Tentor
Tentamen
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 40 Tis 2019-10-01 v 40
7 - 20 Hus G 119, Hus G 138-140 2019-04-23 16:13
8 - 12 PSPR07 Tentamen TE 6 7:3 Eden 025 2019-11-07 08:08
8 - 12 PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 PSYD21-1301, PSYD32-1601, PSYD62-1501, PSYK11-1301, PSYP11-1201 Introduktion till socialpsykologin, Introduktion i arbets- och organisationspsykologi, Barnpsykologi, Vetenskapliga metoder, Philosophy of Psychology Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 MA 10, Hela 2019-11-07 08:08
8 - 12 3T:U104A 2020-01-21 15:01
8 - 12 MH:362A SGEA20/SGEL40 2021-01-22 13:03
8 - 12 MH:362B SGEA20/SGEL40 2021-01-22 13:03
8 - 12 MH:362C SGEA20/SGEL40 2021-01-22 13:03
8 - 16 Ovala rummet 2021-01-22 12:14
9 - 13 ISLA11, ISLA21 ISLA11-1101 Nutida islamiska diskussioner Tentamen ISLA11 LUX B336 2019-04-29 13:37
9 - 13 MODA15 Tentamen HGMOV 3T E421 2019-11-07 08:10
9 - 13 SOCA74 SOCA74-1501 Vad är kriminologi? Tentamen SOCA74 Sparta:A-C 2019-11-07 08:11
9 - 13 SVEA20, SVEB28 SVEA20-1202, SVEB28-1502 Svensk språkhistoria Tentamen SVEA20, SVEB28 SOL Lingvisten L207 2019-08-06 13:30
9 - 13 ÄSAD04 ÄSAD04-1801 Textanalys och respons Tentamen ÄSAD04 SOL Humanisten H135b 2019-08-15 11:00
9 - 15 LUX B417 2019-09-18 13:19
9 - 15 SOL Absalon A140a 2019-09-17 13:08
10 - 13 BIOA10 Tentamen BIOA10 MA 8, Hela Deltenta 1 2019-11-07 08:11
10 - 10 STVA12 STVA12-D1 Statsvetenskaplig introduktion Tentamen, Utlämning av uppgift STVA12 2019-02-26 13:36
12 - 16 Cerebrum höger (D215b), Cerebrum vänster (D215a) BINP11 2019-09-27 09:53
14 - 18 PEAB01 PEAB01-1101 Introduktion till sociologi Tentamen PEAB01 Sparta:A-C 2019-11-07 08:11
14 - 19 STAA30-31 STAA30-D1, STAA31-D1 Grundkurs, del 1, Grundkurs 1 Tentamen STAA30-19H, STAA31-19H MA 10, Hela, MA 9, Hela 2019-11-07 08:08
14 - 21 EC1:Blå rummet 2019-06-25 13:05
15 - 17 SVEA20, SVEB28 SVEA20-1201, SVEB28-1501 Fonetik och fonologi Tentamen SVEA20, SVEB28 SOL Lingvisten L207 2019-09-11 14:52
  Ons 2019-10-02
8 - 12 ILHA10 ILHA01-1301 Antiken och medeltiden Tentamen ILHA10 MA 10A-B 2019-11-07 08:08
8 - 12 PSPB21 Tentamen TE 1 1:1 Eden 025 2019-11-07 08:08
8 - 13 LUX B365 Enskild tentamen ILHA10 2019-09-23 14:42
14 - 19 VFTN10 VFTN10-0111 Urban ekonomi Tentamen L5-fe, L5-fr MA 8A-B 2019-11-07 08:07
  Tors 2019-10-03
8 - 12 FPPA01, FPRA12, FPRA22, FPRB04, FTEA12, FTEA21, FTEB04 FPPA01-1401, FPRA12-1401, FPRA22-1501, FTEA12-0701, FTEA21-0801 Introduktion och moralfilosofins historia, Fördjupad Moralfilosofi, Filosofihistorisk översiktskurs, Kunskapsteori Tentamen FPPA01, FPRA12, FPRA22, FPRB04, FTEA12, FTEA21, FTEB04 MA 10A-H 2019-11-07 08:08
8 - 9 C333 Företid OPSS10 tenta 2019-05-17 14:14
9 - 13 OPSS10 Tentamen OPSS10-T1 C333 Anatomi 2020-05-15 14:29
10 - 10 BIOR79 Tentamen BIOR79 Hörsal Röda rummet Test 2 2019-07-02 09:47
13 - 13 C333 Eftertid OPSS10 tenta 2019-05-17 14:14
  Fre 2019-10-04
7 - 13 SOL Absalon A128, SOL Absalon A214 2019-09-27 10:51
8 - 12 RETA30 Tentamen RETA30 Eden 025 2019-11-07 08:08
8 - 9 C181, C333 Företid ANSS10 tenta 2019-05-17 14:23
8 - 12 Carl Wilhelm Scheele-rummet 2019-09-30 11:55
9 - 11 AMSS10 Tentamen AMSR12-T2 Skrivs med studenter från Arbetsterapeutprogrammet., Gynekologi och obstetrik 2019-08-15 14:27
9 - 13 ANSS10, SINS10 Tentamen ANSS10-T1, SINS10-T1 C181, C333 Biomedicin 2019-05-03 10:19
9 - 12 BIOR58 Obligatoriskt, Tentamen BIOR58 Cerebrum höger (D215b), Cerebrum vänster (D215a) EXAM 2 [Lectures 14-23] 2019-06-12 14:38
9 - 16 BIOR69 Obligatoriskt, Tentamen BIOR69 Heden (G110), Ängen (G111) EXAM 1 - Evaluation of data 2019-06-13 12:29
9 - 11 MA 9A Miljövetenskap grundkurs 2021-01-22 13:03
9 - 11 MA 9B Miljövetenskap grundkurs 2021-01-22 13:03
13 - 13 C181, C333 Eftertid ANSS10 tenta 2019-05-17 14:23
13 - 14 C301, C313/14, C333 Företid SJSG16 tenta 2019-05-29 15:05
13 - 14 STVA12 STVA12-D1 Statsvetenskaplig introduktion Inlämning, Tentamen STVA12 2019-02-26 13:36
14 - 17 SJSG16 Omtentamen, Tentamen SJSG16-T4, SSK-T4 C301, C313/14, C333 Psykiatriska sjukdomar, vård och behandling 2019-05-29 15:04
14 - 18 3T:U104A 2020-01-21 15:02
14 - 18 3T:U104A 2020-01-21 15:02
17 - 17 C301, C313/14, C333 Eftertid SJSG16 tenta 2019-05-29 15:05
  Lör 2019-10-05
8 - 9 B335 Företid SJSG12 tenta 2019-09-25 15:31
9 - 14 NYGA01 NYGA01-0701 Nybörjarkurs I Tentamen NYGA01 SOL Absalon A121 2019-08-29 14:11
11 - 11 B335 Eftertid SJSG12 tenta 2019-09-25 15:31
v 41 Mån 2019-10-07 v 41
10 - 10 STVA22 STVA22-D1 Statsvetenskaplig metodologi Tentamen, Utlämning av uppgift STVA22 2019-03-05 14:13
12 - 18 EC1:239 Zoomstudion Pedagogiskt stöd 2019-09-19 08:36
13 - 17 SASH82 Tentamen SASH82 SOL Absalon A129b 2019-04-23 13:39
13 - 14 MH:227 2021-01-22 12:25
14 - 18 BUSN21 BUSN21-1602 Quiz Tentamen BUSN21-19H, E-vEAGIBT1 MA 8, Hela 2019-11-07 08:11
  Ons 2019-10-09
8 - 11 VVRF01 VVRF01-0107 Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter Tentamen MKAT2, MWLU1, V4-vr, W4-vr Sparta:A 2019-11-07 08:04
8 - 9 C144 Företid SBUN43 tenta 2019-05-17 14:26
9 - 12 SBUN43 Tentamen SBUN43-Helfart C144 1604 Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 3,0 hp. 2019-08-14 14:22
12 - 14 Eden 022 2019-05-15 09:13
  Tors 2019-10-10
8 - 13 NGEA11 NGEN13-1401 Programmering för tillämpningar i geomatik, naturgeografi Tentamen NGEA11 Pangea (Hörsal 229), Världen (Sal F111) Exam. It is mandatory to register for the examination. Log in to student.lu.se and sign up to exam. Note! Enrollment period is time limited! 2019-11-07 08:08
9 - 14 BIMM18 Tentamen BIMM18 Cerebrum höger (D215b), Cerebrum vänster (D215a), Receptorn (D205) Written exam Cell culturing 2019-10-08 09:56
9 - 13 MVEN15 Tentamen MVEN15 Heden (G110), Ängen (G111) SKRIFTLIG TENTA FÖRMIDDAG. UTLÄMNING HEMTENTA EFTERMIDDAG. 2019-07-10 14:49
9 - 11 Quercus (225) 2019-10-10 09:10
17 - 20 SOL Lingvisten L201 2019-09-30 11:53
  Fre 2019-10-11
8 - 12 FEKG11 FEKG11-1315 Individuell skriftlig tentamen Tentamen FEKG11-19H MA 10, Hela 2019-11-07 08:08
8 - 12 PSYD43, PSYE26 PSYD43-1401, PSYE26-1301 Individuell prestationspsykologi, Psykologiska koncept fr social kognition o social psykologi Tentamen PSYD43, PSYE26 MA 8, Hela 2019-11-07 08:08
8 - 9 B335, C313/14 Företid SJSE22 tenta 2019-05-17 14:29
8 - 14 EC1:239 Zoomstudion Pedagogiskt stöd 2019-09-10 14:50
8 - 9 C217 Företid ATPB29 2019-08-28 12:24
8 - 9 C218 Företid ATPB29 2019-08-28 12:25
