Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 43 Ons 2021-10-27 v 43
8 - 13 VVAN30 VVAN30-0220 Urban dagvattenhantering (tentamen) Tentamen MWLU1, V4-vr, W4-vr KC:H-I 2021-03-24 09:16
 
Tentamen