Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 17 Tis 2020-04-21 v 17
8 - 13 EITF20, EITN75 EITF20-0112, EITN75-0118 Tentamen Omtentamen C4-ks, C4-sec, D4, D4-dpd, D4-is, E4, E4-ks, F4, MSOC1-2, MWIR1 E:2311 EITF20 10 platser EITN75 5 platser 2019-03-25 11:29
v 23 Fre 2020-06-05 v 23
14 - 19 EITN75 EITN75-0118 Tentamen Tentamen C4-ks, D4, E4-ks, MSOC2, MWIR1 Vic:1D 2019-03-25 11:22
v 35 Ons 2020-08-26 v 35
14 - 19 EITN75, EITP05 EITN75-0118, EITP05-0117 Tentamen, Nanoelektronik Omtentamen C4-ks, D4, E4-fh, E4-ks, F4-hn, F4-nf, MSOC1-2, MWIR1, N4-hn E:2311 EITP05 5 platser EITN75 15 platser 2019-03-25 11:25