9 - 11 NGEN13 Tentamen NGEN13 Pangea (Hörsal 229) Exam. It is mandatory to register for the examination. Log in to student.lu.se and sign up to exam. Note! Enrollment period is time limited! 2019-11-07 08:08
9 - 12 SJSD22 SJSD22-1404 Läkemedelshantering Tentamen SJSD22-T5, SSK-T5 B335, C313/14 Läkemedelsberäkning 2019-04-18 12:45
10 - 12 3T:U104A 2020-01-21 15:02
11 - 12 C217 Eftertid ATPB29 2019-08-28 12:24
11 - 13 C218 Eftertid ATPB29 2019-10-07 14:15
12 - 12 B335, C313/14 Eftertid SJSE22 tenta 2019-05-17 14:30
12 - 13 C333 Företid SBMT10 tenta 2019-10-02 11:05
13 - 17 SBMT10 SBMT10-1503, SBMT10-1504 Graviditet, hälsoövervakning och föräldraskap, Antikonception, samlevnad och sexualitet Tentamen SBMT10-T1 C333 Skriftlig individuell salstentamen. Anmälan till tentamen sker via Studentportalen senast 6/10. Obs! Anmäl er både på provmoment 1503 och 1504. 2019-10-03 14:01
13 - 16 TYSA01 TYSA01-0701 Grammatik med textstudium Tentamen TYSA01 SOL Humanisten H435 2019-05-06 13:41
13 - 14 STVA22 STVA22-D1 Statsvetenskaplig metodologi Inlämning, Tentamen STVA22 2019-03-05 14:13
  Lör 2019-10-12
9 - 13 FRAA11 FRAA11-1605 Fransk språk- och litteraturhistoria Tentamen FRAA11 SOL Humanisthusets hörsal 2019-04-16 14:07
9 - 13 SPAA11 SPAA11-1801 Introduktion till spanska Tentamen SPAA11 heltid SOL Humanisthusets hörsal 2019-09-12 11:04
9 - 13 SPAA22 SPAA22-1302 Spansk språkvetenskap Tentamen SPAA22 SOL Humanisthusets hörsal 2019-05-16 10:05
9 - 13 EC1:135 Tentamen, EFL, Termin 1, Marknadsföring 2019-06-18 14:58
9 - 14 SOL Humanisten H135a Tentamen Franska 2019-10-11 09:32
14 - 18 RUMA02 RUMA02-0701 Skriftlig språkfärdighet Tentamen RUMA02 SOL Humanisten H140 2019-08-23 22:27
v 42 Mån 2019-10-14 v 42
9 - 13 GEOB24 Tentamen GEOB24 Rodinia (Sal 243) Tentamen Del 3 2019-08-14 16:21
9 - 13 Trilobiten (Sal 244) GEOB24 Karl Andersson 2019-10-11 08:59
  Tis 2019-10-15
8 - 10 E:1328 2019-10-08 09:00
9 - 13 ENGH05, ENGK01 ENGH05-1501, ENGK01-0701 Engelsk litteraturvetenskap Tentamen ENGH05, ENGK01 SOL Humanisten H435 2019-04-24 15:28
9 - 14 SOL Humanisten H205C 2019-10-03 14:40
  Ons 2019-10-16
8 - 9 BMEN05 BMEN05-0115 Biomekanik Tentamen BME4-br, E4-mt, F4-bm, F4-mt, M4, MD4, N4, Pi4-biek MA 10A-B 2019-11-07 08:06
8 - 9 E:1517A Konferensrum 2019-10-10 11:01
13 - 20 Hus M 331 enskild tenta 2019-09-12 09:46
13 - 20 Hus M 167, Hus M 226 Enskild tenta RÄSA23 2019-04-25 09:54
14 - 18 RÄSA23 RÄSA23-1601 Rättssociologi - fortsättning Tentamen RÄSA23 Eden 022, Eden 025 Salstenta dk 1 2019-11-07 08:07
  Tors 2019-10-17
8 - 12 CTRA12, RHIA12, RHIA20, ÄRED01 CTRA12-1402 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap II Tentamen CTRA12, RHIA12, ÄRED01 LUX C126 2019-10-14 15:42
8 - 13 NEKA12 NEKA12-1101 Mikroekonomisk teori med tillämpningar Tentamen NEKA12-19H MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9, Hela Matte annexet, Sölvegatan 20 2019-11-07 08:08
8 - 12 SOPA21 Tentamen SOPA21 Helsingborg 3T C164, 3T C548 I/S 1a 2019-11-07 08:08
8 - 14 SOPA21 Tentamen SOPA21 Helsingborg 3T C672 Liten grupp 2019-11-07 08:13
8 - 12 SOPA21 Tentamen SOPA21 Lund Eden 022, Eden 025-026 2019-11-07 08:08
8 - 14 3T:U104A 2020-01-21 15:02
8 - 15 EC1:239 Zoomstudion 2019-08-27 14:54
8 - 15 EC1:295 2019-08-27 14:54
8 - 14 LUX B232 2019-09-16 08:51
8 - 14 LUX B239 2019-09-16 08:51
8 - 14 LUX B338 2019-09-16 11:43
8 - 14 Socialhögskolan 052 Tentamen pedagogiskt stöd SOPA21 2019-07-01 14:13
9 - 13 BIVB26 BIVB26-1601 Nytestamentlig grekiska 1 Tentamen CTRG LUX B336 Kap 1-9 2019-04-29 13:48
9 - 15 Kårhusets Gasquesal 2021-01-22 13:03
11 - 12 Museet (E334) Olof Hellgren 2021-01-22 12:26
12 - 18 EC1:138 Pedagogiskt stöd 2019-08-28 11:41
14 - 18 FEKA90 FEKA90-1344, FEKA90-D2 Organisation, skriftlig tentamen, Organisation Tentamen FEKA90-19H MA 10, Hela, MA 8A, MA 9, Hela 2019-11-07 08:08
14 - 18 PSYD11, PSYD52 PSYD11-1303, PSYD52-1402 Personlighet, utveckling och emotion, Basala funktioner Tentamen PSYD11, PSYD52 Sparta:A-C 2019-11-07 08:08
  Fre 2019-10-18
8 - 12 SOPA11 Tentamen SOPA11 Helsingborg 3T C547-548 Delkurs 1 2019-11-07 08:08
8 - 14 SOPA11 Tentamen SOPA11 Helsingborg 3T C621 Liten grupp 2019-11-07 08:13
8 - 12 SOPA11 Tentamen SOPA11 Lund Eden 022, Eden 025-026 Tentamen delkurs 1 2019-11-07 08:08
8 - 13 SYSB13 SYSB13-D5 Verksamhetsarkitektur Tentamen SYSB13-19H MA 10A-C, MA 8, Hela Anmälan krävs ej! Sal MA8, MA10 A-C, Sölvegatan 18-20, en trappa upp. 2019-11-07 08:08
8 - 14 3T:U104A 2020-01-21 15:02
8 - 14 Althin 2021-01-22 12:14
8 - 14 Grå tornrummet - bord 1 2021-01-22 12:14
8 - 14 Grå tornrummet - bord 2 2021-01-22 12:14
8 - 14 Grå tornrummet - bord 3 2021-01-22 12:14
8 - 14 Gröna tornrummet 2021-01-22 12:14
8 - 13 Socialhögskolan 108 Tentamen pedagogiskt stöd SOPA11 2019-07-01 14:16
9 - 14 BIOC10 Tentamen BIOC10 Green Room (A261b), Späckhuggaren (A182) Tentamen 2019-07-02 15:49
9 - 14 GEOM10 Tentamen GEOM10 Gondwana (Sal 206) Written examination 2019-09-25 10:51
9 - 15 Kårhusets Gasquesal 2021-01-22 13:03
9 - 14 SOL Absalon A214 2019-09-24 15:12
11 - 20 Ovala rummet 2021-01-22 12:14
12 - 19 EC1:295 2019-08-22 14:29
14 - 19 JAPC11, JAPC13, KINA22, ÄKID01 JAPC03-1101, KINA22-1601 Textkurs 5, Textkurs 3 Tentamen JAPC03, JAPC11, KINA22, ÄKID01 MA 10E-H 2020-08-11 16:02
14 - 19 NEKG33 NEKG11-1102, NEKG33-1201 Matematiska metoder för nationalekonomi Tentamen NEKBht, NEKG33-19H MA 10A-D Matteannexet, Sölvegatan 20 2019-11-07 08:08
14 - 18 PSPB16 Tentamen TE 5 6:2 Eden 025 2019-11-07 08:08
14 - 19 EC1:239 Zoomstudion 2019-10-15 08:58
14 - 19 SOL Absalon A311 JAPC11: Tentamen 2021-01-22 12:26
  Lör 2019-10-19
9 - 13 LIVA05, LIVA07 LIVA05-1602 Världslitteraturen där och här Tentamen LIVA05, LIVA07 SOL Absalon A129b 2019-06-20 10:18
9 - 13 SPAA22 SPAA22-1304 Spansk grammatik med övningar Tentamen SPAA22 SOL Humanisthusets hörsal 2019-04-17 20:05
9 - 13 EXTA24, SVEE11, SVEE13 EXTA24-0112, SVEE11-1201, SVEE13-1201 Svenska för utbytesstuderande, nivå 1, Svenska för utbytesstudenter: Nivå 1, Svenska för utbytesstudenter: Nivå 3 Tentamen EXTA24, SVEE11, SVEE13 MA 10, Hela 2019-11-07 08:08
9 - 13 EC1:138 Tentamen EFL 2019-09-17 09:30
  Sön 2019-10-20
8 - 18 Kårhusets Aula Högskoleprovet 2021-01-22 13:03
8 - 18 Kårhusets Gasquesal Högskoleprovet 2021-01-22 13:04
8 - 18 MA 1 Högskoleprovet 2021-01-22 13:03
8 - 18 MA 10, Hela Högskoleprovet 2021-01-22 13:03
8 - 18 MA 2 Högskoleprovet 2021-01-22 13:03
8 - 18 MA 3 Högskoleprovet 2021-01-22 13:03
8 - 18 MA 4 Högskoleprovet 2021-01-22 13:03
8 - 18 MA 5 Högskoleprovet 2021-01-22 13:03
8 - 18 MA 6 Högskoleprovet 2021-01-22 13:03
