Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 34 Mån 2019-08-19 v 34
8 - 13 VTVF90 VTVF90-0118 Design av väg- och gaturummet Omtentamen IBYV2 3T E218 2019-09-06 16:55
 
Omtentamen