Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 35 Mån 2019-08-26 v 35
14 - 18 FMIF05, FMIF20, FMIF40, FMIF50, FMIN15, TFRF55, TFRN20, TFRN90, VTVA05 FMIF05-0214, FMIF20-0111, FMIF40-0116, FMIF50-0217, FMIN15-0117, TFRN20-0110, VTVA05-0214 Tentamen och miljörättsprojekt, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv , Delprov 1, Tentamen, Miljöledning och hållbarhetsredovisning, Miljövård, miljöledning och miljörevision, Husbyggnadsteknik Omtentamen E4, I5, L1, MLIV1, RH4, TFRF55, TFRN20, TFRN90, V2, W3, W4-ms V:N1 Följande omtentor inställda: FMIN15, FMIF20, FMIF05, FMIF40, FMIF50. Kontakta inst för mer info. 2019-09-06 16:54