Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 35 Tis 2019-08-27 v 35
8 - 13 VTTF01, VTTN10 VTTF01-0109, VTTN10-0111 Trafikteknik, Kollektivtrafik Omtentamen IBYI3, IBYV3, L4, V3, V4-tv V:H 2019-08-19 07:52
 
Omtentamen