Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 34 Tors 2012-08-23 v 34
8 - 13 VBEA10, VBEF05, VBEF10 VBEA10-0110, VBEF05-0110, VBEF10-0110 Byggprocessen, Byggprocessen och projektledning, Skriftlig tentamen Omtentamen med föranmälan V2 V:N1 T-L4-fe,T-V4-bf, 2016-10-17 17:54
 
Omtentamen med föranmälan