8 - 18 MA 7 Högskoleprovet 2021-01-22 13:03
8 - 18 MA 8, Hela Högskoleprovet 2021-01-22 13:03
8 - 18 MA 9, Hela Högskoleprovet 2021-01-22 13:03
8 - 18 Sparta 04 Högskoleprovet 2021-01-22 13:03
8 - 18 Sparta 05 Högskoleprovet 2021-01-22 13:03
8 - 18 Sparta A-D, Hela Högskoleprovet 2021-01-22 13:03
v 43 Mån 2019-10-21 v 43
8 - 12 IMEN04 Tentamen XA_EMP1 IIIEE:236 aula M 2019-06-12 12:17
9 - 13 FPRK01, FTEA21 FPRK01-0701, FTEA21-0802 Modern moralfilosofi, Formell logik Tentamen FPRK01, FTEA21 LUX B336 2019-06-18 16:25
10 - 14 Studenten (E134) 2021-01-22 13:01
13 - 14 EC2:301 GEMA60 extra tentamen 2019-09-13 11:12
  Tis 2019-10-22
9 - 12 Baltica (Sal 237) Omtenta GEOB24 delkurs 1 2019-09-25 09:21
13 - 18 RYSA20, RYSA24 RYSA20-1703 Textläsning och översättning från ryska till svenska II Tentamen RYSA20, RYSA24 SOL Absalon A129b Del 1: Skönlitterär text 2019-05-20 15:54
13 - 18 RYSB01, RYSB03 RYSB01-1501, RYSB03-1301 Rysk grammatik och textläsning I, Rysk grammatik och textläsning 1 Tentamen RYSB01, RYSB03 SOL Absalon A129b 2019-04-08 09:44
13 - 16 DC:467 Seminarierum 2021-01-22 12:23
  Ons 2019-10-23
8 - 12 IBUA10 IBUA10-1602 Skriftlig tentamen Tentamen BScSem1, IBUA10-19H MA 8, Hela 2019-11-07 08:09
9 - 13 YTHA73 YTHA73-0116 Skriftlig tentamen Tentamen YL1 KC:H-I 2019-11-07 07:58
  Tors 2019-10-24
8 - 13 INFC20 Tentamen INFC20-19H Sparta:A-B Anmälan krävs ej! Sal - Sparta A,B Tunavägen 39 2019-11-07 08:08
9 - 12 VBEF30 VBEF30-0117 Programarbete och bygglov Tentamen IBYA3 3T E210, 3T E224 2019-11-07 08:03
9 - 12 3T:U104A 2020-01-21 15:02
9 - 12 3T:U104A 2020-01-21 15:02
9 - 13 3T:U104A 2020-01-21 15:02
14 - 17 SFSA30, SFSH20 Tentamen SFSH20 MA 9, Hela 2019-11-07 08:06
17 - 21 SPAB11 SPAB11-1501 Grundläggande spansk språkfärdighet Tentamen SPAB11 SOL Lingvisten L503 2019-06-27 11:25
  Fre 2019-10-25
8 - 12 BUSO97, FEKH60 BUSO97-1802, FEKH60-1109 Individuell skriftlig tentamen, Skriftlig tentamen Tentamen BUSO97-19H, FEKH60-19H, vEAGAF MA 10B-G 2019-11-07 08:09
8 - 16 Ovala rummet 2021-01-22 12:14
8 - 9 B335 Företid tenta DSKN41 2019-08-28 13:21
9 - 13 AKSA21 AKSA21-1301 Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr. Tentamen AKSA21 LUX B237 2019-04-16 14:14
9 - 13 BIVB25 BIVB25-1601 Bibelhebreiska Tentamen CTRG LUX C126 2019-04-29 14:16
9 - 12 DSKN41 Tentamen DSKN41 B335 Farmakologi och farmakologisk behandling, 4.0 hp 2019-08-26 11:11
9 - 12 FYPB42 Tentamen FYPB42 C313/14 Skriftlig tentamen FYPB42. Omtentamen fredag 6/12 kl 13.00-16.00. Anmälan senast fredag 29/11 via Ladok. 2019-09-25 13:55
9 - 15 LUX B212 2019-10-23 16:48
9 - 14 LUX B265 tentamen 2021-01-22 12:26
9 - 13 LUX B365 2019-09-16 14:51
9 - 13 LUX C249b Tania 2019-10-25 09:01
12 - 12 B335 Eftertid tenta DSKN41 2019-08-28 13:22
13 - 19 Fys:L217 FYSA01 - enskild tentamen 2021-01-22 12:26
13 - 14 LUX B365 2019-10-25 09:12
14 - 19 FYSA01, ÄFYD01 FYSA01-1303, ÄFYD01-1603 Ellära och magnetism - tentamen, Elektromagnetism Tentamen FYSA01, ÄFYD01 MA 10A-D 2019-11-07 08:10
14 - 19 NEKH82, NEKP21 NEKH82-1101, NEKP21-1101 Optionsteori, Mikroekonomi - individuella val Tentamen NEKBht, NEKH82-19H, NEKMp2, NEKP21-19H MA 9, Hela MA, Annexet, Sölvegatan 18-20 2019-11-07 08:08
  Lör 2019-10-26
7 - 16 MH:330 Tentamen med förlängd tid B1, Tentamen förlängd tid B1 2021-01-22 12:15
7 - 16 MH:332A-B, MH:333, MH:454A Tentamen med förlängd tid B1, Tentamen förlängd tid B1 2019-06-26 15:55
7 - 16 Mentorsrum Skrivbord 2019-10-21 11:16
8 - 13 EXTA70 EXTA70-0117 Cellens biologi Tentamen BME2, EXTA70, N2 Eden 022, Eden 025-026 2019-11-07 08:07
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0319 Delkurs B1 Tentamen B1, K1, W1 Vic:1-HELA Endast för de som är förstagångsregistrerade 2019-11-07 08:14
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0319 Delkurs B1 Tentamen BI1, V1 MA 9, Hela Endast för de som är förstagångsregistrerade 2019-11-07 08:14
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0319 Delkurs B1 Tentamen C1, D1 Vic:2-HELA Endast för de som är förstagångsregistrerade 2019-11-07 08:14
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0319 Delkurs B1 Tentamen E1, I1 Vic:3-HELA Endast för de som är förstagångsregistrerade 2019-11-07 08:14
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0319 Delkurs B1 Tentamen F1, N1, Pi1 MA 10, Hela Endast för de som är förstagångsregistrerade 2019-11-07 08:14
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0319 Delkurs B1 Tentamen L1 MA 8, Hela Endast för de som är förstagångsregistrerade 2019-11-07 08:14
8 - 13 FMEA20, FMEN30 FMEA20-0108, FMEN30-0117 Mekanik - Dynamik, Utmattning Tentamen F2, F5, M4-bem, M4-pu Sparta:A-C 2019-11-07 08:07
8 - 13 FMSF75 FMSF75-0217 Tentamen Tentamen W3 MH:309A, MH:362A-B 2019-11-07 08:07
8 - 13 KETF20 KETF20-0113 Kemitekniska processer Tentamen K4-p, K5-m, W4-p Sparta:D 2019-11-07 08:07
8 - 13 VFRN10 VFRN10-0110 Detaljplan och bygglov Tentamen L4-fe, L4-fr E:3308, E:3319 VFRN01 20 platser 2019-11-07 08:07
8 - 16 E:1144 Förlängd skrivtid TP1 2019/20 2019-11-07 08:08
9 - 14 FMAA50 FMAA50-0117 Algebra Tentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T C163, 3T C548, 3T E210, 3T E230, 3T E413 2019-11-07 08:06
9 - 14 LATA04 LATA04-1001 Kejsartidens prosa Tentamen LATA04 SOL Absalon A121 2019-08-22 20:29
9 - 13 OPSS10 Tentamen OPSS10-T1 Omtenta I 2019-10-11 11:38
9 - 13 SINS10 Tentamen SINS10-T1 C333 Biomedicin 2019-08-15 16:16
10 - 14 NEKA53, NEKA53-halv NEKA53-1101 Finansiell ekonomi Tentamen NEKA53, NEKA53 halvfart EC1:136-138 2019-08-13 08:40
14 - 18 RUMA03 RUMA03-0701 Skriftlig språkfärdighet Tentamen RUMA03 SOL Humanisten H140 2019-08-23 22:28
14 - 18 RUMK01 Tentamen RUMK01 SOL Humanisten H140 2019-05-28 13:57
v 44 Mån 2019-10-28 v 44
8 - 13 AEBF25 AEBF25-0117 Solenergi - grundkurs i solvärmeteknik Tentamen E4, F4, M4, W4-es MA 9C-D 2019-11-07 08:07
8 - 13 EEMN21 EEMN21-0616 Tentamen Tentamen BME4-bf, E4-mt, F4-mt, F4-nf, N4-nbm E:3308 2019-11-07 08:08
8 - 13 EITF50 EITF50-0217 Tentamen Tentamen C4, D4, E4-fh, F4-hn, MSOC1, MWIR1, N4-hn Eden 022, Eden 025 2019-11-07 08:07
8 - 13 EITN60 EITN60-0119 Skriftlig tentamen Tentamen BME4-sbh, C4, D4-ssr, E4-bg, E4-ss, F5-ss, MWIR2, Pi4-ssr E:1328 2019-04-10 09:40
8 - 13 FAFA35 FAFA35-0108 Fysik - Termodynamik och atomfysik Tentamen E2, E2-ki MA 10E-H 2019-11-07 08:07
8 - 13 FMEA30, FMEN21 FMEA30-0113, FMEN21-0114 Statik och partikeldynamik, Kontinuumsmekanik Tentamen F4-bem, M2, M4-bem, MD2, Pi4-bem Vic:2D, Vic:3-HELA 2020-03-23 10:59
