Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 17 Fre 2020-04-24 v 17
14 - 19 VTVF35, VTVF90, VVBF15 VTVF35-0210, VTVF90-0118, VVBF15-0211 Del 2, Design av väg- och gaturummet Omtentamen IBYI2-3, IBYV2 3T E421 VTVF35 och VVBF15 4 timmar , Gäller EJ nuvarande årskull 2019-03-20 11:07
v 23 Tors 2020-06-04 v 23
8 - 13 VTVF90 VTVF90-0118 Design av väg- och gaturummet Tentamen IBYV2 3T E413 2019-03-20 10:08
v 34 Mån 2020-08-17 v 34
8 - 13 VTVF35, VTVF90 VTVF35-0110, VTVF90-0118 Del 1, Design av väg- och gaturummet Omtentamen IBYI2, IBYV2 3T E421 VTVF35 4 timmar VTVF90 ges digitalt via Canvas 2020-08-05 14:41