Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 33 Lör 2021-08-21 v 33
8 - 12 FMIF05, FMIF20, FMIF40, FMIF50, FMIN15, TFRF56, TFRN91, VTVA05 FMIF05-0214, FMIF20-0111, FMIF40-0116, FMIF50-0217, FMIN15-0117, TFRF55-0110, TFRF56-0120, TFRN90-0117, TFRN91-0120, VTVA05-0214 Tentamen och miljörättsprojekt, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv , Delprov 1, Tentamen, Miljöledning och hållbarhetsredovisning, Environmental issues, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, Husbyggnadsteknik Omtentamen E4, I5, L1, MLIV1, RH4, TFRF56, TFRN91, V2, W3, W4-ms FMIF20/TFRF55 3 h, FMIN15/TFRN90 3 timmar 2021-05-17 16:40
 
Omtentamen