8 - 13 FRTF05 FRTF05-0117 Tentamen Tentamen D3, E3 Vic:1-HELA, Vic:2A 2019-11-07 08:06
8 - 13 FRTN50 FRTN50-0119 Tentamen Tentamen D5-mai, E4, F5-mai, F5-r, I4, M4, Pi5-ssr MA 9A-B 2019-11-07 08:07
8 - 13 FYSC11, ÄFYD04 FYSC11-1003 Tentamen Tentamen FYSC11, ÄFYD04 Eden 026 Written exam. 2019-11-07 08:10
8 - 12 JAEN61 Tentamen Group All Seminarierummet Exam oral component - Essay presentation & commenting 2019-07-24 15:11
8 - 13 KASA01, KASN25 KASA01-0117, KASN25-0117 Tentamen, Polymerkemi Tentamen K4-m, N4-m, W2 MA 10A-D 2019-11-07 08:07
8 - 13 KETN20 KETN20-0117 Tentamen 1 Tentamen B4-pt, K4-p, W4-p KC:H-I 2019-11-07 08:07
8 - 13 KFKA05 KFKA05-0115 Tentamen Tentamen B2, K2 Kårhusets Gasquesal 2019-11-07 08:07
8 - 17 LAGF02 Tentamen Grupp Alla Grupprum 311-313 Muntlig tentamen - ordinarie tillfälle 2019-06-18 11:14
8 - 13 FMSF70, MASB02 FMSF70-0218, MASB02-0706 Tentamen Tentamen B3, BME3, K3, MASB02, N3 Sparta A-D, Hela 2019-11-07 08:07
8 - 13 MMVA01, MVKN50, MVKN95 MMVA01-0108, MVKN50-0113, MVKN95-0118 Termodynamik med strömningslära för BI, Introduktion till förbränningsmotorer, Skriftlig tentamen Tentamen BI2, I4, M4-en, M4-tt, M5-en, W4 MA 8, Hela 2019-11-07 08:07
8 - 11 MTTN40 MTTN40-0110 Förpackningsteknik och utveckling Tentamen B4, I4-lf, K4, M4-lp, M4-pu, MD4, MFIPDES2, MLOG2 Vic:2B-C 2019-11-07 08:07
8 - 13 NEKN71 NEKN71-1101 Avancerad kurs i ekonomisk integration Tentamen NEKMp2, NEKN71-19H EC1:135, EC1:137 2019-08-02 15:52
8 - 11 TYSB11 TYSB11-0701 Grundläggande grammatik och textförståelse, basdel Tentamen TYSB11 SOL Absalon A129b 2019-04-26 16:22
8 - 13 VBKN30 VBKN30-0118 Träbyggnadsteknik Tentamen V5-hb, V5-ko MA 9E-F 2019-11-07 08:07
8 - 13 VBMA35 VBMA35-0217 Skriftlig examination Tentamen IBYA2 3T E210, 3T E230 2019-11-07 08:07
8 - 13 VFTF01 VFTF01-0212 Företagsekonomi Tentamen L3 MA 10I-J 2019-11-07 08:07
8 - 14 3T Kärnan Kravhantering 2021-01-22 13:04
8 - 14 3T:U104A 2020-01-21 15:02
8 - 9 C333 Företid SINS10 tenta 2019-05-20 15:57
8 - 16 E:1144 Förlängd skrivtid TP1 2019/20 2019-11-07 08:08
8 - 16 E:1149 Tentamen med förlängd tid 2021-01-22 13:04
8 - 14 Fys:L211/L212 FYSC11 - enskild tentamen 2021-01-22 12:26
8 - 15 Mentorsrum - Grupprum 2019-08-22 07:28
8 - 12 SOL Humanisten H205C 2019-10-24 10:26
8 - 14 DC:402 2021-01-22 12:27
8 - 14 Fys:A316a specialtenta 2021-01-22 12:24
8 - 14 Fys:A416a Specialtenta 2021-01-22 12:25
9 - 13 SFSA30, SFSH20 SFSA30-1602, SFSH20-1606 Svenska som främmande språk – nivå 6, Svenska som främmande språk - nivå 6 Tentamen SFSA30 SOL Absalon A339, SOL Humanisten H135a 2019-06-24 09:21
9 - 13 SFSA30, SFSH20 SFSA30-1602, SFSH10-1306 Svenska som främmande språk – nivå 6, Svenska som främmande språk - nivå 6 Tentamen SFSA30 LUX B336, SOL Absalon A339 2019-09-30 11:01
9 - 13 SFSH11, SFSH20 SFSH11-1602, SFSH20-1602 Svenska som främmande språk - nivå 2 Tentamen SFSH11, SFSH20 SOL Humanisten H135b, SOL Lingvisten L403 2019-05-14 13:55
9 - 11 SINS10 Tentamen SINS10-T1 C333 Läkemedelsberäkning 2019-04-23 14:07
9 - 9 STVN10 Tentamen, Utlämning av uppgift STVN10 2019-03-07 13:11
9 - 13 3T:U104A 2020-01-21 15:02
9 - 13 3T:U104A 2020-01-21 15:02
9 - 15 SOL Lingvisten L221b 2019-10-22 11:25
10 - 14 Studenten (E134) 2019-10-28 09:33
11 - 11 C333 Eftertid SINS10 tenta 2019-05-20 15:57
12 - 20 E:1147 Tentamen med förlängd tid 2021-01-22 13:04
12 - 19 EC1:239 Zoomstudion 2019-10-10 10:14
12 - 20 MH:227 Tenta förlängd MASA01 + Markov 2021-01-22 12:26
13 - 18 ARAA10, ARAB15 ARAA10-1101, ARAB15-1601 Grundläggande arabisk grammatik I Tentamen ARAA10, ARAB15 SOL Absalon A129b 2019-05-07 15:34
13 - 15 KOVA14 KOVA14-1202 Västerlandets konsthistoria 1400-1800 Tentamen KOVA14 LUX C121, LUX C126 Tentamen börjar prick kl 13.00. Grupperna 1-3 i C126 och grupperna 4-6 i C121. Medtag giltig legitimation (körkort, pass eller id-kort)., Salsskrivning 2019-10-02 12:41
13 - 18 RYSA20, RYSA22 RYSA20-1701 Rysk grammatik och översättning till ryska II Tentamen RYSA20, RYSA22 SOL Absalon A129b 2019-05-08 11:59
13 - 21 E:1145 Förlängd skrivtid TP1 2019/20 2019-11-07 08:08
13 - 20 Mentorsrum Skrivbord EITA35 2019-10-14 09:01
13 - 15 SOL Absalon A313 2019-10-23 18:02
14 - 18 AEBF10 AEBF10-0212 Skriftlig tentamen Tentamen MEMB1 3T E421 2019-11-07 08:07
14 - 19 EDAA20 EDAA20-0210 Programmering, tentamen Tentamen B4, K4, L2 MA 8, Hela 2019-11-07 08:06
14 - 19 EDAF60 EDAF60-0217 Tentamen i objektorienterad modellering och design Tentamen C3, C3-ki, D2, D2-ki, E4-pv, F4-pv, I4-pvs, L5-gi MA 10A, MA 10F, MA 9, Hela 2019-11-07 08:07
14 - 19 EITA35 EITA35-0118 Deltentamen 1 Tentamen E1 Vic:2A-B 2019-11-07 08:07
14 - 19 EITA55 EITA55-0117 Tentamen Tentamen C1 MA 10B-C 2019-11-07 08:07
14 - 19 ETSF30 ETSF30-0117 Tentamen Tentamen IDA3 3T C548 2019-11-07 08:07
14 - 19 EXTA40 EXTA40-0108 Introduktion till mikroekonomisk teori Tentamen I2, Pi2 Sparta A-D, Hela 2019-11-07 08:07
14 - 19 FMSF15, MASC03 FMSF15-0115, MASC03-0705 Tentamen Tentamen BME4, C4, D4-ns, E4, F4-bg, F4-bm, I4, MASC03, Pi4-ssr Vic:2C-D 2019-11-07 08:07
14 - 18 FPPA01, FPRA12, FPRA22, FTEA12 FPPA01-1402, FPRA12-1402, FPRA22-1502, FTEA12-0702 Kritiskt tänkande och tillämpad etik, Moralfilosofins Klassiker, Filosofisk metod Tentamen FPPA01, FPRA12, FPRA22, FTEA12 Vic:1-HELA 2019-11-07 08:08
14 - 19 MASA01, ÄMAD04 MASA01-0701, ÄMAD04-1805 A. Sannolikhetsteori, Sannolikhetsteori, skriftlig tentamen Tentamen MASA01, ÄMAD04 MH:362A-D 2019-11-07 08:13
14 - 19 MION25 MION25-0212 Tentamen Tentamen B5, C5, D5, E4-pla, I4-ai, I5-pvs, K5, M4 MA 10D-E 2019-11-07 08:07
14 - 19 NEKH71, NEKN92 NEKH71-1101, NEKN92-1601 Ekonomisk integration, Finansiell ekonometri Tentamen NEKH71-19H, NEKN92-19H Vic:3-HELA Victoriastadion, Lovisastigen 2019-11-07 08:08
14 - 19 VGMF15, VTVN15 VGMF15-0111, VTVN15-0118 Geodetisk mätningsteknik, Trafikteknisk analys Tentamen V3, V4-tv MA 10G-J 2019-11-07 08:13
14 - 18 VTTF05 VTTF05-0116 Trafikteknisk teori Tentamen IBYI2, IBYV2 3T E210, 3T E230 2019-11-07 08:07
14 - 19 Eden 022 Tentamen MatchIT 2021-01-22 13:04
  Tis 2019-10-29
8 - 11 EIEF35 EIEF35-0117 Elektroteknik, deltentamen 1 Tentamen M3, MD3 MA 10A-F 2019-11-07 08:07
8 - 13 EXTQ25, NEKN32 EXTQ25-0117, NEKN32-1601 Finansiell ekonomi, avancerad kurs, Matematiska metoder, avancerad nivå Tentamen EXTQ25-19H, NEKMp1, NEKN32-19H Kårhusets Gasquesal Gasque LTH:s kårhus John Ericssons väg 3 2019-11-07 08:08
8 - 13 FAFA40, FAFA85 FAFA40-0117, FAFA85-0117 Skriftlig tentamen Tentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1 3T C548, 3T E210, 3T E230, 3T E421 2019-11-07 08:07
