vr V:P1 2016-10-16 16:43
9 - 14 VTVF35 VTVF35-0110 Del 1 Omtentamen med föranmälan IBYI2 2016-10-16 16:44
14 - 19 ETS302, ETS601 ETS302-0105, ETS601-0105 Datorkommunikation, Dator- och telekommunikation Omtentamen med föranmälan IDA1, IEA1-2 3T E210 2016-10-16 16:43
14 - 19 FMAA01 FMAA01-0308 Delkurs A3 Omtentamen med föranmälan B1, BME1, C1, D1, K1, M1, MD1, N1 Vic:1D, Vic:2A 2016-10-16 16:42
14 - 19 FMAA05 FMAA05-0208 Delkurs B2 Omtentamen med föranmälan BI1, E1, F1, I1, L1, Pi1, V1, W1 Vic:1A-C 2016-10-16 16:42
14 - 19 FMAF10 FMAF10-0109 Tillämpad matematik Omtentamen med föranmälan C4-ssr, D2, L4-gi Sparta:A-B T-B4,T-C4,T-K4,T-M4,T-W4,, FMAF10 SpA + 14 pl SpB 2016-10-16 16:42
14 - 18 MMKF05 MMKF05-0210 Tentamen Omtentamen med föranmälan I3 DC:467 Seminarierum 2016-10-16 16:44
14 - 19 VBK013 Omtentamen med föranmälan V2 V:Q1 2016-10-16 16:43
  Tors 2013-08-29
8 - 13 EDA690 EDA690-0104 Tentamen Omtentamen med föranmälan IDA2 3T C525 2016-10-16 16:44
8 - 13 ETSN01 ETSN01-0111 Tentamen Omtentamen med föranmälan C4-ks, D4-ks, E3-ks, I4-pvs, MWIR1 E:3308 T-C4,T-D4,T-I4, 2016-10-16 16:43
8 - 13 FAFF35, FAFN01 FAFF35-0113, FAFN01-0107 Skriftlig tentamen, Lasrar Omtentamen med föranmälan BME2, E4-f, F4-f, MFOT1 lok:MA09-A,T-E4,T-E4-ssr,T-F4,T-N4, 2016-10-16 16:42
8 - 12 FKM015 FKM015-0101 Konstruktionsmaterial Omtentamen med föranmälan F4-bem, M2, MD2 M:L1-2 T-F4,T-I3.A, 2016-10-16 16:43
8 - 13 FMA645 FMA645-0307 Analys 2 Omtentamen med föranmälan IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T C548, 3T E210 2016-10-16 16:43
8 - 13 FRTN05 FRTN05-0108 Tentamen Omtentamen med föranmälan E4-ra, E4-ssr, F4-ssr, M4-me, Pi4-ssr M:Q T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-16 16:43
8 - 13 KETF10, VVAN01 KETF10-0209, VVAN01-0108 Tentamen, Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering Omtentamen med föranmälan B2, K2, MWLU1, V4-vr, W4-vr Vic:1A 2016-10-16 16:43
8 - 13 KFKN05 KFKN05-0112 Yt- och kolloidkemi Omtentamen med föranmälan B4-l, B4-lm, K4-l-m, MLIV1, N4-m Lokal: Inst 2016-10-16 16:44
8 - 13 KNL026 KNL026-0105 Fysiologi Omtentamen med föranmälan KC:L1 T-B4-l,T-B4-lm,T-K4-l,T-MBIO2,T-MLIV1, 2013-12-20 08:24
8 - 13 MAM242 MAM242-0101 Aerosolteknologi Omtentamen med föranmälan T-F4,T-F4-es,T-M4-fo,T-MNAV1,T-N4-m,, Lokal: DC:567 2013-12-20 08:24
8 - 12 MMK050 MMK050-0197 Hydraulik och pneumatik Omtentamen med föranmälan M4-pu DC:467 Seminarierum 2016-10-16 16:44
8 - 13 MTTN25 Omtentamen med föranmälan I4-lp, I4-mf, I4-pr, M4-lp, M4-pr T-I4,, Lokal: Inst 2016-10-16 16:44
8 - 13 VBKN01 VBKN01-0111 Stål- och träbyggnadsteknik Omtentamen med föranmälan V4-hb, V4-ko V:Q1 2016-10-16 16:43
8 - 13 VTTF01 VTTF01-0109 Trafikteknik Omtentamen med föranmälan L4-fr, V3 Sparta:C 2016-10-16 16:44
9 - 13 VTTN10 VTTN10-0111 Kollektivtrafik Omtentamen med föranmälan IBYV3, V4-tv V:N1 2016-10-16 16:44
9 - 14 VTVF45 VTVF45-0209 Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar del 2 Omtentamen med föranmälan IBYI2 2016-10-16 16:44
14 - 19 ABK606, ABKF05 ABK606-0212, ABKF05-0213 Skriftlig tentamen Omtentamen med föranmälan IBYA2 3T E230 2016-10-16 16:44
14 - 19 EDAF05 EDAF05-0109 Tentamen Omtentamen med föranmälan D2, F4-pv, F4-tf, Pi4-pv E:3308 T-F4,T-Pi4, 2016-10-16 16:43
14 - 19 ETS075 ETS075-0104 Tentamen Omtentamen med föranmälan C3, D3, E3, E3-ks Sparta:A 25 pl 2016-10-16 16:43
14 - 19 FMA420 Omtentamen med föranmälan B1, F1, K1, M1, MD1, N1, Pi1, T4- ekon, W2 Vic:1C-D 2016-10-16 16:42
14 - 19 FMA420 Omtentamen med föranmälan BI1, BME1, C2, D1, E1, I1, L1, V1 Vic:1A-B 2016-10-16 16:44
  Fre 2013-08-30
8 - 13 AEBF15 AEBF15-0213 Skriftlig tentamen Omtentamen med föranmälan MEMB1 3T E210 2016-10-16 16:44
8 - 13 EDA180 Omtentamen med föranmälan D4-is, D4-pv, E4-pv, F4-pv, Pi4-pv Lokal: Victoriastadion 1A (15 platser) tillsammans med ETSF01.T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-16 16:44
8 - 13 EIEF10, EIEF20, ETEF10 EIEF10-0112, EIEF20-0112, ETEF10-0111 Elmaskiner och drivsystem, Automationsteknik, fortsättningskurs, Kraftelektronik Omtentamen med föranmälan IEA2-3 3T E230 2016-10-16 16:44
8 - 13 EIT100 Omtentamen med föranmälan C1 E:3139 2016-10-16 16:43
