Tentor Tid 00:00 - 24:00
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 3 Tis 2020-01-14 v 3
14 - 19 VFTN40 VFTN40-0117 Fastighetsfinansiering Tentamen L4-fe, V5-bf E:3336 VFTN40 17 platser 2020-02-06 14:00
v 17 Ons 2020-04-22 v 17
8 - 13 VFTA05, VFTF01, VFTN40 VFTA05-0117, VFTF01-0112, VFTN40-0117 Skriftlig tentamen, Nationalekonomi, Fastighetsfinansiering Omtentamen L1, L3, L4-fe, V5-bf E:3308 VFTA05 10 platser VFTF01 10 platser VFTN40 3 platser 2019-03-25 16:00
v 35 Ons 2020-08-26 v 35
8 - 13 VFTF01, VFTN40 VFTF01-0212, VFTN40-0117 Företagsekonomi, Fastighetsfinansiering Omtentamen L3, L4-fe, V5-bf E:3308 VFTF01 5 plaster VFTN40 1 plats 2019-03-25 16:03