8 - 13 FAFN25 FAFN25-0217 Skriftlig tentamen Tentamen BME5-bf, F4-es, F4-f, F4-mt, N4-m Fys:H221, Fys:H421 2019-04-05 09:11
8 - 13 FRTN10 FRTN10-0114 Tentamen Tentamen B5, C4, D4-ssr, E4-ra, F4-r, I4-pvs, K5, Pi4-ssr Vic:3B-C 2019-11-07 08:07
8 - 17 LAGF02 Tentamen Grupp Alla Crafoord II, Gröna tornrummet, Rättegångssalen Muntlig tentamen - ordinarie tillfälle 2019-10-09 08:33
8 - 13 MIOA01 MIOA01-0118 Tentamen Tentamen I1 Vic:1A-C Tillsammans med MIOA12 2019-11-07 08:06
8 - 13 MIOA12 MIOA12-0118 Industriell ekonomi, allmän kurs Tentamen BI4, BME4, C4, D4-se, N3, Pi4, RH4, V2 Vic:1D, Vic:2A-D Studenter från MIOA15 har möjlighet att tentera här., Tillsammans med MIOA01 2019-11-07 08:06
8 - 13 MTTN25 MTTN25-0110 Materialhantering Tentamen I4-lf, I4-pr, M4-lp, MLOG1 MA 9A-D 2019-11-07 08:07
8 - 13 NEKH81 NEKH81-1101 Portföljvalsteori Tentamen NEKBht, NEKH81-19H MA 10G-I MA, Annexet, Sölvegatan 18-20 2019-11-07 08:08
8 - 13 SFSH20 SFSH20-1601 Svenska som främmande språk - nivå 1 Tentamen SFSH20 MA 8, Hela 2019-11-07 08:07
8 - 12 VBFA05, VBFF01, VBFN01 VBFA05-0108, VBFF01-0110, VBFN01-0112 Husbyggnadsteknik, Skriftlig tentamen, Hållbart byggande Tentamen BI1, V4-bf, V4-hb, V5-bf, V5-hb Sparta:B-D 56 plat 2020-03-20 10:30
8 - 13 VFTN05 VFTN05-0110 Fastighetsbildningsprocessen Tentamen L4-fr Sparta:A VFTN05 30 platser 2019-11-07 08:07
8 - 13 DC:467 Seminarierum 2021-01-22 12:25
8 - 16 E:1144 Förlängd skrivtid TP1 2019/20 2019-11-07 08:08
8 - 15 EC1:239 Zoomstudion 2019-10-23 16:03
8 - 15 EC2:301 ped stöd 2019-09-17 13:51
9 - 13 SOAN55 Tentamen SOAN55 Socialhögskolan 108 Statistisk analys 2019-05-02 10:47
9 - 14 Socialhögskolan 015 2019-10-23 15:29
9 - 14 BIOR65 Obligatoriskt, Tentamen BIOR65 Späckhuggaren (A182), Valhajen (A184) Written exam 2019-06-25 15:03
10 - 18 MH:330 Tentamen med förlängd tid Funktionsteori, Tentamen förlängd tid FMAF01 2021-01-22 12:15
10 - 18 MH:333 Tentamen med förlängd tid Funktionsteori, Tentamen förlängd tid FMAF01 2021-01-22 12:15
10 - 18 MH:454A Tentamen med förlängd tid Funktionsteori, Tentamen förlängd tid FMAF01 2021-01-22 12:15
10 - 12 SOL Absalon A311 2019-10-24 16:50
13 - 17 JAEN52 Tentamen Group All Tetra Laval 2019-08-22 17:32
13 - 21 E:1145 Förlängd skrivtid TP1 2019/20 2019-11-07 08:08
14 - 19 BMEF10 BMEF10-0117 Sensorteknik Tentamen BME4-bf, D5, E4-mt, E4-ss, F4-mt, F4-r, F4-ss, IEA3, N4 E:1328 2019-10-04 09:15
14 - 19 EDAN20 EDAN20-0313 Tentamen Tentamen C4-pv, D4-mai, D4-pv, E4-bg, F4-mai, F4-pv, Pi4-bam, Pi4-pv MA 10E-F 2019-11-07 08:07
14 - 19 EDAN26 EDAN26-0216 Tentamen Tentamen C5-pv, D5-is, D5-pv, E4-pv MA 10B-D EDAN26 60 platser 2019-11-07 08:07
14 - 19 EITG01 EITG01-0117 Dator- och telekommunikation Tentamen IDA2, IEA2 3T E210, 3T E230 2019-11-07 08:07
14 - 19 FFFN01, FYST31 FFFN01-0107, FYST31-0901 Avancerad framställning av nanostrukturer Tentamen F4-hn, F4-nf, FYST31, N4-hn, N4-m, N4-nf Fys:H421 2019-03-26 14:34
14 - 19 FMAF01 FMAF01-0116 Funktionsteori Tentamen F2, M4, N3, Pi2 MA 10A, MA 9, Hela Tentamen i MA 9, Omtentamen i MA 10A 2019-11-07 08:06
14 - 17 FMIN30 FMIN30-0117 Tentamen och inlämningsuppgift Tentamen E4-em, F4, V4-tv, W4-es, W4-ms, W4-p Vic:1C 2019-11-07 08:07
14 - 19 KMBF05, KMBN05 KMBF05-0117, KMBN05-0117 Livsmedelsmikrobiologi, Metabolic engineering Tentamen B4-lm, B4-mb, B4-pt, MBIO1-2, MLIV1 MA 10G-J 2019-11-07 08:07
14 - 19 MMTN30 MMTN30-0117 Tillverkningssystem Tentamen I4-pr, M4-prr, MPRR1 Vic:2C-D 2019-11-07 08:11
14 - 19 STAA36 Tentamen BScSem3, STAA36-19H, vEGIBU Vic:2A-B 2019-11-07 08:11
14 - 17 VVRN10 VVRN10-0110 Avrinnings-modellering Tentamen MWLU2, V5-vr, W5-vr Vic:1B 2019-11-07 08:07
14 - 21 EC1:Blå rummet 2019-06-25 13:05
16 - 17 SOL Lingvisten L207 2021-01-22 12:27
  Ons 2019-10-30
7 - 20 Hus G 119, Hus G 138-140 2019-06-25 14:37
7 - 18 MH:227 Tentamen med förlängd tid Linjär algebra och Flerdimensionell analys, Förl tid FMAB20+FMAB30 2021-01-22 12:15
7 - 18 MH:228 Tentamen med förlängd tid 2021-01-22 12:25
7 - 18 MH:330 Tentamen med förlängd tid Linjär algebra och Flerdimensionell analys, Förl tid FMAB20+FMAB30 2021-01-22 12:15
7 - 18 MH:333 Tentamen med förlängd tid Linjär algebra och Flerdimensionell analys, Förl tid FMAB20+FMAB30 2021-01-22 12:15
7 - 18 MH:454A Tentamen med förlängd tid Linjär algebra och Flerdimensionell analys, Förl tid FMAB20+FMAB30 2021-01-22 12:15
8 - 13 EDAN65 EDAN65-0114 Tentamen Tentamen C4, D4-is, D4-pv, E4-pv, F4-pv, Pi4 MA 8, Hela 2019-11-07 08:07
8 - 13 FMAB20 FMAB20-0117 Linjär algebra Tentamen F1, Pi1 Vic:2-HELA, Vic:3A Tentamen i Vic 2A-D, Omtentamen i Vic 3A 2019-11-07 08:07
8 - 13 FRTN35 FRTN35-0417 Tentamen Tentamen BME5-sbh, C5, D5-mai, D5-ssr, E4-ra, E4-ss, F4-mai, F4-r, Pi4-ssr Vic:3B-C 2019-11-07 08:07
8 - 13 HARA06 Tentamen HARA06-19H MA 10A-G Tentamen. 2019-11-07 08:07
8 - 13 HARA19 Tentamen HARA19-19H Tentamen. Lokal MA 10 A-G, adress Sölvegatan 20. 2019-09-19 13:27
8 - 13 HARG12 Tentamen HARG12-19H Tentamen. Lokal Annexet MA10 A-G, adress Sölvegatan 20. 2019-09-19 13:28
8 - 13 KASN10 KASN10-0117 Materialkemi Tentamen K4-m, N4-m Sparta:B 2019-11-07 08:07
8 - 17 LAGF02 Tentamen Grupp Alla Grupprum 311-313 Muntlig tentamen - ordinarie tillfälle 2019-06-18 11:14
8 - 13 MAMF50 MAMF50-0118 Användbarhetsutvärdering Tentamen C4-da, D5-se, MD4 Vic:3D 2019-11-07 08:07
8 - 13 MIOF30 MIOF30-0117 Optimering och simulering Tentamen I3, M4 Kårhusets Gasquesal 2019-11-07 08:07
8 - 13 NEKP51 NEKP51-1201 Avancerad offentlig ekonomi Tentamen NEKMp2, NEKP51-19H EC1:134, EC1:137 EC1 2019-10-30 09:05
8 - 12 SOCA74 SOCA74-1502 Hur analyseras ett kriminologiskt problem? Tentamen SOCA74 Eden 022, Eden 025 2019-11-07 08:08
8 - 11 VBEF15 VBEF15-0110 Tentamen Tentamen V4-bf, V4-hb MA 10J 2019-11-07 08:07
8 - 13 VBRN60, VBRN80 VBRN60-0117, VBRN80-0218 Skriftlig tentamen, Tentamen Tentamen BI3-4, RH4 Sparta:C-D 2019-11-07 08:07
8 - 13 VFTN50 VFTN50-0117 Fastighetsmarknaden Tentamen L4-fe Sparta:A VFTN50 30 platser 2019-11-07 08:07
8 - 13 VGTF05, VSMN25 VGTF05-0111, VSMN25-0119 Geoteknik, Skriftlig tentamen Tentamen MWLU2, V3, V4-at, V4-ko, V5-vr, W5-vr Vic:1-HELA 2019-11-07 08:07
8 - 16 DC:502 MAMF50 Förlängd tid 2021-01-22 12:27
8 - 16 E:1144 Förlängd skrivtid TP1 2019/20 2019-11-07 08:08
8 - 15 EC2:069, EC2:301 Ped stöd 2019-05-10 15:26
8 - 16 Mentorsrum - Grupprum 2021-01-22 12:27
8 - 15 Ovala rummet 2021-01-22 12:14
8 - 10 Socialhögskolan 052 Omtentamen pedagogiskt stöd SOPA21 begreppsdelen 2019-07-01 14:18