8 - 13 ETIA01, ETIF01, ETIF10 ETIA01-0110, ETIF01-0110, ETIF10-0313 Tentamen, Signalbehandling - design och implementering Omtentamen med föranmälan C4-ssr, D1, D4-bg, D4-ssr, E3-bg, E3-ssr, F4-bg, F4-ssr Sparta:D 2016-10-16 16:43
8 - 13 FAFA15, FAFA20, FAFF10 FAFA15-0113, FAFF10-0409 Energi- och miljöfysik, Teoridel 2 Omtentamen med föranmälan F3, I1, W1 Vic:3D OBS Tentan flyttad till Vic3D 2016-10-16 16:42
8 - 13 FHL055 Omtentamen med föranmälan BME2, K2, N4-m, N4-nf, W2 Sparta:C T-B4,T-E3, 2016-10-16 16:44
8 - 13 FMA051 FMA051-0196 Optimering Omtentamen med föranmälan E4-pe, E4-ra, F4-bm, F4-bs, F4-fm, Pi3-bm, Pi3-bs, Pi3-fm, Pi3-mrk, Pi3-pv, Pi3-ssr Sparta:A T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi3, 2016-10-16 16:42
8 - 13 GEMA60 Omtentamen med föranmälan Omtentamen. Lokal VIC 1D. Victoriastadion, Lovisastigen 2-4. Anmälan till pernilla.hakansson@har.lu.se.GEMA60-2013-VT, 2013-12-20 09:11
8 - 13 KBT080 KBT080-0109 Miljöbioteknik Omtentamen med föranmälan B4-pt, MBIO1, MLIV1, W4-p 2016-10-16 16:43
8 - 12 KKKA10 KKKA10-0112 Mass- och energibalanser Omtentamen med föranmälan B1 KC:K1 2016-10-16 16:44
8 - 13 MIO040, MION20 MIO040-0190, MION20-0111 Tentamen, Tillämpad affärsanalys Omtentamen med föranmälan I2, I4-ai, V4-bf Sparta:B T-B4,T-C4,T-D4,T-E4,T-E4-pe,T-F4,T-I4,T-K4,T-M3,T-M4,T-MD4,T-Pi4, 2016-10-16 16:44
8 - 12 MME070, MME080 MME070-0198, MME080-0198 Transmissioner, dimensionering, Transmissioner, dynamik Omtentamen med föranmälan M4-fo, M4-pu, M5-pu M:M2 T-M3, 2016-10-16 16:43
8 - 12 MMKF01 MMKF01-0210 Skriftlig tentamen Omtentamen med föranmälan M3, MD3 DC:467 Seminarierum 2016-10-16 16:44
8 - 13 MMT012, MMTN05 MMT012-0196 Tillverkningsmetoder Omtentamen med föranmälan M2, M4-pr, MD2, T4- ekon M:IP1 (M:1431) T-I4, 2016-10-16 16:43
8 - 13 MNXN01 Omtentamen med föranmälan Omtentamen. Lokal VIC 1D. Victoriastadion, Lovisastigen 2-4.MNXN01-2013-VT, 2013-12-20 09:12
8 - 13 TEK070, TEK255 TEK070-0101, TEK255-0104 Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö, Miljörätt Omtentamen med föranmälan BI3, E4-em, Miljörätt, RH4-rh, TEK070 Vic:1D T-E4,T-L3, 2016-10-16 16:44
8 - 13 VBFA01 VBFA01-0108 Husbyggnadsteknik Omtentamen med föranmälan V1 V:O2 2016-10-16 16:43
8 - 13 VBFA05 VBFA05-0108 Husbyggnadsteknik Omtentamen med föranmälan BI2 V:O1 2016-10-16 16:44
8 - 11 VBKF01 Omtentamen med föranmälan V3 V:Q1 2016-10-16 16:43
8 - 13 VFTN01 VFTN01-0110 Fastighetsvärderingssystem Omtentamen med föranmälan L4-fe E:1409 2016-10-16 16:43
8 - 13 VGTA01 VGTA01-0108 Geologi och geoteknik Omtentamen med föranmälan IBYA2, IBYI2, IBYV2 3T E421 2016-10-16 16:44
8 - 13 VVR040 Omtentamen med föranmälan V:N2 2013-12-20 09:57
8 - 13 VVRN01 VVRN01-0108 Avancerad hydraulik Omtentamen med föranmälan MWLU2, V5-vr, W5-vr V:N1 5 pl 2016-10-16 16:43
14 - 19 EXTA40, EXTF45 Omtentamen med föranmälan F4-fm, I2 T-I3,T-M4,T-Pi2,T-Pi4,T-Pi4-fm,, Lokal: MA10 2016-10-16 16:44
14 - 19 FMEA05, FMEA15 FMEA05-0108, FMEA15-0109 Mekanik - Statik och partikeldynamik, Statik och partikeldynamik Omtentamen med föranmälan F1, Pi1 Sparta:B, Sparta:D OBS! Delkurs 1 på FMEA15 2016-10-16 16:43
14 - 16 KKKA10 KKKA10-0212 Beräkningsteknik Omtentamen med föranmälan B1 lok:KC:Agi, 2016-10-16 16:44
14 - 19 VGTF01, VSMA05, VSMF05 VGTF01-0111, VSMA05-0108, VSMF05-0110 Skriftlig tentamen, Byggnadsmekanik, Teknisk modellering: Bärverksanalys Omtentamen med föranmälan V2-3, V4-at, V4-hb, V4-ko Sparta:A T-M4, 2016-10-16 16:43
14 - 18 VTVA05 VTVA05-0211 Husbyggnadsteknik Omtentamen med föranmälan L1 V:N2 2016-10-16 16:43
  Lör 2013-08-31
8 - 12 EDA061 Omtentamen med föranmälan F4-pv Lokla: Sparta A tillsammans med EDAF10T-C2,T-E4,T-E4-pv,T-F4,T-I4, 2016-10-16 16:44
8 - 13 EDAF10 Omtentamen med föranmälan E4-pv, L4-gi Sparta:A T-D2,T-E4, 2016-10-16 16:44
8 - 13 FMS012 FMS012-0108 Tentamen Omtentamen med föranmälan C3, D3, E3, F3, I2, Pi2 Sparta:B Tills m FMS032 o FMS035 2016-10-16 16:43
8 - 13 FMS032, FMS035 FMS032-0108, FMS035-?001 Tentamen Omtentamen med föranmälan L2, M3, V3 Sparta:C Tills m FMS012 2016-10-16 16:43
8 - 13 VBFA01 VBFA01-0208 Installationsteknik Omtentamen med föranmälan V1 V:N1 2016-10-16 16:43

