Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal
v 2 Ons 2015-01-07 v 2
8 - 13 EIEF10, VSMF10 EIEF10-0114, VSMF10-0111 Elmaskiner och drivsystem, Byggnadskonstruktion Omtentamen med föranmälan IBYA2, IEA2 3T C548
v 23 Tors 2015-06-04 v 23
14 - 19 EIEF10 EIEF10-0114 Elmaskiner och drivsystem Tentamen IEA2 3T E421