9 - 14 JUBN02 Tentamen Grupp Alla Tetra Laval Ordinarie tentamen HT 2019. Ingen tentamensanmälan behövs för studenter som är registrerade på kursen. 2019-08-13 11:31
9 - 13 NGEN16 Tentamen NGEN16 Biosfären (Sal 220) Exam. It is mandatory to register for the examination. Log in to student.lu.se and sign up to exam. Note! Enrollment period is time limited! 2019-04-03 16:37
9 - 13 NODA24, NODB15 NODB15-1601 Muntlig och skriftlig språkfärdighet, fördjupning Tentamen NODA24, NODB15 SOL Humanisten H339 2019-06-27 12:56
9 - 13 NOIB01 NOIB01-0701 Isländska: En introduktion Tentamen NOIB01 SOL Lingvisten L207 2019-06-10 10:04
9 - 14 MVEC12 Tentamen MVEC12 Hörsal Röda rummet TENTAMEN Röda rummet 2019-08-29 12:12
10 - 12 SOL Absalon A214 2019-10-24 16:52
13 - 17 PSPB12 Tentamen TE 2 2:3 Eden 129 Hela, Eden 131 2019-06-13 15:57
13 - 21 E:1145 Förlängd skrivtid TP1 2019/20 2019-11-07 08:08
13 - 19 Fys:L216-217 FYSA01 - enskild tentamen 2021-01-22 12:27
13 - 15 SOL Absalon A311 2019-10-24 17:04
13 - 14 B335 Företid SJSG15 tenta 2019-06-19 09:10
14 - 19 EDAF80 EDAF80-0217 Tentamen Tentamen C4, D4-bg, E4-bg, F4-bg, L4-gi, Pi4-bam Vic:2C-D 2019-11-07 08:07
14 - 19 EIEN41 EIEN41-0218 Skriftlig tentamen Tentamen E4-em, F4-es, M5-tt, MD4 Vic:3A 2019-11-07 08:07
14 - 19 EITF85, ETEF01, ETTN15 EITF85-0117, ETEF01-0109, ETTN15-0112 Elektromagnetisk fältteori, Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare Tentamen C5-ks, D5, E4-ks, F3, MSOC2, MWIR2, Pi3 Vic:1-HELA 2019-11-07 08:07
14 - 19 FMAB30 FMAB30-0117 Flerdimensionell analys Tentamen B2, BME2, C2, C2-ki, K2, N2, W2 MA 10, Hela Endast för de som är förstagångsregistrerade 2019-11-07 08:14
14 - 19 FMAB30 FMAB30-0117 Flerdimensionell analys Tentamen BI2, IDA3, IEA3, L2, V2 MA 9, Hela Endast för de som är förstagångsregistrerade 2019-11-07 08:14
14 - 19 FMAB30 FMAB30-0117 Flerdimensionell analys Tentamen D2, D2-ki Kårhusets Gasquesal Endast för de som är förstagångsregistrerade 2019-11-07 08:14
14 - 17 FMFN01, FYSN17 FMFN01-0110, FYSN17-0711 Tentamen Tentamen F4-aft, F4-f, F4-nf, F4-tf, FYSN17, N4-nf Vic:2A-B 2019-11-07 08:07
14 - 19 FYSA01, ÄFYD01 FYSA01-1302, ÄFYD01-1602 Mekanik - tentamen, Mekanik Tentamen FYSA01, ÄFYD01 Vic:3B-D 2019-11-07 08:10
14 - 19 MATB22, MATB24 MATB22-1601, MATB24-1701 Skriftlig tentamen Tentamen MATB22, MATB24 Sparta A-D, Hela Vi behöver ca 150 platser denna dag. Victoriastadion fungerar om Matematikannexet inte är tillgängligt. Vi kan inte boka en annan dag, men sammma dag 14-19 fungerar också. 2019-11-07 08:09
14 - 18 PEAB01 PEAB01-1102 Organisationsteori Tentamen PEAB01 Eden 022, Eden 025-026 2019-11-07 08:08
14 - 16 SJSG15 Digital tentamen, Tentamen SSK-T3 B335 Personcentrerad vård, diagnostik och behandling I. Digital tentamen för grupp A., Provmoment 1902 2019-08-30 09:45
14 - 18 VTVF95 VTVF95-0117 Vägkonstruktion och VA-system Tentamen IBYV2 3T E413 Deltenta VA-system 2019-11-07 08:07
16 - 16 B335 Eftertid SJSG15 tenta 2019-06-19 09:11
  Tors 2019-10-31
7 - 18 MH:330 Tentamen med förlängd tid Reell analys och Endimensionell analys A1, Tent. förl. tid FMAA60 + A1 2021-01-22 12:15
7 - 18 MH:333 Tentamen med förlängd tid Reell analys och Endimensionell analys A1, Tent. förl. tid FMAA60 + A1 2021-01-22 12:15
7 - 18 MH:454A Tentamen med förlängd tid Reell analys och Endimensionell analys A1, Tent. förl. tid FMAA60 + A1 2021-01-22 12:15
7 - 13 SOL:A129c 2019-10-10 14:11
8 - 12 ABKF15 ABKF15-0113 Skriftlig tentamen Tentamen MEMB2 3T E230 2019-11-07 08:07
8 - 13 EEMF15 EEMF15-0113 Sensorer och mätteknik Tentamen BME3 Sparta:A 2019-11-07 08:07
8 - 13 EITF75 EITF75-0118 Tentamen Tentamen E3, F4-bm, F4-mt, F4-ss Kårhusets Gasquesal 2019-11-07 08:07
8 - 12 ENGA22, ENGH13 ENGA22-1801, ENGH13-1801 Engelsk grammatik Tentamen ENGA22, ENGH13 SOL Absalon A129b 2019-04-17 15:14
8 - 13 ETEF15 ETEF15-0111 Krets- och mätteknik, fortsättningskurs Tentamen IDA3, IEA2 3T E210 2019-11-07 08:07
8 - 13 ETIN70 ETIN70-0118 Tentamen Tentamen D4-dpd, F4-hn, MSOC1, N4-hn E:2311 ETIN70 22 platser 2019-03-25 11:08
8 - 13 FMAA60 FMAA60-0118 Introduktion till reell analys Tentamen F1, I1, N1, Pi1 Eden 022 2019-11-07 08:07
8 - 14 JUFN03 Tentamen Group All Alfa Laval Written exam 8.30-13.30 2019-06-20 15:17
8 - 13 KBTF15 KBTF15-0117 Bioprocessteknik Tentamen K5-p, MBIO1, W4-p KC:H-I 2019-11-07 08:07
8 - 13 KEMA20, KEMM30 KEMA20-1801, KEMM30-1901 Allmän kemi, Molekylära drivkrafter och kemisk bindning Tentamen KEMA20, KEMM30 Vic:2-HELA 2019-11-07 08:08
8 - 13 KEMM20, KOKN01 KEMM20-1501, KOKN01-0113 Läkemedelskemi Tentamen B4-l, K4-l, KEMM20, N4-nbm Sparta:C-D 2019-11-07 08:07
8 - 13 MTTF01, MTTF25 MTTF01-0117, MTTF25-0115 Skriftlig tentamen Tentamen E4-pla, I2, MKAT2, MLOG1, Pi4 Vic:3-HELA 2019-11-07 08:07
8 - 13 NGEA01 Tentamen NGEA01 Hydrosfären (Sal 108), Pangea (Hörsal 229) It is mandatory to register for the examination. Log in to student.lu.se and sign up to exam. Note! Enrollment period is time limited! 2019-11-07 08:08
8 - 13 PEAB05 Tentamen PEAB05-19H EC2:163, EC2:169 Tentamen, lokal EC2:163 och EC2:169, Ole Römers väg 6 2019-10-16 08:38
8 - 12 RETA30 Tentamen RETA30 Eden 025 2019-11-07 08:08
8 - 12 SKOB15 Tentamen SKOB15 3T C224 2019-11-07 08:14
8 - 13 STAA30-31, STAA35 STAA30-D2, STAA31-D2 Grundkurs, del 2, Grundkurs 1 Tentamen BScSem1, STAA30-19H, STAA31-19H, STAA35-19H, vEGIBU MA 10, Hela, MA 9, Hela 2019-11-07 08:08
8 - 13 STAE03, STAH12 Tentamen STAE03-19H, STAH12-19H Eden 026 2019-11-07 08:12
8 - 12 VBFF05 VBFF05-0112 Skriftlig tentamen Tentamen MEMB1 3T E421 2019-11-07 08:07
8 - 13 VRSN05 VRSN05-0115 Skriftlig tentamen Tentamen MKAT1, RH4-rh Sparta:B 2019-11-07 08:07
8 - 13 VTGA01, VTGN01 VTGA01-0107, VTGN01-0111 Teknisk geologi, Tentamen Tentamen V1, V5-at, W5-ms Vic:1-HELA 2019-11-07 08:07
8 - 13 VVRA01 VVRA01-0117 Delprov 1 Tentamen W1 MA 8, Hela 2019-11-07 08:07
8 - 12 3T:U104A 2020-01-21 15:02
8 - 13 3T:U104A 2020-01-21 15:03
8 - 13 Alfa1:1048 2019-09-10 09:53
8 - 9 C333 Företid OPSS10 tenta 2019-05-20 15:58
8 - 16 E:1144 Förlängd skrivtid TP1 2019/20 2019-11-07 08:08
8 - 15 EC1:Blå rummet 2019-06-25 13:05
8 - 13 EC2:063 Ev tenta för harn56 2019-10-14 13:16
8 - 13 EC2:069 tenta med 063, 163 och 169 2019-10-14 13:21
8 - 11 EC2:301 ev ped stöd 2019-10-09 13:56
8 - 14 KC:L 2019-11-07 08:13
9 - 13 LIVA15 LIVA15-1202 Barnlitteraturens historia fram till 1850 Tentamen LIVA15 SOL Humanisten H135a 2019-10-18 08:57