Tentor
Hemtentamen
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 33 Ons 2013-08-14 v 33
9 - 10 SSLA01, SVEA11 SSLA01-1103, SVEA11-0703 Textkunskap och textanalys Hemtentamen SSLA01-2013-VT,SVEA11-2013-VT,, inlämning 16 aug 2013-12-20 09:57
9 - 10 SVEA13, SVEB27, SVEC01 SVEA13-1201, SVEA13-1202, SVEB27-1001, SVEC01-1201, SVEC01-1202 Språkinlärning i ett andraspråksperspektiv, Språksociologi, kulturmöten och tvåspråkighetsfrågor, Andraspråksinlärning i ett vetenskapligt perspektiv, Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, Språk, text och bedömning Hemtentamen SVEA13-2012-HT,SVEB27-2012-HT,SVEC01-2012-HT,SVEA13-2013-VT,, inlämning 24 o 25 aug 2013-12-20 09:57
v 34 Mån 2013-08-19 v 34
9 - 10 LIVA03-04, SSLA01 LIVA03-1004, LIVA04-1004, SSLA01-1108 Författarrollen, offentligheten och samhället Hemtentamen SSLA01-2013-VT,LIVA03-2013-VT,LIVA04-2013-VT,, INLÄMNING 21 AUG 2013-12-20 09:57
9 - 10 SSLA02, SVEA20-21 SVEA20-1204 Textkunskap och textanalys Hemtentamen SVEA21-2012-HT,SSLA02-2013-VT,SVEA20-2013-VT, 2013-12-20 09:57

