Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 33 Ons 2016-08-17 v 33
14 - 19 FMS065, FMS086, FMS140, FMSF15, MASB02, MASC03 FMS065-0109, FMS086-0115, FMS140-0115, FMSF15-0115, MASB02-0706, MASC03-0705 Tentamen Omtentamen B3, BME3-4, C4-sec, D4-ks, F4-bg, F4-bm, I4, K3, N3, Pi4, Pi4-bg, Pi4-ssr, RH4-rh, W3 MA 9A 2016-10-02 20:16
 
Omtentamen