9 - 13 MVEN03 Redovisning, Tentamen MVEN03 Hörsal Blå hallen Skriftlig tentamen 2019-05-15 10:46
9 - 14 NGEN14 Tentamen NGEN14 Atmosfären (Sal 209) Exam. It is mandatory to register for the examination. Log in to student.lu.se and sign up to exam. Note! Enrollment period is time limited! 2019-08-28 11:36
9 - 12 OPSS10 Tentamen OPSS10-T1 C333 Perioperativ vård 2020-05-15 14:29
9 - 13 TYSA32, TYSK02 TYSA32-1702, TYSK02-1702 Tysk språkvetenskap Tentamen TYSA32, TYSK02 SOL Lingvisten L403 2020-06-05 11:50
10 - 12 HOSA21 HOSA21-1302 Människans husdjur Tentamen HOSA21 LUX A016 Salstentamen: benkunskap Grupp 1 2019-05-21 14:08
11 - 19 EC2:109, EC2:301 ped stöd 2019-10-14 13:22
12 - 12 C333 Eftertid OPSS10 tenta 2019-05-20 15:59
12 - 18 EC1:239 Zoomstudion Pedagogiskt stöd 2019-10-17 14:38
13 - 18 ARAA10 ARAA10-1102 Kommunikativ arabiska I Tentamen ARAA10 SOL Absalon A129b 2019-04-18 14:21
13 - 16 FYPA38 Tentamen FYPA38 B335 Skriftlig tentamen neurovetenskap 2019-10-22 14:36
13 - 15 HOSA21 HOSA21-1302 Människans husdjur Tentamen HOSA21 LUX A016 Salstentamen: benkunskap Grupp 2 2019-05-21 14:08
13 - 21 E:1145 Förlängd skrivtid TP1 2019/20 2019-11-07 08:08
14 - 18 BUSN10, BUSO71, FEKH80 BUSN10-1603, BUSO71-1703, FEKH80-1101 Written exam, Skriftlig tentamen, Kandidatkurs i finansiering, tentamen Digital tentamen, Tentamen BUSN10-19H, BUSO71-19H, FEKH80-19H, vEAGAF, vEAGIS MA 8, Hela, MA 9, Hela 2019-11-07 08:09
14 - 19 EITG05 EITG05-0117 Tentamen Tentamen BME4, C3, C3-ki, D4-ns, D4-ssr, E4-ks, F4-f, M4, MWIR1 Vic:1A-C 2019-11-07 08:07
14 - 19 EITN10 EITN10-0110 Multipelantennsystem Tentamen C5-ks, D5, E4, MWIR2 Vic:1D 2019-11-07 08:07
14 - 19 FMAA01 FMAA01-0119 Delkurs A1 Tentamen BME1, M1, MD1 MA 10, Hela 2019-11-07 08:06
14 - 19 HARA04 Tentamen HARA04-19H Vic:2-HELA, Vic:3A Tentamen. Lokal Victoriastadion 2 A-D, 3 A, adress Lovisastigen 2-4. 2019-11-07 08:08
14 - 19 HARA15 Tentamen HARA15-19H Tentamen juridisk översiktskurs. Lokal Victoriastadion 2 A-D, 3 A, adress Lovisastigen 2-4. 2019-10-10 09:44
14 - 19 MMTA05 MMTA05-0109 Industriella produktionssystem Tentamen I3 Kårhusets Gasquesal 2019-11-07 08:07
14 - 18 MODA12 Tentamen HGMOV 3T C163 2019-11-07 08:10
14 - 19 MVKF15, MVKP01 MVKF15-0110, MVKP01-0119 Grundläggande fordonssystem, Fjärrvärme och fjärrkyla - tentamen Tentamen F4-es, I4, M4-tt, M5-en, W4-es Eden 025 MVKP01 - 3 timmar 2019-11-07 08:07
14 - 19 NEKH72, NEKN81 NEKH72-1101, NEKN81-1101 Handelsteori, Grunderna för finansiell ekonomi Tentamen NEKBht, NEKH72-19H, NEKMp2, NEKN81-19H Sparta 04, Sparta A-D, Hela Sparta, Tunavägen 39 2019-11-07 08:08
14 - 19 VFTF01, VFTN15 VFTF01-0112, VFTN15-0111 Nationalekonomi, Rättsekonomi Tentamen L3, L5-fe, L5-fr Vic:3C-D VFTF01 55 platser VFTN15 35 platser 2019-11-07 08:07
14 - 19 YTHA71 YTHA71-0115 Godkänd skriftlig tentamen 1 Tentamen YL1 KC:H-I 2019-11-07 07:58
15 - 16 JAEN61 Tentamen Group All Exam written component - Essay submission 2019-07-24 15:11
18 - 20 SPAB12 SPAB12-1502 Text och skriftlig språkfärdighet II Tentamen SPAB12 SOL Lingvisten L403 2019-10-26 15:32

Tentor
Omtentamen
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 40 Fre 2019-10-04 v 40
14 - 17 SJSG16 Omtentamen, Tentamen SJSG16-T4, SSK-T4 C301, C313/14, C333 Psykiatriska sjukdomar, vård och behandling 2019-05-29 15:04
  Lör 2019-10-05
9 - 11 SJSG12 Omtentamen SJSG12-T1, SSK-T1 B335 Läkemedelsberäkning I 2019-09-25 15:31
13 - 17 SVEC05 SVEC05-1801 Svensk grammatik och semantik i ett andraspråksperspektiv Omtentamen SVEC05 SOL Absalon A129b 2019-05-06 14:15
v 41 Lör 2019-10-12 v 41
9 - 12 SJSF15, SJSG15 Omtentamen SJSG15-T3, SSK-T3 B335 1701: Personcentrerad vård, diagnostik och behandling del B. För studenter från V19 och bakåt, ej T3 H19. 2019-10-10 14:58
14 - 18 RUMA03 RUMA03-0701 Skriftlig språkfärdighet Omtentamen RUMA03 SOL Humanisten H140 2019-08-23 22:27
14 - 18 RUMK01 RUMK01-0701 Skriftlig och muntlig språkfärdighet Omtentamen RUMK01 SOL Humanisten H140 2019-08-23 22:27
v 42 Fre 2019-10-18 v 42
9 - 12 LINA14, LINB21 LINA14-1903, LINB21-1903 Uppbyggnad & tillämpning: Salstentamen Omtentamen LINA14, LINB21 SOL Humanisten H135b 2019-08-23 18:11
  Lör 2019-10-19
10 - 12 SUSA11-12 SUSA11-1201 Svenska: Introduktionskurs för utbytesstudenter 1 Omtentamen SUSA11-12 SOL Lingvisten L207 2019-09-05 14:49
14 - 18 RUMA02 RUMA02-0701 Skriftlig språkfärdighet Omtentamen RUMA02 SOL Humanisten H140 2019-08-23 22:26
v 43 Mån 2019-10-21 v 43
13 - 16 BIOA10 Omtentamen BIOA10 Cerebrum höger (D215b), Cerebrum vänster (D215a), Receptorn (D205) Omtenta deltenta 1 2019-07-02 16:57
  Tis 2019-10-22
14 - 19 SYSB13 SYSB13-D1 Databaser Omtentamen SYSB13-19H Sparta:A-C Anmälan krävs ej! Sal Sparta A-C, Tunavägen 39. 2019-11-07 08:08
  Tors 2019-10-24
8 - 13 SYSA12 SYSA12-1108 IT-rätt, skriftlig tentamen Omtentamen SYSA12-19V Sparta:C-D ANMÄLAN KRÄVS! Anmäl senast en vecka före tentamen via studentportalen: student.lu.se Sal - Sparta C,D Tunavägen 39 2019-11-07 08:08
  Fre 2019-10-25
9 - 13 ILHA10 ILHA01-1301 Antiken och medeltiden Omtentamen ILHA10 LUX C126 2019-04-17 10:00
10 - 11 BIMA47 Omtentamen BIMA47 BMC I 1212 iRat 2019-10-16 08:46
13 - 17 SASH82 Omtentamen SASH82 SOL Absalon A121 2019-04-25 10:09
14 - 17 ENGA04, ENGH12, ÄEND01 ENGA04-1804, ENGH12-1802, ÄEND01-1605 Akademiskt skrivande - Engelsk historia och kultur, Akademiskt skrivande - Historia och kultur, Historia och kultur Omtentamen ENGA04, ENGH12, ÄEND01 SOL Humanisthusets hörsal 2019-05-03 14:32
  Lör 2019-10-26
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0319 Delkurs B1 Omtentamen B1, BI1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 Kårhusets Gasquesal Endast för de som skriver omtentamen 2019-11-07 08:06
9 - 13 SJSF14, SJSG14 Omtentamen SJSG14-T2, SSK-T2 B335 1801: Reproduktiv och sexuell hälsa 1802: Barns hälsa och ohälsa 2019-10-21 16:05
9 - 15 SVEA20, SVEB28 SVEA20-1201, SVEA20-1202, SVEB28-1501, SVEB28-1502 Fonetik och fonologi, Svensk språkhistoria Omtentamen SVEA20, SVEB28 SOL Lingvisten L207 2019-10-01 13:45
14 - 17 SJSJ12 Omtentamen SJSJ12-T3, SSK-T3 B335, C313/14 Läkemedelshantering II 2019-10-14 08:57
v 44 Mån 2019-10-28 v 44
9 - 14 BINP16, BINP28 Omtentamen BINP16, BINP28 Liganden (D202) 2019-10-21 09:04
  Ons 2019-10-30
8 - 10 SOPA21 Omtentamen SOPA21 Helsingborg 3T C548 Tid 8:00-9:30, Begreppsdelen 2019-11-07 08:08
8 - 9 SOPA21 Omtentamen SOPA21 Lund Socialhögskolan 108 Omtentamen begreppsdel I/S 2019-04-05 08:51