Tentor
Omtillfälle hemtentamen
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 34 Mån 2013-08-19 v 34
8 - 0 ARAH14, ARAH24 ARAH24-0701 Genusperspektiv på samhällsliv i arabvärlden Omtillfälle hemtentamen, Utlämning av uppgift ARAH14-2013-VT,ARAH24-2013-VT,, Frågor skickas ut 2013-12-20 09:50
11 - 12 LAGE02 Omtillfälle hemtentamen Examinationsmoment Hemtentamen omtillfälle Tentamensuppgift publiceras på kursens hemsida kl 08.00J-LAGE02-alla, 2013-12-20 09:12
  Tis 2013-08-20
8 - 8 FKVA12 FKVA12-D4 Konfliktlösning Omtillfälle hemtentamen, Utlämning av uppgift FKVA12-2013-VT, 2013-12-20 09:44
11 - 12 LAGE02 Omtillfälle hemtentamen Examinationsmoment Hemtentamen Tentamensuppgiften skickas via e-post till hemtentamenT5@jur.lu.se senast kl. 12.00J-LAGE02-alla, 2013-12-20 09:12
12 - 13 HARG03 Omtillfälle hemtentamen Hemtentamen 20-23 augusti. Föranmälan senast en vecka före. Tentamen finns på Live@Lund fr.o.m. den 20/8 kl. 12.00. Inlämning personligen på institutionen till Pernilla Håkansson senast den 23/8 kl. 12.00.HARG03-2012-HT, 2013-12-20 09:56
  Fre 2013-08-23
15 - 16 FKVA12 FKVA12-D4 Konfliktlösning Inlämning, Omtillfälle hemtentamen FKVA12-2013-VT, 2013-12-20 09:44
v 35 Mån 2013-08-26 v 35
8 - 0 ARAH14, ARAH24 ARAH24-0701 Genusperspektiv på samhällsliv i arabvärlden Inlämning, Omtillfälle hemtentamen ARAH14-2013-VT,ARAH24-2013-VT,, Kl. 24:00 2013-12-20 09:49
12 - 13 HARG08 Omtillfälle hemtentamen Hemtentamen 26-28 augusti. Föranmälan senast 1 vecka före. Tentamen finns på Live@Lund den 26/8 kl 12.00. Inlämning senast den 28/8 kl. 12.00.HARG08-2013-VT, 2013-12-20 09:56
12 - 13 HARH08 Omtillfälle hemtentamen Hemtentamen 26-29 augusti. Föranmälan senast 22/8 kl.12.00. Tentamen kommer att mailas den 26/8 kl. 12.00 till de studenter som anmält sig. Inlämning personligen på institutionen till Pernilla Håkansson senast den 29/8 kl. 12.00.HARH08-2013-VT, 2013-12-20 09:57
  Tis 2013-08-27
8 - 19 ETSA01 ETSA01-0210 Tentamen Omtentamen med föranmälan, Omtillfälle hemtentamen C1, D1 27/8 kl 8 till 28/8 kl 10 2016-10-16 16:43
  Ons 2013-08-28
8 - 10 ETSA01 ETSA01-0210 Tentamen Omtentamen med föranmälan, Omtillfälle hemtentamen C1, D1 forts fr 27/8 2016-10-16 16:43

Tentor
Dugga

Inga bokningar

Tentor
Kontrollskrivning

Inga bokningar

Tentor
Muntlig tentamen
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 35 Tors 2013-08-29 v 35
16 - 19 SVEF25 SVEF25-1101 Ordförråd och muntlig språkfärdighet Muntlig tentamen SOL Lingvisten L123 SVEF25-2013-VT, 2013-12-20 09:57

Tentor
EITF01
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 35 Ons 2013-08-28 v 35
8 - 13 EITF01 EITF01-0108 Digitala bilder Omtentamen med föranmälan D4-bg, E4-bg, F4-bg E:3315 T-C4,T-D4,T-E4,T-F4, 2016-10-16 16:43
 
Hemtentamen
 
Inlämning
 
Muntlig tentamen
 
Omtentamen
 
Omtentamen med föranmälan
 
Omtillfälle hemtentamen
 
Tentamen
 
Utlämning av uppgift
 
Flera Undervisningstyp