Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 34 Mån 2019-08-19 v 34
8 - 13 VFRN01, VFTF01 VFRN01-0108, VFTF01-0212 Lokalhyra och arrenden, Företagsekonomi Omtentamen L3, L4-fe, L4-fr E:3308 2019-09-06 16:54
  Tis 2019-08-20
8 - 13 VFTF01 VFTF01-0112 Nationalekonomi Omtentamen L3 E:3308 2019-09-06 17:47
 
Omtentamen