Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 34 Ons 2019-08-21 v 34
14 - 19 VSMA15, VSMA25, VTVN20 VSMA15-0112, VSMA25-0117, VTVN20-0118 Mekanik, Trafiksäkerhet Omtentamen BI1, V1, V4-tv MA 9A-C Gemensam tentamen samt omtentamen för VSMA15 och VSMA20. 2019-09-06 16:54