Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 34 Tis 2021-08-24 v 34
8 - 13 MAMA15, MAMN30, MAMN35 MAMA15-0211, MAMN30-0113, MAMN35-0118 Skriftlig tentamen, Arbetsorganisation och ledarskap, Riskanalysmetoder Omtentamen, Omtillfälle hemtentamen BME4, C2, C4, D4, E4, F4, I4-ai, Pi4, RH4-rh, W4 2021-05-17 15:12
 
Omtentamen
 
Omtillfälle hemtentamen
 
Flera Undervisningstyp