14 - 19 FMAB30 FMAB30-0117 Flerdimensionell analys Omtentamen B2, BI2, BME2, C2, C2-ki, D2, D2-ki, IDA3, IEA3, K2, L2, N2, V2, W2 MA 8, Hela Endast för de som skriver omtentamen 2019-11-07 08:06

Tentor
Omtentamen med föranmälan
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Tors 2019-10-24 v 43
13 - 16 FYPA18 Omtentamen med föranmälan FYPA18 Hörsal 03 2019-10-21 13:56
v 44 Tis 2019-10-29 v 44
8 - 13 EKHM60 Examination, Omtentamen med föranmälan E-ob, EKHM60-19H EC1:136 2019-07-01 08:28

Tentor
Hemtentamen
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 40 Tis 2019-10-01 v 40
8 - 9 ENTN31 Hemtentamen ENTN31-19H, vEAGEI-Tr2 2019-06-19 17:20
10 - 15 JUDN09 Hemtentamen Grupp Alla Hemtentamen publiceras på Blackboard kl. 10.00. Den ska lämnas in via Blackboard senast kl. 15.00. 2020-08-07 10:37
15 - 16 FKVA22 FKVA22-1701 Konfliktmönster i omvandling Hemtentamen, Inlämning FKVA22 2019-03-06 11:22
16 - 16 ÄSVD01 Hemtentamen ÄSVD01 Hemtenta litteraturanalys deadline 16:00 2019-06-24 14:38
16 - 17 JAMR20 Hemtentamen Grupp Alla Deadline for submitting the take home exam 2019-09-30 12:29
17 - 17 FIVA10 FIVA10-1701 Filmens grundbegrepp och estetik Hemtentamen FIVA10 examination inlämning hemtenta 2019-05-20 16:34
17 - 18 FKVA12 FKVA12-1201 Gårdagens och morgondagens krig Hemtentamen, Inlämning FKVA12 2019-03-06 08:01
18 - 19 ENTN31 Deadline, Hemtentamen ENTN31-19H, vEAGEI-Tr2 2019-06-19 17:20
  Tors 2019-10-03
13 - 14 SYSB13 SYSB13-D5 Verksamhetsarkitektur Hemtentamen, Utlämning av uppgift SYSB13-19H Hemtentamen utlämning via Canvas 2019-09-20 14:37
  Fre 2019-10-04
11 - 12 MRSG21 MRSG21-1202 Våld och ansvarsutkrävande Hemtentamen MRSG21 Inlämning hemtentamen 2019-08-27 09:25
  Sön 2019-10-06
9 - 10 RYSB12 RYSB12-0702 Upplysningstiden och romantiken Hemtentamen RYSB12 Inlämning kl.9, 7/10 2019-04-02 15:26
v 41 Mån 2019-10-07 v 41
9 - 10 MRSG11 MRSG11-1201 Mänskliga rättigheter som idé och fenomen Hemtentamen MRSG11 Utlämning av hemtentamen 2019-08-27 11:16
  Ons 2019-10-09
13 - 14 SYSB13 SYSB13-D5 Verksamhetsarkitektur Hemtentamen, Inlämning SYSB13-19H 2019-04-12 13:54
  Fre 2019-10-11
15 - 16 MRSG11 MRSG11-1201 Mänskliga rättigheter som idé och fenomen Hemtentamen MRSG11 Inlämning av hemtentamen 2019-08-27 11:16
16 - 17 CTRB56 Hemtentamen, Inlämning CTRB56 2019-04-26 17:52
v 42 Mån 2019-10-14 v 42
10 - 12 BUSN41 Föreläsning, Hemtentamen BUSN41-19H, E-vEAGMP EC3:207 2019-06-20 17:32
  Tis 2019-10-15
10 - 16 BUSN20 Hemtentamen BUSN20-19H, E-vEAGIBT1 2019-06-24 15:34
  Tors 2019-10-17
15 - 16 KBKN05 Hemtentamen, Obligatoriskt, Utlämning av uppgift B4-mb, MBIO2 Home exam start 2019-02-21 15:26
  Fre 2019-10-18
15 - 16 BUSN41 Deadline, Hemtentamen BUSN41-19H, E-vEAGMP 2019-06-20 17:33
v 43 Mån 2019-10-21 v 43
9 - 13 BUSN40 Hemtentamen, Obligatoriskt BUSN40-19H, E-vEAGMP 2019-06-20 12:19
  Tors 2019-10-24
8 - 17 ATHA15 Hemtentamen A2 Hemtentamen del 1a 2019-02-28 09:33
8 - 16 ÄSAD11 ÄSAD11-1802 Fonetik och fonologi ur ett andraspråksperspektiv Hemtentamen ÄSAD11 SOL Absalon Betalabbet (A116) 2019-10-09 09:36
16 - 17 BUSN40 Deadline, Hemtentamen BUSN40-19H, E-vEAGMP 2019-06-20 12:19
16 - 17 KBKN05 Hemtentamen, Inlämning B4-mb, MBIO2 Home exam start 2019-02-21 15:07
  Fre 2019-10-25
9 - 12 ATHA15 Hemtentamen A2 A:1136 Ateljé Hemtentamen del 1b 2019-11-07 08:05
10 - 16 BUSO31 Hemtentamen BUSO31-19H, E-vEAGIBT2 2019-06-19 11:59
10 - 12 JAMR09 Föreläsning, Hemtentamen Grupp Alla Seminarierummet Review Post Exam 2019-08-14 14:17
13 - 17 ATHA15 Hemtentamen A2 Hemtentamen del 1b 2019-02-28 09:34
14 - 15 FEKH91 Hemtentamen FEKH91-19H, vKand 2019-09-02 14:15
v 44 Mån 2019-10-28 v 44
8 - 8 FKVA12 FKVA12-1203 Teorier om krig och väpnade konflikter Hemtentamen, Utlämning av uppgift FKVA12 2019-03-06 08:52
8 - 8 FKVA22 FKVA22-1202 Demokrati, utveckling och fredsbyggande Hemtentamen, Utlämning av uppgift FKVA22 2019-03-06 11:31
8 - 9 HARG21 Hemtentamen HARG21-19H Take home exam 28-30/10. A take home exam will be published at Live@Lund 28/10 8.00. Deliver your home exam before 30/10 16.00. 2019-09-16 16:35
8 - 13 MAMN45 MAMN45-0117 Människa, teknik, organisation och hantering av risker Hemtentamen BI4, BME5-br, C4-da, C4-sec, RH4-rh 2019-03-14 16:27
9 - 10 FEKH45 Hemtentamen FEKH45-19H, vKand 2019-06-12 17:15
10 - 15 ENTN06 Hemtentamen ENTN06-19H, vEAGEI-Tr1 2019-07-03 17:00
12 - 12 INFN40 Hemtentamen INFN40-19H Take home exam 2020-03-13 16:36
  Tis 2019-10-29
12 - 13 SOPA11 Hemtentamen SOPA11 Helsingborg Hemtentainstruktion publiceras på Luvit kl. 12.00 2019-04-08 11:50
12 - 13 SOPA11 Hemtentamen SOPA11 Lund Hemtentainstruktion publiceras på Luvit kl. 12.00 2019-04-04 13:18
13 - 17 SOPA11 Hemtentamen SOPA11 Helsingborg Skriva hemtenta 2019-04-08 11:50
13 - 17 SOPA11 Hemtentamen SOPA11 Lund Skriva hemtenta 2019-04-04 13:18
  Ons 2019-10-30
8 - 9 HARA28 Hemtentamen BScSem3, HARA28 A home exam will be published at Live@Lund 08.00. Deliver your home exam before 24.00 tomorrow October 31. 2019-06-20 09:22
8 - 17 SOPA11 Hemtentamen SOPA11 Helsingborg Skriva hemtenta 2019-04-08 11:51
8 - 17 SOPA11 Hemtentamen SOPA11 Lund Skriva hemtenta 2019-04-04 13:19
9 - 10 FEKH45 Deadline, Hemtentamen FEKH45-19H, vKand 2019-06-12 17:14
12 - 12 INFC40 Hemtentamen INFC40-19H 2019-04-11 11:43
12 - 13 JAMR23 Hemtentamen Group All 13:00 Take home exam published 2019-06-19 16:26
14 - 15 FEKH46 Hemtentamen FEKH46-19H, vKand 2019-06-12 17:13
  Tors 2019-10-31
7 - 8 HARA24 Hemtentamen HARA24-19V Hemtentamen (uppsamlingstentamen) 31/10 - 4/11. Tentamen finns i Live@Lund fr o m 31/10 kl 8.00. Inlämning senast 4/11 kl 12.00. 2019-06-12 15:51
8 - 17 SOPA11 Hemtentamen SOPA11 Helsingborg Skriva hemtenta 2019-04-08 11:51
8 - 17 SOPA11 Hemtentamen SOPA11 Lund Skriva hemtenta 2019-04-04 13:19
8 - 9 JAMR35 Hemtentamen Group All Take home exam published 9,00 2019-09-05 16:41
12 - 15 EUHR11 Föreläsning, Hemtentamen EUHR11 SOL Humanisten H405 Home exam, hand out 2019-05-29 15:34

Tentor
Omtillfälle hemtentamen
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 41 Mån 2019-10-07 v 41
8 - 9 IBUA41 Omtillfälle hemtentamen, Utlämning av uppgift BScSem3, IBUA41-19V 2019-09-27 16:08
  Tis 2019-10-08
16 - 17 IBUA41 Deadline, Omtillfälle hemtentamen BScSem3, IBUA41-19V 2019-09-27 16:09
  Sön 2019-10-13
9 - 10 RYSB12 RYSB12-0701 Fornrysk litteratur Omtillfälle hemtentamen RYSB12 Inlämning kl 9, 14/10 2019-04-02 15:43
v 44 Mån 2019-10-28 v 44
9 - 18 LAGB01 Omtillfälle hemtentamen Grupp Alla Avtalsrätt, omhemtentamen HT 2019 2019-04-05 11:05

Tentor
Dugga
Tid Kurskod Kurs/provkod