Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Lokal Kommentar Ändrad
v 33 Fre 2012-08-17 v 33
9 - 14 EXTA35, GEMA65, KINC11-13, KINK11, OSHA01-02 EXTA35-0211, GEMA65-0107, KINC11-1103, KINC12-1103, KINC13-1103, KINK11-0901, OSHA01-0802, OSHA02-0801 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2, Kinesiska för tekniker, Textkurs II, Textkurs 2, Moderna kinesisk sakprosa och grunddragen i Kinas historia, Skönlitteratur och sakprosatexter, Folkrepubliken Kinas historia, Japans äldre historia Omtentamen SOL Absalon A121 KINC11-2011-HT,KINC13-2011-HT,GEMA65-2012-VT,KINC12-2012-VT,KINK11-2012-VT,OSHA01-2012-VT,OSHA02-2012-VT,, Uppsamlingstentamen 2013-12-17 13:43