Tentor
Tid Kurskod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 12 Tors 2020-03-19 v 12
8 - 13 VFTN01 Fastighetsvärderingssystem Tentamen L4-fe Sparta:A VFTN01 30 platser, Ges som hemtentamen 2020-03-18 09:08
v 17 Tors 2020-04-23 v 17
8 - 13 VFTN01, VFTN05 Fastighetsbildningsprocessen, Fastighetsvärderingssystem Omtentamen L4-fe, L4-fr E:1408 (OBS! Testsal) VFTN01 5 platser VFTN10 5 plaster 2019-06-25 08:53
 
Omtentamen
 
Tentamen